Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TANTRA Revelarea Adacinilor Sufletului

TANTRA Revelarea Adacinilor Sufletului

Ratings: (0)|Views: 284|Likes:
Published by marius cristescu

More info:

Published by: marius cristescu on Mar 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

 
Tantra – revelarea rădăcinilor sufletului
[- Dakini White & Joe Black -]
Cuvânt introductiv.
Acest material nu-l citesc
ad
-
literam
pentru că asta înseamnă
să judec
 
Cuvântul
şi astfel săn-am parte de nici o
transformare
, ci fiind atent la
puterea
 
evocatoare
a
Cuvântului
pentru că astaînseamnă
să las Cuvântul să mă transforme.
Capitolul 1. Conceptul de libertate interioară în Tantra.
1.1. A fi aservit paradigmei lucrului făcut anapoda.
AserviŃi fiind paradigmei
lucrului făcut anapoda
, noi facem alegeri şi astfel nu ne preŃuim, nune preŃuim şi astfel ne mândrim, ne mândrim şi astfel suntem neîncrezători, suntem neîncrezători şiastfel ascultăm de instincte, ascultăm de instincte şi astfel dorim, dorim şi astfel suntem logici,suntem logici şi astfel ne identificăm cu tot răul. Suntem aserviŃi unei motivaŃii ce ne este dată nouăde către simŃuri, aserviŃi unei cunoaşteri de sine dobândită în urma unor întâlniri exterioare, aserviŃisentimentului neîmplinirii interioare, urmare a unei naşteri inconştiente şi a abandonului în vâltoareavieŃii.
Tantra
! Când spui
Tantra
, mintea iŃi înfăŃişează automat scene imaginare cu experienŃesexuale exotice. PuŃin ştiu, insă, ceea ce este cu adevărat
Tantra
.
1.2. A fi fidel paradigmei lucrului bine făcut.
Fideli fiind paradigmei
lucrului bine făcut
, noi inşine suntem chemarea şi astfel ne respectăm,ne respectăm şi astfel ne smerim, ne smerim şi astfel suntem încrezători, suntem încrezători şi astfeliubim, iubim şi astfel trăim în adevăr, trăim în adevăr şi astfel mângâiem, mângâiem şi astfel suntemtotuna cu
Nimicul.
Abandonul ataşamentului faŃă de «
cine sunt eu
» ne serveşte ca demers aldobândirii libertăŃii noastre interioare, preaplinul libertăŃii noastre interioare ne serveşte dreptmotivaŃie, iar împlinirea interioară ne serveşte drept cunoaştere de Sine.
Tantra
este o experienŃă unică; ea are nevoie de tine în totalitate.
DEVI
[aspectul feminin,receptiv] observă,
SHIVA
[aspectul masculin, emisiv] face cunoscut. «
A face
» este echivalent cu«
a cunoaşte
», cu «
a te corecta
».
DEVI
şi
SHIVA
simbolizează
iubirea fără obiect.
ÎnvăŃătura profundă nu poate fi asimilatăîn lipsa
iubirii
care are loc între elev şi profesor. Numai aşa pot fi exprimate lucrurile ascunse, profunde.Discipolul trebuie să fie într-o atitudine de
iubire
, de receptivitate feminină. Atitudineafeminină -
DEVI
– observă. Bărbatul şi femeia sunt diferiŃi psihic – mintea feminină este receptivă,se caracterizează prin absorbŃie, lucrul receptat devine parte din tine, învăŃătura creşte în tine.
 
1. Omul este marcat de ambele aspecte, de bisexualitate (masculin şi feminin).
Limbajul poate fi cel al logicii, caracterizat prin agresivitate asupra minŃii – a convinge, aconverti, a stăpâni. În acest caz răspunsul este bazat pe două alternative – drept sau greşit, având carezultat amplificarea ego-ului; limbajul iubirii, bazat pe lipsa ego-ului, are verbele «
a ajuta
», «
atransforma
». Logica foloseşte intelectul, conceptul, argumentul. Iubirea foloseşte liniştea dintrecuvinte, ochii, gesturile, mesajul telepatic.
Tantra
nu foloseşte convingerea, ci relatarea.Iubirea nu curge nici în trecut, nici în viitor, ea curge doar în
Prezent.
Sutrele/Tantrele suntmesajele lui
Shiva.
 
Shiva
nu este conştient de
iubirea fără obiect.
Noi suntem conştienŃi de această
iubire
 pentru că nu suntem total în ea. Din cauza acestui contrast simŃim
iubirea. Iubirea fărăobiect
este
Shiva.Shiva
nu este formă, nu are trup. Când iubeşti, corpul iubit dispare, rămâne un abis. De aceeane este teamă de a
iubi
 – ne imaginăm un trup, o fiinŃă, o formă – nu un abis…La început
iubim
de formă. Urmează lipsa formei, a ceea ce nu găsim nicăieri. Când
iubirea
ajunge pe culmi, «
forma
» dispare. De ce ? Pentru că, în realitate, fiecare este lipsit de formă. Nusuntem un trup, ne mişcăm doar în el. Când privim pe cineva din afară, el este un trup, dar 
iubireafără obiect
trece dincolo, penetrează şi atunci nu mai vedem persoana. Ne cunoaştem unii pe alŃii prin forma exterioară, aşa încât ajungem să ne indentificăm cu ea.Cine eşti tu ? Forma a dispărut, urmează întrebarea. Într-o
iubire fără obiect
pătrunzi celălaltaspect al tău. Când iubeşti pe cineva îl pătrunzi, iar el iŃi devine doar o prezenŃa luminoasă.
Tantra
înseamnă
a observa
pentru a Ńi se
face cunoscut.
 
Tantra
este amorală – în afaramoralului şi imoralului.
Tantra
este un joc. Jocul este deschidere, sobrietatea este închidere. Nu poŃi întreba cum să iubeşti, asta Ńi se întâmplă pur şi simplu.
Iubirea fără obiect
şiabandonarea, renunŃarea la sine, sunt unul şi acelaşi lucru.
 
2. Prima întâlnire a celor două aspecte (masculin şi feminin) este o reverie.
Întreabă-te cum poŃi să nu iubeşti, cum faci de nu te abandonezi, cum poŃi trăi fără să înŃelegi ce este
Iubirea.
Întreabă-te, care este trucul tău, apărarea ta, împotriva renunŃării la sine ?Trăim prin ego. Spun «
eu sunt
» fără să ştiu cine sunt. Acest «
eu
» este ego, este paravanulmeu de apărare. A fi conştient de această apărare, înseamnă să devenim conştienŃi de un rău de carene putem păzi. Încet-încet, devenim conştienŃi de această apărare şi ajungem la «
eu nu sunt
». Cândam ajuns aici, abandonarea vine de la sine. Să căutăm, deci locuinŃa lui «
eu nu sunt
»
3. A doua întâlnire a celor două aspecte (masculin şi feminin) este o trezire la viaŃă.

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
klim777 liked this
Loredana liked this
Ana-Maria liked this
Ana-Maria liked this
Ana-Maria liked this
misgabi01 liked this
elena311 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->