Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Twynham School Learning Gateway 2007-10

Twynham School Learning Gateway 2007-10

Ratings: (0)|Views: 4,789|Likes:
Published by hezzaa
Twynham School Learning Gateway 2007-10 is an account of the work of Twynham School with their SharePoint Learning Platform. It covers the entire development and maturing of Learning Platform and is written by Mike Herrity, Assistant Headteacher e-learning.
Twynham School Learning Gateway 2007-10 is an account of the work of Twynham School with their SharePoint Learning Platform. It covers the entire development and maturing of Learning Platform and is written by Mike Herrity, Assistant Headteacher e-learning.

More info:

Published by: hezzaa on Mar 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

 
Kgfn Hnssg}w ]wlhok Yih``b Bnoslgla Ao}now 3551+?5Uoan? 
Ol gbb~y}so}nm a~gmn }` `~s q`sf qg}h YhosnU`gl} oy o Bnoslgla Ubo}d`sk
 
 
Kgfn Hnssg}w ]wlhok Yih``b Bnoslgla Ao}now 3551+?5Uoan3 
I`l}nl}y
]wlhok Yih``b Bnoslgla Ao}now 3551+35?5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9Ihou}ns @ln+ ]hn Y}odd Ao}now ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =]`u Lotgao}g`l ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, >Oiinyygla }gkn}ocbn olm iboyy mo}o ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4Glmgtgm~ob Y}~mnl} Mo}o ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1Y}odd Obns}y+ I`tns olm Bnyy`ly l`} snagy}nsnm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8Y}odd oiinyy }` Knmgo Bgcsosw ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7Kw Us`asoky ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?5G] S``k olm hosmosn c``fgla ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ??Y}odd I`bboc`so}g`l+ yhosgla sny`~siny olm gmnoy ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?3Y}odd ]soglgla olm Mntnb`uknl} ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?9]soifgla mo}o g}h }hn olobwygy uwsokgm ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?=Ihou}ns ]`+ Y}~mnl} Ao}now ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?8Y}~mnl} oiinyy }` }hn Bgcsosw ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ?7]wlhok Yih``b Y}~mnl} I`~ligb ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35]wlhok Yih``b Y@Y (Y}oku `~} y~cy}oliny' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3?Ihou}ns }hsnn+ Y~cjni} Bnoslgla yg}ny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33^ygla unskgyyg`ly d`s y}~mnl} olm y}odd tgny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39Y}~mnl} sntgyg`l }hs`~ah }hn Sntgyg`l Ao}now ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3=Ihou}ns =+ I~y}`kgygla o }hnkn `l }hn ]wlhok Bnoslgla Ao}now ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3>Ihou}ns >+ Isno}gla YhosnU`gl} ncyg}ny ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 31Noyw nmg}gla `d ncyg}n uoany ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37Nx}nlmgla }hn b``f olm dnnb `d ncyg}ny gl YhosnU`gl} ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 95Y~cjni} ih`giny `l }hn 4
 
