Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
POLIS_MESLEK_ETIGI

POLIS_MESLEK_ETIGI

Ratings:
(0)
|Views: 1,721|Likes:
Published by myanotolia

More info:

Published by: myanotolia on Mar 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 
POLİS MESLEK ETİĞİ
 
Hasan DOĞANCI
1[1]
 Giriş
Yaşadığımız dönemde küreselleşme olgusu giderek önem kazanmakta ve buna bağlıolarak dünyadaki insanlar ve kurumlar arasındaki ilişkiler giderek artmaktadır. Bu duruminsanların ve kurumların aralarındaki ilişkileri normatif bir zemine oturtulmasını zorunlukılmaktadır. Seksenli yıllar dünyada insan hakları kavramının öne çıktığı ve bununla ilgiliyayınların ve kurumların ön plana geçtiği yıllar olmuştur.
Doksanlı yıllarda ve sonrasında ise,etik kavramının önem kazandığı ve bu tür yayınların arttığını görmekteyiz.
Ülkemizde bu rüzgardan etkilenmiş ve etik alanında bir çok çalışma yapılmış ve yayapılmaktadır. Bunun yanında, etik ile ilgili normlara azami ihtiyaç duyulan bir dönemde bulunmaktayız. Bilim ihtiyaçtan doğar ilkesi gereği olsa gerek bu tür yayınların artığını dadüşünebiliriz. Örneğin kitle iletişim alanında yaşanan gelişmeler dünyanın herhangi bir yerinde yalan yanları anında evimize getirmektedir. Dolayla yanlar tanımamaktadır. Peki bu durumda bu yayınlardaki ölçü ne olacaktır. Hangi ülkenin kanunlarıuygulanacaktır. Bunun yanında özellikle mesleki alanlarda yapılan düzenlemeler her şeyiöngörememekte ve hukuki mevzuat yetersiz kalmaktadır. İşte bu durumlarda her ülkeninahlak sisteminin dışında gri alan diyebileceğimiz alanlarda başka bir olguya ihtiyaçduyulmaktadır. Bu da felsefenin ahlakı inceleyen dalı olan etik olmuştur.Soğuk savaşın sona ermesi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler milletleri ve kültürleri birbirine daha da yaklaştırmıştır. Bilim, teknoloji, ulaşım ve ticaretdevlet sınırlarının dışına çıkan uluslararası aktiviteler haline gelmiştir. Bir çok meslektearanan kriterler uluslar arası standartlardır(Ceylan, 2002:246).Yine bu bağlamda dünyadaki gelişmeler ve kurumların birbirleri ile kurduğu uluslar arası örgütler ve ya kurumlar bu örgütlerinde kendi aralarında normatif kurallar koymalarınıadeta mecbur etmiştir.Bu çalışmada; önce etik kavramının tanımı verilmiş, ardından etik ve ahlak kavramıarasındaki ilişki incelenmiştir. Daha sonra meslek etiği kavramı incelenmiş ve meslek etiğikapsamında polis meslek etiği ve polis meslek etiğine ait kodlar incelenmiştir.
1
 
