Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
week 10-2010

week 10-2010

Ratings:
(0)
|Views: 89|Likes:
Published by Ellen Martin

More info:

Published by: Ellen Martin on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

 
 
Ship Sale & Purchase
 Pioneer Shipbrokers
snp@pioneershipbrokers.com.vn
 
PIONEER SHIPBROKERS CO., LTD.
(A MEMBER OF THE VIETNAM SHIPOWNER’S ASSOCIATION)
SHIP SALE & PURCHASE – NEWBUILDING
Room 1A1-1-7, Grand View A, Phu My Hung, Nguyen Duc Canh Str, Tan Phong Ward, Dist. 7, HCMC
Tel : 08 54158 666 Fax : 08 54158 777www.pioneershipbrokers.com.vn 
TÌNH HÌNH TH
TR 
ƯỜ
 NG
Tu
n
10
/20101.
 
T
ng quan:
 
Th
tr
ườ 
ng tàu
đ
ã qua s
ử 
d
ng :
Khuynh h
ướ 
ng giá thuê tàu ngày càng t
t
đượ 
c th
hi
n qua vi
c bi
u
đồ
ch
s
Baltic ti
ế
 p t
c t
ă
ng
ở 
t
t c
 các phân khúc, nhi
u nh
t là ch
s
capsize và supramax t
ă
ng kho
ng 10,5% nâng ch
s
BDI t
ă
ng trên 8%so v
ớ 
i tu
n tr 
ướ 
c và hi
n
đ
ang
ở 
m
c 3,500
đ
i
m, ti
ế
 p t
c hâm nóng th
tr 
ườ 
ng mua bán tàu. Nhu c
u ng
ườ 
i mua tàu hàng r 
ờ 
i v
n cao, t
 p trung nhi
u h
ơ 
n
ở 
dòng tàu tr 
và nhi
u th
ươ 
ng v
mua bántu
n qua r 
t
đ
áng xem xét, ng
ườ 
i mua Trung Qu
c thì ti
ế
 p t
c
ở 
th
ế
ch
 
đạ
o trên th
tr 
ườ 
ng.
m
ng tàul
ớ 
n, có tàu capsize “Mineral Capeasia (170k 05 China) bán
đượ 
c 54,5 tri
u usd cho ng
ườ 
i mua TrungQu
c ch
sau hai ngày ch
tàu H
ng Kông,Wah Kwong Shipping bán chính th
c trên th
tr 
ườ 
ng và ng
ườ 
imua c
ũ
ng không c
n kh
o sát. Tàu Sea Victory (180k 04 Jap) tu
n tr 
ướ 
c c
ũ
ng
đượ 
c ng
ườ 
i mua TrungQu
c mua ch
vài ngày sau khi tàu chính th
c bán. Ch
tàu Italy, Zacchello Group bán tàu panamaxAfricana (75k 02 Jap)
đượ 
c 33 tri
u usd trong khi h
mua chi
ế
c này, lúc
đ
ó tên là “Montrose”, vào tháng11/2009 ch
v
ớ 
i 29,5 tri
u usd. Tính ra giá tàu panamax tr 
t
ă
ng kho
ng 14% trong vòng 4 tháng qua. Cóth
thêm tàu Maikiki (73k 97 Korea) bán
đượ 
c 27 tri
u usd trong khi tàu song sinh v
ớ 
i nó là Waimea bán h
i
đầ
u tháng hai v
ớ 
i 25,5 tri
u usd.
m
ng handy, size tàu 41k dwt
đ
óng t
i Nh
t n
ă
m 84
đ
ã
đạ
t m
c 8,3 tri
u usd trong khi ch
ng ti
n nàynh
ng ngày
đầ
u n
ă
m 2010 có th
mua tàu tr 
h
ơ 
n hai tu
i (t
ươ 
ng
đươ 
ng 1 tri
u usd). C
ũ
ng có th
nói giátàu hi
n nay
đ
ã
ở 
m
t b
ng khác so v
ớ 
i cu
i n
ă
m 2009/
đầ
u n
ă
m 2010. M
ng tàu bách hoá tuy ch
ư
a có s
  bi
ế
n
đổ
i rõ r 
t nh
ư
tàu l
ớ 
n nh
ư
ng size tàu tr 
ng t
i 8-9k 
đ
ang hút ng
ườ 
i mua v
ớ 
i nhu c
u t
ă
ng
độ
t ng
t t
 th
tr 
ườ 
ng Trung Qu
c, Hàn Qu
c trong khi tàu
để
bán còn ít. Maestro Shipping, Th
y S
 ĩ 
ti
ế
 p t
c mua tàuUBC Stavanger (31k 04 Jap) v
ớ 
i giá 23,6 tri
u usd sau khi mua hai tàu UBC Svea và UBC Salvador (31k 99) tu
n tr 
ướ 
c.Hi
n nay, nhu c
u mua thì nhi
u nh
ư
ng s
khan hi
ế
m tàu
đ
ã xu
t hi
n c
ng v
ớ 
i th
tr 
ườ 
ng c
ướ 
c c
i thi
n,
ế
t qu
là giá tàu t
ă
ng lên. B
ướ 
c vào n
ă
m m
ớ 
i, nhi
u ng
ườ 
i k 
v
ng s
có ngu
n cung tàu nhi
u h
ơ 
n t
th
 tr 
ườ 
ng Nh
t nh
ư
ng di
n bi
ế
n không nh
ư
mong
đợ 
i do t
giá
đ
ôla so v
ớ 
i yên Nh
t ngày càng s
t gi
m k 
t
 
