Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Globalni Plan Rada 7

Globalni Plan Rada 7

Ratings: (0)|Views: 976 |Likes:
Primer GLOBALNOG PLANA RADA koji možete prilagoditi vašim planovima i potrebama.

Izradio: Aktiv nastavnika tehnickog i informatickog obrazovanja opštine Šabac.
Primer GLOBALNOG PLANA RADA koji možete prilagoditi vašim planovima i potrebama.

Izradio: Aktiv nastavnika tehnickog i informatickog obrazovanja opštine Šabac.

More info:

Published by: Društvo pedagoga tehničke kulture Srbije on Mar 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА VII РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2009/2010. ГОД.ФОНД ЧАСОВА: 72 ЧАСА ГОДИШЊЕ, 2 ЧАСА НЕДЕЉНОТЕМАЦИЉФОНД ЧАСОВАВРЕМЕАКТИВНОСТИЕВАЛУАЦИЈА
(начин праћењаученика)
ОВМΣНАСТАВНИКАУЧЕНИКА
   У   В   О   Д   У   М   А   Ш   И   Н   С   К   У   Т   Е   Х   Н   И   К   У
-Стицање знања о основнимпојмовима из области машинства имеханизама2/
/2
септембарПланирањеОсмишљавањеОбјашњавањеУпућивањеПодстицањеДемонстрирањеКориговањеСарађивањеКоординирањеПланирањеУочавањеРазликовањеПосматрањеОткривањеУпоређивањеСарадњаПрименаИстраживањеЗакључивањеУочавањеРазликовањеПосматрањеИспитивањеРадови ученикаДомаћи задациСамопроцењивање
   Т   Е   Х   Н   И   Ч   К   О   Ц   Р   Т   А   Њ   Е   У   М   А   Ш   И   Н   С   Т   В   У
-Стицање знања у оквиру техничкогцртања, упознавањем саортогоналним пројектовањем ипросторним приказивањем објеката53
/8
септембароктобар
   И   Н   Ф   О   Р   М   А   Т   И   Ч   К   Е   Т   Е   Х   Н   О   Л   О   Г   И   Ј   Е
- Омогућава ученицима остваривањеконтинуитета информатичкеписмености с циљем да науче дакористе рачунар-Посебан аспект употребе рачунараи периферних уређаја у ф-цијиуправљања техничким системима77
/14
октобарновембар
   М   А   Т   Е   Р   И   Ј   А   Л   И
- Проширивање знања о техничкимматеријалима, а акценат је намашинским материјалима2/
/2
новембар
1
 
ОсмишљавањеОбјашњавањеУпућивањеПодстицањеДемонстрирањеКориговањеСарађивањеКоординирањеПосматрањеОткривањеУпоређивањеСарадњаПрименаИстраживањеЗакључивањеПосматрањеИспитивањеРадови ученикаДомаћи задациСамопроцењивање
   М   Е   Р   Е   Њ   Е   И   К   О   Н   Т   Р   О   Л   А
- Стицање знања о начину мерења имерним средствима- Омогућавање ученицима да научеда рукују помичним мерилом,микрометром и угаоником/2
/2
децембар
   Т   Е   Х   Н   О   Л   О   Г   И   Ј   А   О   Б   Р   А   Д   Е   М   А   Т   Е   Р   И   Ј   А
- Упознавање ученика сапринципима обраде метала са и безскидања струготине, као и мерезаштите на раду4/
/4
децембар
   М   А   Ш   И   Н   Е   И   М   Е   Х   А   Н   И   З   М   И
-Стицање знања о елементимамашина и механизама, елементимаза везу, елементима за пренос снагеи кретања, спацијални елементи.-Стицање знања о погонским ипреносним елементима106
/16
децембарЈануарфебруар
   Р   О   Б   О   Т   И   К   А
- Упознавање ученика са врстама робота, наменом, конструкцијом узкоришћење мултимедијалнепрезентације2/
/2
фебруар
   Е   Н   Е   Р   Г   Е   Т   И   К   А
- Омогућава ученицима стицањезнања о изворима, коришћењу итрансформацији енергије- Упознавање ученика са развојем иврстама погонских машина6/
/6
мартаприл
2

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jasminka Ristić liked this
Suzana Knezevic liked this
metak2 liked this
Punfi liked this
Snezana Rasevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->