Bu bağlamda polis meslek etiğinin kodlarından en önemlisi olduğu kabul edilen profesyonellik kavrave bu kavram çerçevesinde çevik kuvvet polisinin toplumsalolaylardaki davranış ve tutumları tartışılmıştır. Bu spesifik konunun ardından polis meslek etiği kodlarının polislik mesleğinde etkin kılınması için neler yapılabileceği sıralanmıştır.
Etik 
Etik, Yunanca’da
karakter
manasına gelen “ethossözcüğünden türetilmiştir.Felsefenin ahlakı inceleyen bir disiplinidir. Bu anlamda etik, insanın bütün davranış veeylemlerinin temelinin araştırılmasıdır (Pehlivan, 1998:7). Diğer bir ifadeyle etik, insanlarınkarar ve eylemlerini nlendiren ve bunların ahlaki bir temele re”iyi/kötü” ya da“doğru/yanlış” olup olmadığının belirlenmesi olarak tanımlayabiliriz ( Ural, 2001:38).
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi etik insan ilişkilerini ve davranışlarını ahlaksaldeğerler açısından araştırır.
Ancak etik ile ilgili düşünmek sadece akademisyenlerin vefilozofların ilgilenmesini gerektirecek bir olgu olmasa gerek. Çünetik toplumlarıilgilendiren bir kavram olarak sıradan insanlarında üzerinde kafa yorması gereken ve bukavram doğrultusunda ilişkilerini ve davranışlarını belirlemesini sağlayan bir olgudur.
Etik, günlük dilde ahlak kavramı ile sıkça karıştırılmakta ve birbirinin yerinekullanılmaktadır. Ancak ikisi de birbirinden farklı kavramlardır
. Aşağıda etik ile ahlak kavramının arasındaki fark ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Etik- Ahlak ilişkisiAhlak kelimesi dilimize Arapça’dan girmiş bir sözcüktür.
Ahlak kelimesinin kökü“hulk” kelimesine dayanmakta ve
yaratmak, yaradılış, mizaç, tabiat ve yaradılıştan gelenhuy anlamlarına
gelmektedir. Kavram olarak ise ahlak, kültürel değerler ve ideallerle ilgilidoğru ve yanlışları ve bunlara uygun olarak nasıl davranılması gerektiğini belirler.
Ahlak geniş tabanlı ve nasıl davranılması gerektiğine ilişkin yazılı olmayanstandartları içerir.
 Etik ise, hem daha soyut kavramlara dayalıdır hem de bu soyut kavramlardan neanlaşılması gerektiğini tanımlamaya çalışır. Etik kuralların, açık ve belirli bir alana ilişkinyazılı kuralları içermesi beklenir. Örneğin, medya etiği, tıp etiği, çevre etiği, polis etiği gibialanlar için ortak ilkeler öngörür ve bu ilkeler evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak gelişir. Bu anlamda etik 
kendisini daha çok mesleki alanlarda belirginleştirir.
Ahlak kavramında, aynı eylem toplumdan topluma, hatta aynı toplum içinde yöreler arasında bile farklılık gösterebilmektedir.
 
Örneğin Türk toplumunda kadın erkek ilişkilerinde bu durum bariz bir şekilde görülür.Baillerinde yaşayan insanların kahvelerde oturup oyun oynamanormal olarak karşılanabilirken Doğu illerinde bu durum ayıp olarak görülebilmektedir. Bu bağlamda bireylerin neyin ahlaklı, neyin ahlak dışı olduğuna ilişkin değerlendirmeleri dinsel, töresel vefelsefi düşüncelerinden kaynaklanır. Etikte ise, “istenilir iyi” kavramı vardır. Evrensel olduğukabul edilir (Pehlivan, 1998: 8-9).Etik, hangi müşahhas amaçların herkes için hedef olduğuna karar vermez, ulaşılmayadeğer müşahhas eylemler için kıstasları ve bu kıstaslara göre öncelikleri belirler. Etik sorularıile ahlak sorularını ayırt etmek için etiğin soruları incelendiğinde yönelttiği soruların tekileylemlere ilişkin değil daha çok soyut olaylar ve ölçütlerle ilişkili olduğu görülür.Günlük hayatta bireylerin etik dışı davranışlarının bir çok nedeni olabilir. Ancak karmaşık ve şaşırtıcı olasılıklar arasından karar vermek gerekirse etik dışı davranışlardankaçınmak için bazı testler geliştirilmiştir. Buna göre kişi karar vermeden önce şu altı soruyukendine sormalı ve yanıt vermelidir (Pehlivan, 1998: 42).
1.
1.
 
Bu doğru mu?
2.
2.
 
Bu adil mi?
3.
3.
 
Eğer birisi zarar görecekse bu kim?
4.
4.
 
Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı kendinizirahat hisseder miydiniz
?
5.
5.
 
Aileniz, çocuğunuz ya da akrabalarınıza bunu söyler miydiniz?
6.
6.
 
Olay nasıl kokuyor?
 Bu sorulakendine soran ve yatlayan bir kimsenin etik kodlara aydavranmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü soruyu sormak demek ben etik kurallar ile bağlıyımanlamına gelir. Yani başkalarına sana davranmalarını istediğin gibi davran ilkesi devreyegirer.Ahlak ile etik arasındaki farklar ortaya konulduktan sonra aşağıda meslek etiğiüzerinde durulacaktır.
Meslek Etiği
Meslek eti, bir meslek grubunun, mesleğe ilkin olarak olturupkoruduğu, meslek üyelerini belirli bir şekilde davranmaya zorlayan, şahsieğilimleri sınırlayan, liyakatsiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ömer Karatosun liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->