đầ
u tháng 1 và th
tr 
ườ 
ng c
ướ 
c
đượ 
c c
i thi
n.Thông tin thêm là Trung Qu
c s
ti
ế
 p t
c nh
 p kh
u nhi
u nguyên li
u qu
ng s
 p t
ớ 
i
để
bù cho kho
ngth
ờ 
i gian ngh
l
dài và t
n d
ng th
ờ 
i gian tr 
ướ 
c khi m
t trong hai nhà nhà xu
t kh
u qu
ng s
t l
ớ 
n nh
t th
ế
 gi
ớ 
i Vale d
 
đị
nh nâng giá lên 90% so v
ớ 
i giá hi
n t
i. D
báo nhu c
u hàng khô ti
ế
 p t
c nóng trên th
 tr 
ườ 
ng và giá c
ti
ế
 p t
c bi
ế
n
độ
ng, gi
giá m
c t
ă
ng hi
n nay.
Đ
i
u
đ
áng l
ư
u ý là giá tàu t
ă
ng lên khó m
tthì kh
n
ă
ng gi
m giá tr 
ở 
l
i khó g
 p nhi
u l
n.
 
 
Ship Sale & Purchase
 Pioneer Shipbrokers
snp@pioneershipbrokers.com.vn
 
phân khúc tàu d
u, s
l
ượ 
ng tàu
đượ 
c báo cáo ít hi
n nay không ph
n ánh
đ
úng nhu c
u tìm mua tàu
đ
ang t
ă
ng. Tàu aframax Forward Bridge (107k 98 Korea)
đ
ang
đượ 
c ch
tàu NYK, Nh
t
đ
àm phán
ở 
giág
n 26 tri
u usd trong khi m
t tàu t
ươ 
ng t
là Pacific Aquarius (106k 98 Jap) bán h
i tháng 10/2009 v
ớ 
igiá 19,2 tri
u usd. C
ũ
ng có tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p ch
tàu k 
v
ng giá quá cao nh
ư
Indonesia, Arpeni Pratama OceanLine d
 
đị
nh bán tàu này v
ớ 
i giá kho
ng 13 tri
u
đ
ôla nh
ư
ng cu
i cùng l
i bán
ở 
m
c 11 tri
u usd.Danh sách tàu
đ
ã bán trong tu
n qua :
Name Year/Place Dwt BuyersPrice
m.usd
Comment
 
 Bulkers
Daewo Spirit
1985/ Korea 166,871 Chinese 13.00
Mineral Capeasia
2005/ China 175,000 Chinese 54.50
Incl TC till Feb 11 at usd 25k/d
Africana
2002/ Japan 75,592
India, Five Stars
33.00
SS+DD Jan 12
Bahia Blanca
1998/ Japan 74,043 Chinese 27.80
SS Jan 13 DD Dec 12
Catriena
1998/ Japan 73,500
Chinese, FujianShpg
27.50
SS Jul 13 DD Aug 11
Makiki
1997/ Korea 73,049 Undisclosed 27.00
SS Apr 12 DD May 10
Yangzhou Dayang
2011/ China 63,000 Norwegian 33.00
Thia Matina
1993/ Ukraine
 52,580 Undisclosed 13.50
KaradenizPowership Dogan
1984/ Japan 41,535 Greek 8.25
Changed to other IACS society fmLR 
 Resale
2010/ China 29,800
Canadian, Fednav
 
