Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Italisht-2009

Italisht-2009

Ratings:
(0)
|Views: 208|Likes:
Published by Programmer

More info:

Published by: Programmer on Mar 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2014

pdf

text

original

 
 
PROGRAM ORIENTUESPËR PËRGATITJEN E PROVIMIT KOMBËTARTË MATURËS SHTETËROREPËR ARSIMIN E MESËMNË LËNDËN:
GJUHE ITALIANE
 
VITI MËSIMOR 2008-2009
Tiranë, 2009
1
 
I. UDHËZUES I PËRGJITHSHËM MBI PROGRAMIN EPROVIMIT KOMBETAR TË MATURËS SHTETËRORE PËRLËNDËN E ITALISHTES DHE MBI PËRDORIMIN E TIJNGA MËSUESIT
Programi orientues i provimit kombëtar të maturës shtetërore për gjuhën italianepërmban në mënyrë të përmbledhur sasinë e njohurive dhe shprehive të fituaragjatë gjithë procesit mësimor në këtë lëndë në katër vitet e shkollës së mesme, sinë aspektin tematik ashtu edhe në aspektin gjuhësor e funksional. Mësimi igjuhës italiane ndihmon në mënyrë të veçantë formimin e përgjithshëm tënxënësit, duke mundësuar pajisjen e tij me një mjet shprehës më tepër, meteknikat dhe metodologjinë e përshtatshme komunikative që do t’i shërbejnë përt’u bërë pjesë e shkëmbimeve të shumëllojshme në situata të larmishme jetësore, si dhe një mjet më shumë për të njohur botën dhe për të pasuruar dijet.Për hartimin e këtij programi orientues u patën parasysh korniza kurrikulare egjuhëve të huaja, standardet e gjuhës së huaj në arsimin parauniversitar,programet e katër viteve të shkollës së mesme si edhe tekstet me të cilatzhvillohet mësimi i gjuhës italiane në shkollat e mesme të përgjithshme. Kyprogram iu nënshtrua diskutimit me mësuesit më me përvojë të rrethit të Tiranësdhe u arrit në përfundimin se nxënësit janë në gjendje të përballojnë nivelin B1+të Kuadrit të përbashkët evropian të referencës për gjuhët.
Synimet e programit
Me anë të këtij programi orientues synohet:- të ndihmohen nxënësit maturantë në përgatitjen e provimit të gjuhës italiane sinjë lëndë me zgjedhje si edhe mësuesit për të dhënë orientimet e duhura nëpunën përgatitore me nxënësit.2
 
- vlerësimi i njëkohshëm i dy përbërësve të aftësisë së komunikimit, të cilëtpërbëjnë dy konceptet bazë të kësaj aftësie: të kuptuarit dhe të shprehurit meshkrim.- të jepen orientime për hartuesit e testeve të provimit kombëtar të maturësshtetërore për gjuhën italiane si lëndë me zgjedhje.- vlerësimi i të kuptuarit dhe të shprehurit me anë të strukturave gjuhësore bazë,në aspektin e tyre morfologjik, sintaksor, leksikor dhe funksional.- aftësia për të përdorur njohuritë gjuhësore në mënyrë të pavarur, korrekte dhenë përputhje me situatat e larmishme të komunikimit.
Udhëzime praktike mbi përdorimin e programit
Mësuesit dhe nxënësit që do të përdorin këtë program duhet të kenë parasyshfaktin që në provim nxënësit do të përballen me një tekst krejt të ri mbi të cilin dotë punohet, por tematika, strukturat gramatikore si edhe aktet e komunikimit do të jenë po ato që janë studiuar gjatë katër viteve.Mësuesi do të kujdeset që nxënësit të përvetësojnë një sasi të gjerë e tëkonsiderueshme njohurish leksikore që ngërthejnë në mënyrë përgjithësuesetemat e përfshira në program. Kur flitet për tematikën (p.sh. jeta dhe vepra epersonazheve te famshem, p.sh Michelangelo, Fellini e Verdi etj), nuk do të thotëqë në provim do të punohet i njëjti tekst që ndodhet në njërin nga librat e katërviteve. Do të zgjidhet një tekst i ri me të njëjtën tematikë, mbi të cilën nxënësiduhet të jetë në gjendje të përgjigjet.E njëjta praktikë duhet të ndiqet edhe për konceptet gramatikore. Mësuesi duhett’i përgatisë nxënësit që të jenë të aftë të zgjidhin ushtrime gramatikore në njëkontekst të ri dhe në situata të ndryshme nga ato që janë paraqitur në librat ekatër viteve duke përdorur të mësuarit induktiv dhe deduktiv (duke dhënëshembuj praktike për të përforcuar konceptin gramatikor të mësuar më parë dheanasjelltas).Aktet e komunikimit dhe funksionet gjuhësore do të jenë po ato që janë studiuargjatë katër viteve, por të përdorura në mënyrë përgjithësuese në situata tëlarmishme nga të gjitha fushat e jetës.Mësuesi duhet të përgatisë dhe aftësojë nxënësit në të shprehurit me shkrim meqëllim që ata: të dinë të lidhin fjalë në fjali, fjalitë në paragrafë dhe paragrafët nëese me një lidhje koherente; të dinë të përmbledhin me shkrim një përvojë3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Antonela Memaj liked this
Benarda Xhafa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->