Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
traitimmattroi jpg

traitimmattroi jpg

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 44|Likes:
Published by tinhlinh
Nhat Hanh
Nhat Hanh

More info:

Published by: tinhlinh on May 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2011

pdf

text

original

 
 
 
 
Nh
t H
nh
Trái tim m
t tr
i
 
L
Ng
ườ
i t
p thi
n x
ư
a nay v
n bi
ế
t nhìn b
ng con m
t c
a mình và
s
d
ngngôn ng
c
a th
ế
k
mình. S
d
 ĩ 
nh
ư
v
y vì tu
giác là m
t dòng s
nglinh
độ
ng ch
không ph
i là m
t c
v
t
đượ
c c
t gi
 
vi
n b
o tàng.B
ng s
s
ng c
a chính mình, ng
ườ
i thi
n gi
kh
ơ
i n
i
đượ
c dòng tu
 giác và làm cho nó tuôn ch
y v
nh
ng th
ế
h
t
ươ
ng lai. Công trình n
i
đ
u
c là công trình c
a t
t c
chúng ta, t
t c
nh
ng ai bi
ế
t khai phá
để
đ
i t
i. Cái th
y c
a chúng ta và ngôn ng
c
a chúng ta không th
tách r
ira kh
i th
i
đạ
i trong
đ
ó chúng ta s
ng.
 Đ
ã t
lâu
 Đ
ông Ph
ươ
ng theo gót Tây Ph
ươ
ng trên con
đườ
ng v
ă
n minhk
thu
t
đế
n n
i b
l
ng công trình kh
ơ
i m
và ti
ế
p n
i nh
ng truy
nth
ng
đạ
o h
c c
a mình. Trên th
ế
gi
i, k
thu
t v
n còn là s
c m
nh c
akinh t
ế
và chính tr
, nh
ư
ng khoa h
c
tuy
ế
n
đầ
u khám phá c
a nó
đ
ã b
t
đầ
u hé th
y nh
ng gì mà
đạ
o h
c
 Đ
ông Ph
ươ
ng
đ
ã t
ng th
c nghi
m t
 lâu. N
ế
u qua cu
c kh
ng ho
ng l
n lao này mà nhân lo
i còn s
ng sót
đượ
c thì h
chia cách gi
a khoa h
c
đạ
o h
c s
 
đượ
c l
p b
ng và
 Đ
ông Tây s
cùng
đ
i chung trên m
t con
đườ
ng khám phá m
i:
đ
ó là con
đườ
ng khám phá chân tâm.
 Đ
ã có s
n h
t gi
ng c
a n
n v
ă
n hóa này, chúng ta hãy nhìn xa mà
đ
ónggóp ngay t
bây gi
b
ng
đờ
i s
ng chính ni
m hi
n th
c c
a chúng ta chocon
đườ
ng
đ
i lên
đ
ó.Cu
n sách nh
này không ph
i
đ
ã
đượ
c vi
ế
t ra
để
phô bày ki
ế
n th
c c
atác gi
vì ki
ế
n th
c
y không có gì
đ
áng
để
 
đượ
c phô bày. Nó mong
ướ
c
đượ
c là m
t ng
ườ
i b
n h
ơ
n là m
t cu
n sách. Nó mu
n
đượ
c là ng
ườ
ib
n
để
nh
c nh
và khích l
ng
ườ
i
độ
c gi
trên b
ướ
c
đườ
ng thi
n quán.Trong xe buýt ho
c d
ướ
i métro, b
n có th
mang nó theo nh
ư
mang theom
t con chó con ho
c nh
ư
m
t cây g
y trúc, ho
c m
t cái nón hay m
tchi
ế
c kh
ă
n choàng. Nó có th
cho b
n m
t ni
m vui nh
b
t c
lúc nào.B
n có th
 
đọ
c n
ă
m b
y dòng r
i g
p nó l
i, b
vào túi,
để
khi nào cóh
ng thì
đ
em ra
đọ
c thêm vài dòng khác. G
p vài
đ
o
n h
ơ
i khó, b
n c
 l
ướ
t qua
để
 
đọ
c
đ
o
n k
ế
ti
ế
p. Ch
ng nào th
t r
i r
nh, b
n hãy tr
l
inh
ng
đ
o
n
y. B
n s
th
y nh
ng
đ
o
n
y không có gì là khó. Ch
ươ
ng5, t
c là ch
ươ
ng cu
i , r
t d
 
đọ
c và r
t quan tr
ng, b
n có th
 
đọ
c b
t c
 lúc nào.B
n hãy soi sáng nh
ng
đ
o
n cu
i trong cu
n sách này b
ng kinh nghi
ms
ng c
a b
n.
 Đừ
ng b
v
ă
n t
khuýnh loát; ch
ế
ng
 
đượ
c v
ă
n t
m
i b
c tr
ượ
ng phu.
Vi 
ế
ở 
ừ 
ng Othes,
đầ
u mùa thu n 
ă
m Tân D 
u.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->