27.00
Original ordered by Eastwind
 Resale
2010/ China 29,800
Hongkong, Parakou
 
27.00
Original ordered by Eastwind
Vitafaith
1984/ Korea 23,258 Undisclosed
 
5.30
Double skin, grab-fitted, SS+DD passed Mar 09
Container
Grand Ocean
1998/ Japan 8,888Malaysian6.85
560 teu, C2x36t
Tanker
Argironissos
1992/ Japan 45,425
Undisclosed
9.50
Vijayanti
1998/ Korea 31,259
Greek, Unibros
11.00
DH, SS Apr 13 DD Apr 11
Others
Birgit Kosan
1995/ Japan 5,590 Undisclosed
11.00
LPG
Th
tr
ườ 
ng thuê tàu hàng khô :
Sau m
t kh
ở 
i
đầ
u ch
m ch
 p
đầ
u tu
n, th
tr 
ườ 
ng thuê tàu hàng khô
đ
ã có m
t k 
ế
t thúc khá l
c quan vàocu
i tu
n khi ch
s
BDI
đ
ã t
ă
ng 264
đ
i
m t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i m
c $3,506.Th
tr 
ườ 
ng Panamaxes k 
ế
t thúc m
t tu
n
n
đị
nh, giá c
ướ 
c t
ă
ng $1,388
đ
ã làm BPI t
ă
ng m
nh,
đ
ang
ở 
m
c$33,587. C
ướ 
c tàu Panamaxes
đ
ang
ở 
m
c trung bình $28,742, t
ă
ng
đ
áng k 
so v
ớ 
i m
c trung bình c
an
ă
m ngoái là $19,295. S
t
c ngh
n tàu
ở 
Australia và c
nh tranh t
i b
ờ 
 
đ
ông Nam M
cùng v
ớ 
i s
l
ượ 
ngcác giao d
ch
đ
ã
đ
ang ti
ế
n hành t
b
c
Đạ
i Tây D
ươ 
ng (Nopac) là nguyên nhân khi
ế
n giá c
ướ 
c t
ă
ngm
nh t
i b
ờ 
 
đ
ông. Tàu YM Virtue (76,610 DWT – 03)
đượ 
c CTP thuê chuy
ế
n giao tàu t
i Pusan ngày16/18 tháng 3 ch
ở 
bauxite qua phía b
c Australia
đ
i Trung Qu
c v
ớ 
i giá $31,000. C
ướ 
c kì h
n ng
n duy trì
ở 
m
c d
ướ 
i $30,000 cho các giao d
ch giao tàu t
i Far East. Tàu Mulberry Paris (76,492 DWT - 04) là m
tngo
i l
khi
đượ 
c IMC thuê kì h
n 4/5 tháng, giao tàu t
i Port Kelang v
ớ 
i giá r 
t cao $34,000. M
t tàukhác t
ươ 
ng t
 
đượ 
c Aquavita thuê
đị
nh h
n 23/25 tháng v
ớ 
i giá $25,000/ngày. Các giao d
ch tuy
ế
n t
i
Đạ
i
 
 
Ship Sale & Purchase
 Pioneer Shipbrokers
snp@pioneershipbrokers.com.vn
 
Tây D
ươ 
ng
đượ 
c kí k 
ế
t v
ớ 
i giá h
ơ 
n $30,000 trong khi fronthaul h
ơ 
n $40,000
đ
ã t
o ni
m tin m
nh m
vàos
gia t
ă
ng giá c
ướ 
c.Tình tr 
ng ùn t
c tàu t
i Australia cùng v
ớ 
i nhi
u yêu c
u thuê tàu
đ
ã khi
ế
n c
ướ 
c th
tr 
ườ 
ng Handy t
ă
ngm
nh tu
n này t
i Thái Bình D
ươ 
ng. C
ướ 
c tàu Supramaxes v
n duy trì
ở 
m
c cao giao
độ
ng t
$20,000
đế
n $29,000 cho các kì h
n dài và ng
n. Norden
đ
ã thuê tàu Jin Tong (56,953 DWT - 08) kì h
n 01 n
ă
mv
ớ 
i giá $23,000/ngày trong khi thuê chuy
ế
n
đ
ang g
 p s
c ép t
ă
ng c
ướ 
c lên h
ơ 
n $30,000. C
ướ 
c tàuSupramaxes khu v
c b
ờ 
tây
n
Độ
v
n
đ
ang
ở 
m
c cao t
$40,000
đế
n $45,000 cho các giao d
ch ch
ở 
 qu
ng
đế
n Trung Qu
c. Vi
c thi
ế
u tàu t
i USG cùng v
ớ 
i giao d
ch sôi
độ
ng t
b
ờ 
Tây Nam M
 
