Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carita Sunda Kang Warsa

Carita Sunda Kang Warsa

Ratings:
(0)
|Views: 1,068|Likes:
Published by Warsa

More info:

Published by: Warsa on Mar 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2012

pdf

text

original

 
1Kumpulan Carita Sunda ieu ku akang ditulis oge dinahttp://warsa.wordpress.com sarenghttp://www.facebook.com/profile.php?v=app_2347471856&ref=profile&id=1047998196 . Hampura da ieu mah ngan saukur guyona jeung heureuyna urang Sunda, lain rek ngacak-ngacak komongagogoreng sajarah jeung sastra Sunda mah, ampun paralun anukasuhun, mangga ka baraya sadaya sim kuring nyanggakeunsababaraha carpon Sunda ieu, mudah-mudahan tina heureuy ieu ayabatina.
-Kang Warsa-
Carita Sunda : Kabogoh
Jadi
ras inget kana salah sahiji lirik lagu anu unina kIeu
" malam minggu, hey si malam panjang'' 
, kuring sabenerna mikir 125 kali lamun kudu percaya yén malam minggu leuwihpanjang tibatan malem-malem nu séjénna. Tapi sanggeus dirasa-rasa mah, bener ogé lamunmalem minggu téh malem panjang, komo lamun keur anu boga kabogoh mah asa 1000 (sarewu)peuting tah sapeuting téh.Di lembur
Ciégang
mah kuring katelah Joker Sajati, da tisaprak beger nepika umur lukutan acanpernah boga kabogoh. Teuing kunaon ampir kabéh awéwé caruaeun ka kuring. Padahal lamunditilik-tilik mah beungeut jeung dedegan moal jauh jeung
Dude Herlino
. Ngaran mah mémangdeukeut jeung manéhna, da ti barang brol ku anu jadi kolot pituin geus dingaranan
DidihSomantri Herniawan
. Paling keuheul lamun aya anu nyebut, Herniawan ka kuring, komolamun élég jeung batur saentragan geus maceuh mah sok disebutan
Si Burut
kuring téh.Kuring teu goréng-goréng teuing, irug mancung, kumis ngajelér paéh, lamun ceuk babaturanmah
Si kumis tipis
, dina gado aya karang persis Rano Karno, ngan huntu geus ampir béak karitilu siki deui. Umur mah sarua jeung si Itok anu geus boga incu tilu, nya kana 51 taunan lahumur téh.Ngeunaan pakasaban? Mémang teu saluyu jeung kahayang anu jadi kolot. '' Matak disakolakeun jauh-jauh ka
 Beukimolhor University
ogé sangkan silaing jadi pagawé kantoran, seblu!'' masihkadéngé omongan anu jadi kolot waktu kuring boga niat rék dagang
és doger
di kampung. Ijazahanu
 yudisium cum laude
jurusan Teknik téh geus bulukan. Ayeuna mah hirup téh rék sakabrang-kabrangna baé, kana gawé mah jabrugan, rék ngadon macul, ngaduk atawa ngagali sumur teuweléh dilakukeun ku kuring seja nyambungkeun hirup.Ngan teuing kumaha, dadak sakala dina poé Juma'ah Pahing kuring ujug-ujug boronyony wéhbogoh ka Néng Mis'ah Binti Bapa Ikin Sarnikin.Hiji mojang lenjang, anu geulis ka wanti-wanti,umurna kira-kira 20-taunan, beda 30 taun jeung kuring. Da jeung bapana gé, nyaéta Ikin Sarnikintea heuleut dua taun gubrag ka dunya téh. Ah, sok sanajan kitu, rék modal nekad wé kuring mah,
 
