Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BUKU_PANDUAN_KRS_DAN_TKRS

BUKU_PANDUAN_KRS_DAN_TKRS

Ratings: (0)|Views: 1,483|Likes:
Published by smkpkoku
BUKU PANDUAN KRS
BUKU PANDUAN KRS

More info:

Published by: smkpkoku on Mar 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

 
BUKU PANDUANKADET REMAJA SEKOLAHDANTUNAS KADET REMAJASEKOLAH
Disediakan oleh :Bahagian Sekolah,Kementerian Pelajaran Malaysia
 
PRAKATA
Kadet Remaja Sekolah telah diluluskan penubuhannya di sekolah-sekolah oleh Jemaah Menteri pada 18 Januari 1995. Pelancaran penubuhannya disempurnakanoleh YB Dato’ Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Menteri Pendidikan Malaysiapada 20 Jun 1995 di Sekolah Menengah Raja Abdullah, Kuala Lumpur. Dalamtahun yang sama pada bulan November – Disember seramai 300 orang guru telahdilatih sebagai jurulatih Kadet Remaja Sekolah di peringkat sekolah. Kursus-kursusini telah diadakan di Pusat-pusat Kokurikulum Bachok (Kelantan), Singkir (Kedah),Bukit Kolah (Terengganu) dan Santubong (Sarawak). Jabatan-Jabatan PendidikanNegeri kemudiannya diminta untuk menjalankan kursus yang sama bagimenyediakan jurulatih di peringkat sekolah.Bagi tujuan mempercepat dan melicinkan pelaksanaan pasukan ini, KementerianPendidikan seterusnya mengeluarkan buku-buku panduan sebagai rujukan disemua peringkat pengurusan. Antara buku-buku yang diterbitkan sebelum iniialah Buku Perlembagaan Kadet Remaja Sekolah, Buku Tatacara Pemakaian KadetRemaja Sekolah, Buku Kawad Kadet Remaja Sekolah dan Buku Kurikulum LatihanKadet Remaja Sekolah. Kini buku-buku ini telah dimurnikan lagi dan dijadikansebuah buku sahaja untuk memudahkan pengurusan pasukan Kadet RemajaSekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah.Buku ini diterbitkan khusus untuk menjelaskan konsep, falsafah, matlamat danhal-hal yang berkaitan dengan pengurusan pasukan ini. Dengan usaha ini, adalahdiharapkan agar semua pihak yang terlibat melaksanakan pasukan,menyesuaikan apa jua langkah dan tindakan yang diambil supaya bertepatandengan kehendak-kehendak yang dinyatakan. Justeru, buku ini amat sesuaidigunakan oleh guru-guru Kadet Remaja Sekolah sama ada guru yang terlatihatau guru-guru Kadet Remaja Sekolah yang baru dilantik sebagai Guru KadetRemaja Sekolah yang masih belum berkesempatan untuk mengikuti kursuskejurulatihan.Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kader Remaja Sekolah mempunyaikeunikan konsep dan falsafahnya tersendiri yang membezakan pasukan inidaripada pasukan-pasukan pakaian seragam yang lain. Kegiatan yang dijalankan,digandingkan dengan unsur-unsur pengukuhan dan pemantapan jiwa dan rohanisetiap anggota pasukan. Pelajar yang menganggotai pasukan ini bukan sahajadibangunkan dari aspek jasmaninya melalui kegiatan-kegiatan yang mencabar,inteleknya melalui kegiatan-kegiatan kreatif bahkan juga jiwa dan rohaninyamelalui amalan langsung ibadah khusus dan umum.Semoga generasi yang dilahirkan melalui Pasukan Kadet Remaja Sekolah dan Tunas Kadet Remaja Sekolah akan menjadi pelajar contoh dan menjadi anggotamasyarakat muda yang lebih bersedia untuk menghadapi cabaran zamannya.2
 
SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS )
Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh En.Muhammad Thani Bin Sha'aban di Sekolah Menengah Raja Abdullah, JalanKepong , Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987 Pada mulanya pasukan inidikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM) yang merupakanpasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA(PERWIRA). Keahliannya adalah seramai 20 orang pelajar sahaja iaitu terdiridaripada pelajar tingkatan I dan 2. Matlamat utama penubuhannya ialahuntuk melahirkan pelajar cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DANBERAMAL , berakhlak mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilanselaras dengan usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah PendidikanKebangsaan ke arah Wawasan 2020.Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang dijalankanadalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulaitahun 1989 beberapa buah sekolah di Wilayah Persekutuan telah mulamenubuhkan KPIM. Di antaranya ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail dibawah pimpinan Ustaz Ahmad Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. AgamaMa'ahad Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu HassanBin Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah diseluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan KPIMsecara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysiatelah dimulakan pada 10 Ogos 1993. Satu pertemuan telah diadakandengan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan MohdNordin iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993.Di dalam pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan. Hasilnya,sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan kertaskabinet . Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini diberi namaKADET PUTERA - PUTERI ISLAM ( KPIM ) . Walau bagaimanapun namapasukan ini kemudiannya ditukar kepada KADET REMAJA ISLAM (KRIS)Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-PengarahBahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada bulan Oktober 1993dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan MohdZahid telah membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepadaKADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) yang bertujuan agar keahliannya terbukakepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan. UpacaraPelancaran KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telahdiiaksanakan pada
20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam
 
1416
oleh Yang Berhormat DatoSeri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak, MenteriPendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah , Jalan Kepong,Kuala Lumpur.
SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS )
3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mala9981 liked this
ikan_bakar liked this
lailatul_nadia liked this
Saya Aida Ali liked this
Wahie Nata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->