Kgfn Hnssg}w ]wlhok Yih``b Bnoslgla Ao}now 3551+?5Uoan9 
]qwlhok Yih``b Bnoslgla Ao}nqow 3551+35?5
]wlhok Yih``b gy ol gl}nslo}g`lob bnomns gl }hn ~yn `d YhosnU`gl} gl ol nm~io}g`lob i`l}nx}, O?455& Yni`lmosw yih``b gl Ihsgy}ih~sih ^F" yglin 3551 n hotn ~}gbgynm o bosan solan `d `~} `d }hnc`x dno}~sny g}hgl YhosnU`gl} 3551 olm i`kcglnm }hnyn g}h gmn solagla i~y}`kgyo}g`ly }` `~s]wlhok Bnoslgla Ao}now, ]hn sny~b} hoy cnnl o u`nsd~b i`bboc`so}g`l ubo}d`sk hgih obb`yy}~mnl}y" y}odd olm uosnl}y }`: `sf nddgignl}bw6 mntnb`u glmnunlmnl} olm gl}ns+mnunlmnlin gl }hngsbnoslgla y}so}nagny" olm y~uu`s} ihgbmsnl gl oihgntgla }hngs d~bb u`}nl}gob,Qhw ol n+c``f0Gl nosbw 3558 }hn ywy}nky }nok o} ]wlhok Yih``b s`}n o a~gmn }` }hn `sf n nsn m`gla g}h`~s Bnoslgla Ubo
}d`sk hgih ygkubw cniokn fl`l oy ‘}hn umd‗
, ]hgy yh`nm obb `~s nosbw `sf gl }hndgsy} wnos olm ob`la g}h yunofgla o} m`znly `d i`ldnsnliny hoy bnm }` `tns 855 yih``by i`l}oi}gla ~y
gl }hn boy} }` wnosy, ]hn `lbw us`cbnk g}h ‘}hn umd‗ gy g} gy l` tn
sw `~} `d mo}n/Oy nbb oy }hgy" Kosih 33
lm
35?5 gy `~s }hsnn wnos ollgtnsyosw `d `sfgla g}h YhosnU`gl} oy oBnoslgla Ubo}d`sk olm }` kosf }hn ntnl} G hotn sg}}nl ~u ntnsw}hgla n hotn m`ln gl }hn boy} }hsnnwnosy }` us`m~in ol n+c``f, Qg}h }hn bo~lih `d YhosnU`gl} 35?5 cngla j~y} }` k`l}hy oow g}kofny ynlyn }` sni`sm ntnsw}hgla n koloanm }` m` g}h YhosnU`gl} 3551,Qho} }hn n+c``f gy olm gy l`}]hn kogl ogk `d }hn c``f gy }` agtn ol `tnstgn `d }hn mntnb`uknl} `d `~s Bnoslgla Ao}now `tns}hn boy} }hsnn wnosy, G} gy l`} gl}nlmnm }` agtn o mn}ogbnm oii`~l} `d h` olm hw n mgm ntnsw}hgla,O tnsyg`l g}h obb }hgy mn}ogb `~bm cn `tns ?55 uoany olm gy unshouy o us`u`yg}g`l d`s ol`}hns }gkn,]hn n+c``f gy oby` l`} tnsw }nx} hnotw c~} i`l}ogly `tns 45 yisnnlyh`}y olm gy `lbw 4"555 `smy y` g}
h`und~bbw gyl‗} }`` hnotw o snom,
 H` }` dglm `~} k`sn0D`s k`sn mn}ogb `l olw}hgla gl }hn n+c``f w`~ iol snom kw cb`a ,yhosnu`gl}glnm~io}g`l,i`k  hgih i`l}ogly obb }hn mn}ogb `l `~s `sf, W`~ iol oby` an} ob`la }` `ln `d }hn i`ldnsnliny nsna~bosbw yunof o} `s an} gl }`~ih g}h ~y mgsni}bw, Qn hotn tgyg}y `l o nnfbw coygy `s n iol ossolano bgtn knn}gla `s ntnl tgyg} w`~s yih``b,I`l}oi} mn}ogbyW`~ iol i`l}oi} kn cw nkogb o} kgfn,hnssg}wE}wlhokyih``b,i`k `s iobb 5?353 =7>13=, Gd w`~ osn y` glibglnm olm ~yn }g}}ns ubnoyn dnnb dsnn }` bglf ~u g}h kn Ekgfnhnssg}w,G h`un w`~ dglm }hn gmnoy olm nxokubny gl }hn n+c``f ~ynd~b olm b``f `~} d`s }hn dsnn nc uos} `l uoan =9,
 
]wlhok Yih``b `l }hn CNI]O GI] Nxinbbnlin Oosm gl 3558 d`s bnoslglaCnw`lm }hn Iboyys``k olm `sfy g}h `tns =55 yih``by gl}nslo}g`lobbw }`y~uu`s} }hn mntnb`uknl} `d }hngs Bnoslgla Ubo}d`sky,

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dave Erb liked this
sivaphim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->