đ
ã gia t
ă
ngs
c ép khi
ế
n giá c
ướ 
c nh
y v
t t
i
Đạ
i Tây D
ươ 
ng. Strategic Bulk Carrier thuê tàu RM Pioneer (50,875DWT – 06) giao ngay t
i b
ờ 
tây Mexico ch
y tuy
ế
n USG/India v
ớ 
i giá khá cao $33,000/ngày. Trong khi
đ
ó, c
ướ 
c tàu chuy
ế
n Handymax/Supramax ch
ở 
than c
c t
i
Đị
a Trung H
i c
ũ
ng
đ
ang
ở 
m
c
t cao t
 $40,000
đế
n $45,000. C
ướ 
c tàu t
i l
c
đị
a c
ũ
ng ti
ế
 p theo
đ
à gia t
ă
ng này, c
ướ 
c tàu supramax ch
y chuy
ế
nt
i b
ờ 
 
đ
ông
ở 
m
c cao $30,000, các chuy
ế
n khu v
c xung quanh
ở 
m
c $20,500
đế
n $20,900. WesternBulk cho thuê tàu Hi Ranger (53,800DWT – 09) giao ngay, ch
y chuy
ế
n t
i
Đạ
i Tây D
ươ 
ng v
ớ 
i giá$27,000. Th
tr 
ườ 
ng Handy v
n
đ
ang là th
tr 
ườ 
ng có m
c c
ướ 
c gia t
ă
ng cao nh
t m
t ph
n là do s
c ép t
 th
tr 
ườ 
ng Nam M
t
ra khá n
ă
ng
độ
ng, c
ướ 
c chuy
ế
n t
i
Đạ
i Tây D
ươ 
ng
đ
ang
ở 
m
c g
n $30,000/ngày.
Đ
i
m l
i m
t s
giao d
ch thuê tàu hàng khô tu
n qua:
 
Vessel Dwt Built Delivery Date Redelivery Rate ($) Charterers Comment
Mulberry 76,492 2004 Port Kelang 19/21 Mar WW 34k IMC 4/5 monthsGoya 75,500 2008 S.China 9/10 Mar ChinaAppx33k DaiichiViaW.AustraliaAlphaHarmony74,492 2001 Piombino Ppt Porto Torres 34k EDF Via ColombiaHai HuangXing73,600 2005 Civitavecchia 15/15 Mar China 47k Noble Via Norfolk Yasa CaptanErbil56,169 2010 EC Mex Spot Spore-Japan 48k Cargill Via USGMoondance 2 55,566 2005 CJK Mid Mar WW 28,5k Oldendorff 3/5 monthsDelphiRanger 53,800 2009 Cont Spot SpainAppx27k WBC Via USECLuzern 50,693 2002 Mokpo Spot Spore-Japan 31,5k Oldendorff Via AustraliaEfi Theo 45,423 1997 S.China 15/25 Mar Wwide 23k WBC 4/6monthsLucija 43,162 1995 West Africa Ppt W.Med 25k European Chtrs Spot TCTPatriot 31,838 2002 Makassar Ppt PMO 18k Maestro TCTEmmanuela 29,300 1997 Hong Kong End Mar Wwide 16k STX Pan Ocean 6/8 monthsGreatconcord24,159 1999 Conakry 15/18 Mar Black Sea 18k Unnamed TCT
Th
tr
ườ 
ng tàu
đ
óng m
ớ 
i :Type Size Price (m.usd) No.Yard Owners Delivery Comments
Bulker 82,000 36.00 2SPP Plant Larus S.A2011/12Bulker 82,000 36.25 2Hyundai Mipo Clemko2011/12Bulker 82,000 39.50 3Hyundai Mipo Marmaras2011/12Tanker 157,000 67.50 2Samsung Stena Bulk 2012

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Thảo Lê liked this
tinhcau2711 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->