Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matura biologji

Matura biologji

Ratings: (0)|Views: 3,854|Likes:
Published by Programmer

More info:

Published by: Programmer on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2015

pdf

text

original

 
PROVIMI ME ZGJEDHJELënda: Biologji Varianti A
 _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ © AVA 1 10 korrik 2009REPUBLIKA E SHQIPËRISËMINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËSAGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVEPROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2009LËNDA: BIOLOGJIVARIANTI AE premte, 10 korrik 2009 Ora 10.00Udhëzime për nxënësinTesti në total ka 20 pyetje. Në test ka kërkesa me zgjedhje dhe me zhvillim. Në kërkesat me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për kërkesat me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë.Pikët për secilën kërkesë janë dhënë përbri saj.Për përdorim nga komisioni i vlerësimitKërkesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PikëtKërkesa 11 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16aPikëtKërkesa 16b 16c 17 18 19a 19b 19c 20a 20bPikëtTotali i pikëve KOMISIONI I VLERËSIMIT1. …………….….....………..Anëtar 2. …………….....……..…….Anëtar KUJDES! MOS DËMTO BARKODINBARKODIPROVIMI ME ZGJEDHJELënda: Biologji Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ © AVA 2 10 korrik 20091. Një nukleotid është i përbërë nga: 1 pikëA) adenina, citozina, guanina, timina, uraciliB) një bazë e azotuar, një sheqer dhe mbetja e acidit fosforik C) nga kromatina e bërthamësD) nga tërësia e nukleuseve të bërthamës2. Fosforilimi oksidativ është: 1 pikë
 
A) formimi i ATP në zinxhirin e transportit të elektroneveB) shndërrimi i ATP në ADPC) formimi i ATP në fazën me dritëD) formimi i ATP gjatë glikolizës3. Në gjakun e një sportisti që vrapon në gara të gjata rritet sasia e: 1 pikëA) acidit laktik B) enzimaveC) leukociteveD) oksigjenit4. Prokariotët bëjnë pjesë tek mbretëria e: 1 pikëA) kërpudhaveB) protistëveC) kafshëveD) monerëve5. Cilat nga këto lëndë transportohen me anë të ksilemës? 1 pikëA) sheqernatB) oksigjeniC) uji dhe kripërat mineraleD) hormonet6. Knidarët janë kafshë: 1 pikëA) me simetri dyanësoreB) me simetri rrezoreC) pa simetriD) pjesërisht me simetri rrezore dhe pjesërisht me simetri dyanësore7. Tre nivelet kryesore që përbëjnë bazën e hierarkisë funksionale të SNQ janë: 1 pikëA) niveli i palcës kurrizore, niveli i ulët i trurit dhe niveli kortikal i SNQB) truri i përparmë, truri i mesëm dhe truri i mbrapmëC) telencefali, mezencefali dhe metencefaliD) telencefali, diencefali dhe mielencefali.PROVIMI ME ZGJEDHJELënda: Biologji Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ © AVA 3 10 korrik 20098. Një individ me grup gjaku B mund të marrë gjak nga individët me grup gjaku: 1 pikëA) A dhe 0B) A dhe BC) B dhe 0D) AB dhe B9. Hormoni i kundër-urinimit (ADH) prodhohet nga: 1 pikëA) adenohipofizaB) folikulatC) trupi i verdhëD) neurohipofiza
 
10. Në burimet natyrore të përtëritshme bën pjesë: 1 pikëA) gazi natyror B) biomasaC) naftaD) qymyret11. Një qelizë që ka 2n = 8 kromozome i nënshtrohet ndarjes qelizore me mejozë.Përcaktoni numrin e kromozomeve që ndodhen në secilën qelizë të formuar në:a) anafazën e parë b) metafazën e dytëc) anafazën e dytëZgjidhja e ushtrimit është e vlefshme kur shoqërohet me skemat e qelizës në secilën ngafazat e ndarjes qelizore të kërkuara më lart.3 pikëPROVIMI ME ZGJEDHJELënda: Biologji Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ © AVA 4 10 korrik 200912. Në qelizë ndodhin procese të rëndësishme jetësore.a) Cili është dallimi midis funksionit energjetik të mitokondrive dhe funksionit 1 pikëenergjetik të kloroplasteve? b) Cilat janë 2 nga dallimet midis shpërhapjes (difuzionit) dhe transportimit aktiv? 2 pikë13. Bimët me farë klasifikohen në bimët farëzhveshura dhe bimët farëveshura.a) Tregoni pse tek bimët farëzhveshura pllenimi quhet i njëfishtë? 1 pikë b) Tek bimët farëveshura tregoni funksionin e secilës prej bërthamave spermatike të 2 pikëkokrrës së pjalmit.PROVIMI ME ZGJEDHJELënda: Biologji Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ © AVA 5 10 korrik 200914. Gjeni dy karakteristika:a) që ndihmuan zvarranikët të jetonin tërësisht në kushtet e terrës (tokës). 2 pikë b) që tregojnë ngjashmërinë e shpendëve me zvarranikët. 2 pikë15. Në aparatin tretës të njeriut shpjegoni:a) procesin e shpërbërjes së proteinave. 2 pikë b) funksionin përthithës të tij. 1 pikë16. Zemra është një organ muskulor që punon në mënyrë ritmike gjatë gjithë jetës.a) Cilat janë nyjet e zemrës që përcaktojnë funksionin automatik të saj? 2 pikëPROVIMI ME ZGJEDHJELënda: Biologji Varianti A

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
ina liked this
KreshnikKoldashi liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Evita Pushka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->