Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Myofascielle triggerpunkter

Myofascielle triggerpunkter

Ratings: (0)|Views: 5,163 |Likes:
Published by eljasimo
Myofascielle triggerpunkter
Myofascielle triggerpunkter

More info:

Published by: eljasimo on Mar 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
 
 Arbetskompendium
Framtaget 2002 av:Jan Söderlund Leg. Läkare, leg Naprapat
MyofasciellaTriggerpunkter
Teori och Praktik 
 
2
© SÖDERLUNDMANUMEDIC
Förord
Triggerpunkter är tyvärr ett relativt okänt begrepp inomden etablerade hälso- och sjukvården trots att de är enmycket vanlig orsak till smärta från våra muskler. Mångaav de traditionella vårdutbildningarna saknar tyvärr helteller delvis detta ämne i undervisningen.Inom smärtläkarkåren nns en etablerad tradition att manarbetar med triggerpunkter och blivande smärtläkare lär sigoftast av äldre kollegor. Ortopeder och övriga läkare harinte triggerpunkter systematiskt inlagt i sin utbildning ochendast ett fåtal kommer av denna anledning i kontakt medbegreppet triggerpunkter trots att det är en mycket vanligorsak till smärta i rörelseapparaten.För massörer och sjukgymnaster nns det ofta en delvidareutbildningskurser att tillgå då dessa vanligtvis intehar tillräckligt med utbildning om triggerpunkter i sinordinarie grundutbildning. Naprapater har triggerpunkterinlagt i sin utbildningsprogram sen början av -80 talet.För massörer eller terapeuter av annat slag som ofta arbetarmed muskler och smärta är det en stor fördel om man harer verktyg i sin behandlingsarsenal än bara massage.I detta kompendium går vi igenom det som är viktigtatt känna till om triggerpunkter. Vi går in på vadtriggerpunkter är, vilka fenomen det ger upphov till,diagnostik, behandling samt en del differentialdiagnostiskaöverväganden.Denna triggerpunktskurs är i huvudsak praktiskt upplagdoch vi lägger tonvikten på diagnostik och behandling.Lycka till
 
3
© SÖDERLUNDMANUMEDIC
I vår kropp har vi totalt 696 muskler med 347 på varderasida samt 2 stycken som är opariga. Skelettmuskulaturenär vårt största organ och upptar nästan halva vår vikt.Vilken muskel som helst kan drabbas av sk myofasciellatriggerpunkter. Triggerpunkter benämns i folkmun sommuskelknutor eller smärtknutor. Gamla benämningar är myoser, myogelosen och myofascit. Triggerpunkter är en mycket vanligt förekommande orsak till smärtai muskulaturen och är kännt som smärtfenomen sen1840 talet. Det nns hundratals vetenskapliga artiklar som publicerats om myofasciella triggerpunkter ochsom man lätt kan söka reda på i den vetenskapligadatabasen Med-Line. Åtskilliga böcker har ocksåskrivits i ämnet, bla av kända smärtläkare. Trots detta är Triggerpunkter som fenomen relativt okänt t.o.m blandvårdpersonal som arbetar med smärta. Utbildningen omTriggerpunkter är dålig på våra vårdutbildningar ochämnet tas ej upp överhuvudtaget på Läkarutbildningen.Kunskap om triggerpunkter och hur dessa behandlas är av stort värde för de terapeuter som kommer i kontaktmed muskuloskeletal smärta.
 Vad är en myofasciell triggerpunkt?
Simons presenterade 1990 en omarbetad denition avkriterierna för Triggerpunktsdiagnostiken än den somtidigare presenterats av honom i samarbete med Travel.
- Huvudkriterier för denitionen av en aktivtriggerpunkt:
1. Det skall nnas en lokaliserad spontan smärta (somkänns utan tryck på triggerpunkten). Smärtan skall ejheller följa en nervs utbredningsområde.2. En spontan smärta eller förändrad sensibilitet i ettrefererat område för Triggerpunkten (utan att mantrycker på triggerpunkten).3. Ett hårt palpabelt muskelstråk kan kännas iinvolverad muskel.4. Intensiv ömhet vid tryck som är lokaliserad till enexakt punkt i ett spännt muskelstråk i muskeln.5. En viss grad av rörelseinskränkning när det är mätbart.
Triggerpunkter - Teori
- Övriga kriterier:
6. Tryck på den ömma punkten framkallar spontansmärta och förändrad sensibilitet lokalt och inom detrefererade området.7. Lokal Twitch Respons (ofrivillig muskelkontraktion)utlöses i muskelstråket vid en tvärgående snärtig palpation eller genom att undersökaren sticker en nål iden ömma punkten.8. Smärtlindring genom behandling med spray/stretcheller injektion i den ömma muskeln.Simons anser att diagnosen Triggerpunkt kan ställas omfem av huvudkriterierna uppfylls och om en av övrigakriterier uppfylls.Enkelt utryckt så är Triggerpunkter ömma punkter imuskler som kan ge upphov till spontan smärta lokaltoch inom ett refererat område som ej följer en nervsutbredningsområde. En Triggerpunkt kan kännas somett konsistensökat område i muskeln som då mantrycker på denna ger upphov till en intensiv lokal smärtaoch en ökad smärta och förändrad sensibilitet inom detrefererade området för triggerpunkten. Triggerpunktenär oftast belägen i ett spännt muskelstråk i muskelni jämförelse med den mjukare muskelvävnaden runtikring själva Triggerpunkten.Muskelstråket kan plötsligt ”hoppa till”, som dåman knäpper över en en olsträng om man palperar tvärgående över muskelstråket vid triggerpunkten eller då man sticker en nål i punkten. Om smärtan lokaltkring triggerpunkten och inom det refererade området blir bättre vid behandling så tyder det på att det rör sigom en triggerpunkt.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sofia Nilsson liked this
Johan Starre liked this
Isabel Almeida liked this
Isabel Almeida liked this
Daniel Andersson liked this
scason9 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->