2
cinta khan dikelilingi oleh keajaiban...
, kitu pan?Keur ngungkapkeun rasa bogoh ieu kuring can boga cara, Ngan ceuk si Olot mah ajak wé ulin kasawah ceunah, diuk paduduaan dina galengan. Ah, usul anu mustahil. Pokona rék dipegat kukuring lamun Neng Mis'ah ngaliwat ka jalan.Malem minggu, kuring geus siap-siap rék megat manehna, buuk luis da maké minyak 
Brisk
,dikaméja célé, teu poho minyak seungit disemprotkeun kana kélék. Geus ngarasa cukup, bralmiang. Gék kuring diuk handapeun tangkal nangka. Duh mani seueul, anu didagoan Neng Mis'ahari anu jol kalah si Ocim, bari mawa gitar deuih. Gék manéhna diuk bari tatalépa nanya, genjrengngagitar, teuing ngalagu naon da
walahwah-weuleuhweuh endebay endesut
kitu, ceunah laguna
.Duh kesel ngadagoan ti mimiti dur bedug magrib nepika wanci sareureuhbudak nu ditungguan can jol ngaliwat.Ah, kagok borontok kapalang belang diontrog siah ka imahna. Jung kuring nangtung, gandeuangngaléngkah ninggalkeun si Ocim nu beuki ngacapruk ngalaguna téh.Teu kungsi lila kuring geus nepi ka buruan imahna. Hhh, calon mitoha téh tétéla jalma beunghar,mobil aya duana, imah loténg dua tingkat, estu hurung-hérang imahna téh. Modal bismilahkUring ngaléngkah. Ikin Sarnikin horéng aya kénéh di téras imah keur maca majalah."Assalamualaikum...'' Kuring uluk salam" wa alaikum salam..'' jawab Ikin, '' Duh punten teu aya récéh, pak...'' Mani nyeletit kana ati ariucap-ucapan jalma beunghar." Ikin...!''Ceuk kuring.Si Ikin nyidik-nyidik nepika kerung kerung tarangna, hayang awas jeung pasti.''Yeee, geuning Kang Didih..'' Calon mitoha ngagupayan, '' ari sugan téh saha... sok atuh linggih,kang!'',Gék kuring diuk.'' Tara ti sasari Kang Didih nganjang ka saung butut..'' ah balaga manéh Ikin, maké nyebut saungkana gedong sigrong. Gerentes hate.'' Aya dua hal kuring ka dieu, nu kahiji rék si aturahmi jeung manéh, Kin. Nu kaduana mah ayaperlu ka Néng Mis'ah..''" Oh, Nya kin atuh urang saur heula..'' Sup Ikin asup ka Imah,Teu lila jol manéhna kaluar deui dibarengan ku hiji bidadari. Haté sumeblak.'' Mangga, kang.. ku Iikin dikantun heula, nya!?''
 
3
Gék si geulis diuk, mani sopan.'' Aya peryogi naon, Mang?''Ditanya kitu kuring jadi teu puguh rarasaan, jantung dagdigdug,.'' Ki..ki..ki..eu, neng. Mamang téh.. bogoh ka néng. Kapincut kalbu kapanah asmara ku salira.Anu kaimpi-impi mung salira...''Katénjo ku juru panon, manéhna semu ngarénjag.'' Duh mamang, naon anu dipiharep ti abdi? Jalmi awon, teu harta-teu harti...'''' Mamang bogoh ka salira geulis..'''' Nya sumangga atuh ari keukeuh maksa mah. "Ti saprak harita kuring resmi boga kabogoh, unggal tiap poé minggu kuring jalan-jalan jeungmanéhna. Réa nu ngomong, '' ih... dasar aki-aki nurustunjung!''.Tapi ku kuring teu didéngé, da kuring jeung manéhna geus jangji pasini, nepika pati.Kampung Ciegang beuki ramé, da kuring rék dikawinkeun ku Ikin ka anakna. Kabéh ogé batigogodeg, sarua gélona calon mitoha jeung minantu téh, kitu ceunah.'' Kang, tos waé atuh ngéndong di dieu, tuh di kamar luhur kosong...'' Ceuk Ikin dina hiji peutingEnya ogé, rék balik hujan gedé.''Iya, aa nginap saja disinih...'' Ceuk kabogoh semu kaalemNya kuring antukna jadi ngéndong di imah Mitoha. Gelap dordar, hujan makIn badag, kadéngésora angin ngahiuk. Pelengseng bau menyan, seungit kekembangan. Ah teu dipaliré, mendingsaré.Kadéngé, hayam jago geus kongkorongok, sora manuk piit, barang bray beunta, kuring kagét, dageuning awak geus nyangsaya di handapeun tangkal caringin, luak lieuk ka ditu ka dieu ngansaukur tangkal wungkul. Beu, kuring téh aya di leuweung geledegan geuning." Manusa!!! Sia teh geus diwadalkeun ka aing ku si Ikin...'' Barang rét ka luhur, gebeg... Butamani hejo beungeutna. Duh, kuring téh diwadalkeun geuning ku si Ikin Seblu, awas siah Ikindina waktuna engké dibales kuaing. Kerewek cangkeng aya anu newak, tulang tulang karasaringsek, kuring geus aya dina sungut buta, rauk sirah kuring digayem, teu karasa geuning...Tah ti harita kuring resmi jadi ririwa, kuring cicing jeung matuh dihandapeun tangkal nangka, si

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ioioiory9004 liked this
Dedy Syeh liked this
werwew2t liked this
dheiya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->