Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 2

Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 2

Ratings:

4.92

(1)
|Views: 16,699|Likes:
Published by websnap
www.teknoders.net Gururla Sunar
www.teknoders.net Gururla Sunar

More info:

Published by: websnap on May 04, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 2 Tamer Korugan
 ___________________________________ __________________________________  
LÜZUMSUZ B
İ
LG
İ
LER ANS
İ
KLOPED
İ
S
İ
 
2
Tamer Korugan
 Ayk
ı
r
ı
Yay
ı
nc
ı
l
ı
k
 _____________________________________________________________________ 
WWW.MAXIMUMBILGI.COM
 
Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 2 Tamer Korugan
 ___________________________________ __________________________________  
MaximumBilgi.com Notu:
Bu kitab
ı
n tamam
ı
sitemizde bulunan "Genel Kültür", "Bilim" ve "Sa
ğ
l
ı
k"bölümlerine de da
ğ
ı
t
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER1. Adetler
1.01. Niçin tespih çekiyoruz ?1.02. l Nisan
ş
akas
ı
n
ı
n kökeni nedir?1.03. Dü
ğ
ünlerde niçin pasta kesiliyor?1.04. Do
ğ
um gününde pasta kesmek adeti nereden geliyor?1.05.
İ
nsanlar niçin içki kadehlerini toku
ş
tururlar?1.06. Çinliler yiyeceklerini niçin çubuklarla yerler?1.07. Y 
ı
lba
ş
ı
nda çam a
ğ
ac
ı
süsleme adeti nereden geliyor?1.08. Dünyan
ı
n en çok söylenen
ş
ark
ı
s
ı
hangisidir?1.09. Ne zamandan beri çatal ve ka
ş
ı
k kullan
ı
yoruz?1.10. Yemek yerken çatal niçin sol elde tutuluyor?1.11. Anneler günü ne zamandan beri kutlan
ı
yor?1.12. Mezara niçin çiçek konulur?1.13.
İ
nsanlar saatlerini niçin sol kollar
ı
na takarlar?1.14. A
ş
ç
ı
ba
ş
ı
lar niçin o acayip
ş
apkalar
ı
giyerler?
2. Günlük ya
ş
am
2.01. Ayn
ı
tarih niçin her y
ı
l farkl
ı
güne geliyor?2.02.
İ
nsanlar ne zamandan beri ayakkab
ı
giyiyor?2.03. Filmlerde tekerlekler niçin ters döner?2.04. Arabalar
ı
n arka camlar
ı
niçin tam aç
ı
lam
ı
yor?2.05. Satrançta
ş
ah niçin o kadar pasiftir?2.06. Bir hafta niçin 7 gündür?2.07. Gün ve ay isimleri nereden geliyor?2.08. Müzik notalar
ı
nas
ı
l bulunmu
ş
tur?2.09.
İ
nsanlar niçin de
ğ
i
ş
ik dillerde konu
ş
uyorlar?2.10. Lodos insan
ı
niçin hasta eder?2.11. Niçin otellerin kap
ı
lar
ı
döner kap
ı
d
ı
r?2.12. Saatin saniye göstergesi ne i
ş
e yar
ı
yor?2.13. Elmas gibi de
ğ
erli bir ta
ş
, cam kesmede nas
ı
l kullan
ı
l
ı
yor?2.14. Bardaktaki buzlar niçin birbirlerine yap
ı
ş
ı
rlar?2.15. Nöbetçi kulübelerinde niçin kum torbalar
ı
var?2.16. Cam neden saydamd
ı
r?2.17. Banyodaki havlular niçin çabucak kokuyor?2.18. Kuma
ş
lar y
ı
kand
ı
ktan sonra niçin çeker?
 _____________________________________________________________________ 
WWW.MAXIMUMBILGI.COM
 
Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 2 Tamer Korugan
 ___________________________________ __________________________________  
3.
İ
nsan
3.01.
İ
nsan
ı
n niçin kuyru
ğ
u yok?.3.02. Süt vermedikleri halde niçin erkeklerin memeleri var?3.03. Çinlilerin gözleri niçin çekiktir?3.04.
İ
nsan korkunca niçin di
ş
leri birbirine vurur?3.05. Ak
ı
l ile zeka aras
ı
ndaki fark nedir?3.06. Zeka testi nedir, ne i
ş
e yarar?3.07.
İ
nsanlar k
ı
zg
ı
n kömür ate
ş
i üzerinde nas
ı
l yürüyebiliyorlar?3.08. Niçin kad
ı
nlardan me
ş
hur ressam veya besteci yok?3.09. Beyin kapasitemizin yüzde onunu kulland
ı
ğ
ı
m
ı
z do
ğ
ru mudur?.3.10. Erkeklerin beyni kad
ı
n
ı
nkinden büyük müdür?3.11. Dolunay insan davran
ı
ş
lar
ı
n
ı
etkiler mi?3.12. S
ı
k
ı
ld
ı
ğ
ı
m
ı
z zaman avuçiçlerimiz niçin terler?3.13. Niçin kad
ı
nlar erkeklerden daha çok ya
ş
ı
yor?3.14. Tüm canl
ı
lar bakt
ı
klar
ı
nda ayn
ı
 
ş
eyi mi görüyorlar?3.15. Niçin gözya
ş
ı
dökeriz?3.16. Biyolojik beden saati nedir?3.17. Üç ya
ş
ı
ndan daha önce olanlar
ı
niçin hat
ı
rlayam
ı
yoruz?3.18.
İ
nsanlar
ı
n yüzlerini nas
ı
l birbirinden ay
ı
rt edebiliyoruz?3.19. Parmaklar
ı
m
ı
z
ı
n uzunluklar
ı
niçin birbirlerinden farkl
ı
?3.20.
İ
nsan ile hayvan
ı
n birle
ş
mesinden canl
ı
do
ğ
abilir mi?3.21. Beyin hücrelerimiz sürekli ölüyorlar m
ı
?3.22. Derimiz olmasayd
ı
ne olurdu?3.23. Yemekten sonra denizde yüzmek tehlikeli midir?3.24. Ate
ş
ölçmek için termometre niçin dilin alt
ı
na konuluyor?3.25. Sinirlenmek bir hastal
ı
k m
ı
d
ı
r?3.26.
İ
nsanlar niçin çiklet çi
ğ
ner?3.27. Nas
ı
l koku al
ı
r
ı
z?
4. Hayvanlar dünyas
ı
 
4.01. Deve ku
ş
lar
ı
niçin ba
ş
lar
ı
n
ı
kuma gömerler?4.02. Hint fakiri kobra y
ı
lan
ı
n
ı
nas
ı
l oynat
ı
yor?4.03. Develerin hörgüçlerinde ne var?4.04. Ar
ı
lar niçin bal yaparlar?4.05. Yumurtan
ı
n niçin bir taraf 
ı
yuvarlak di
ğ
er taraf 
ı
sivridir?4.06. Ku
ş
lar nas
ı
l konu
ş
abiliyorlar?4.07. Fillerin kulaklar
ı
niçin büyüktür?4.08. Atlara niçin gözlük tak
ı
yorlar?4.09. Ate
ş
böce
ğ
i nas
ı
l
ı
ş
ı
k saç
ı
yor?4.10. Böcekler mi üstündür, insanlar m
ı
?4.11. Ku
ş
lar dünyas
ı
nda niçin erkekler daha süslü?4.12. Kediler bal
ı
k ve sütü niçin severler?4.13. Ku
ş
lar göç ettikten sonra niçin geri dönerler?4.14. Ar
ı
lar
ı
n bal petekleri niçin alt
ı
gendir?4.15 Horozlar niçin sabah erkenden öterler?4.16. Evlerimizdeki sinekler k
ı
ş
ı
n nereye gidiyorlar?4.17. Ku
ş
lar nas
ı
l tek ayaklar
ı
üzerinde uyuyabiliyor?
 _____________________________________________________________________ 
WWW.MAXIMUMBILGI.COM

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ebruelitas liked this
ebruelitas liked this
gambler2304 liked this
D.yksl liked this
tepepark liked this
ok1222 liked this
Ozan Sarcan liked this
Mimar Ist liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->