Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matura fizika

Matura fizika

Ratings: (0)|Views: 2,061|Likes:
Published by Programmer

More info:

Published by: Programmer on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
PROVIMI ME ZGJEDHJELenda: Fizike Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ c AVA 1 10 korrik 2009REPUBLIKA E SHQIPERISEMINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCESAGJENCIA QENDRORE E VLERESIMIT TE ARRITJEVE TE NXENESVEPROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURES SHTETERORE 2009LENDA: FIZIKEVARIANTI AE premte, 10 korrik 2009 Ora 10.00Udhezime per nxenesinTesti ne total ka 20 pyetje. Ne test ka kerkesa me zgjedhje dhe me zhvillim. Ne kerkesat me zgjedhje rrethoni vetem shkronjen perbri pergjigjes se sakte, ndersa per kerkesat me zhvillim eshte dhene hapesira e nevojshme per te shkruar pergjigjen.Koha per zhvillimin e kerkesave te testit eshte 2 ore.Piket per secilen kerkese jane dhene perbri saj.Per perdorim nga komisioni i vleresimitKerkesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10PiketKerkesa 11a 11b 11c 12 13 14a 14b 14c 15a 15bPiketKerkesa 15c 16a 16b 16c 17a 17b 18a 18b 19 20PiketTotali i pikeve KOMISIONI I VLERESIMIT1.
c
c
c
c
c.
c.....
c
c
c..Anetar 2.
c
c
c
c
c.....
c
c..
c
c.Anetar KUJDES! MOS DEMTO BARKODINBARKODIPROVIMI ME ZGJEDHJELenda: Fizike Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ c AVA 2 10 korrik 20091. Nje trup me mase M eshte varur ne susten e nje dinamometri te shkallezuar ne Njuton.Forca qetregon dinamometri ne kete rast eshte 20N. Ne qofte se dinamometri se bashku me trupindo tecohej ne nje planet tjeter ku nxitimi i renies se lire eshte 4 m/s2, masa e trupit M do te jete:
 
1 pikeA) 20kgB) 10kgC) 5kgD) 2kg2. Makina me mase 500kg qe leviz ne nje rruge te drejte frenon duke u zhvendosur me10m derisandalon. Nese koeficienti i ferkimit te rrotave me rrugen eshte ƒÊ = 0.4, puna qe kryhet neketerast do te jete:1 pikeA) .2
E 104JB) 2
E 104JC) 0.5
E103JD) 0.4
E 102J3. Sa duhet te jete pesha e shufres homogjene AB, qe ajo te qendroje ne ekuiliber? 1 pikeA) 50NB) 100NC) 150ND) 250N4. Ne skajin e nje suste vendosim sferen me mase m. Frekuenca e lekundjes se lavjersitsuste eshte 6Hz. Sa do te jete frekuenca e po ketij lavjersi nese ne skajin e sustesvendosim sferen me mase 4m? 1 pikeA) 6HzB) 4HzC) 3HzD) 2Hz5. Vala me gjatesi ƒÉ dhe frekuence f perhapet ne nje fije elasike. Nje vale tjeter perhapetne tenjejten fije elastike, por me gjatesi2ƒÉ. Sa do te jete frekuenca e vales se dyte? 1 pikeA) 0.5f B) f C) 2f D) 4f PROVIMI ME ZGJEDHJELenda: Fizike Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________  _______________________________________________________________________  _________ c AVA 3 10 korrik 20096. Nje mase gazi ideal ndodhet ne nje ene ne temperaturen 127oC. Ne qofte se trysnia qeze
 
gazi do te rritet 2 here duke mbajtur konstant vellimin e tij, temperatura e gazit e shprehur ne grade celsius do te jete:1 pikeA) 300K B) 600K C) 527oCD) 800oC7. Fluksi magnetik permes nje bobine me 50 spira ndryshon gjate 5s. Sa do te jetendryshimi ifluksit ne qofte se f.e.m qe induktohet eshte 2V?1 pikeA) 0.02WbB) 0.2WbC) 2WbD) 5Wb8. Treguesi i perthyerjes se mjedisit te pare eshte n1=2.4, ndersa treguesi i perthyerjes semjedisitte dyte eshte n2=1.2. Kendi i renies ne kufirin e ndarjes se dy mjediseve eshte 30o.Me keto te dhena kendi i perthyerjes ne mjedisin e dyte eshte:1 pikeA) 90oB) 60oC) 45oD) 30o9. Gjeni cila nga shprehjet e meposhtme per impulsin i korrespondon fotonit me gjatesivale ƒÉ. 1 pikeA) hƒÒB)ƒÒhC)ƒÉhD) 2hcƒÒ10. Nese nga berthama e nje atomi emetohet nje thermijeƒÀ . , numri i mases: 1 pikeA) rritet me nje njesiB) zvogelohet me nje njesiC) nuk ndryshonD) zvogelohet me 4 njesiPROVIMI ME ZGJEDHJELenda: Fizike Varianti A _______________________________________________________________________  _________________________________________________ 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Euserio Nikolli liked this
Gasper Komani liked this
Bardhi Rrahimi liked this
Argjend Hajra liked this
Rodrigo Lopez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->