Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
81Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ASS Hbpe2203 Hj Zainuddin

ASS Hbpe2203 Hj Zainuddin

Ratings: (0)|Views: 5,007|Likes:
Published by fauzisaem

More info:

Published by: fauzisaem on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
HBPE 2203UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI
 
1
 
MOHD FAUZI BIN SAEM73
1
024-0
1
-5303
ISI KANDUNGANBIL ISI KANDUNGAN HALAMAN
1.
Kata Alu-aluan 22
.
Soalan Tugasan 33
.
Pengenalan 54
.
Ujian Pengukuran Kecergasan Fizikal - Daya Tahan 0tot 74
.1.
Ujian Lompat Jauh Berdiri 84
.
2
.
Ujian Bangkit Tubi
1
04
.
3
.
Ujian Kekuatan Abdomen
1
24
.
4
.
Ujian Gayut Tangan
1
45
.
Ujian Pengukuran Kecergasan Fizikal - Daya Tahankkardiovaskular 
16
 5
.1.
Ujian Yo-Yo Intermittent Recovery
1
75
.
2
.
Ujian Larian Ulang-Alik (Ujian Bleep/Beep)
19
 5
.
3
.
Ujian Larian 2
.
4 km 2
1
 5
.
4
.
Ujian Cooper 
1
2 minit 23
6.
Ujian Pengukuran Kecergasan Fizikal ± Kelembutan 25
6.1.
Ujian Sit And Reach 2
6
 
6.
2
.
Ujian Jangkauan Melunjur 28
6.
3
.
Ujian ³Extension´ Kepanjangan, ³Trunk´ Tengkuk 30
6.
4
.
Ujian Angkat bahu 327
.
Ujian Pengukuran Kecergasan Fizikal ± Kepantasan 347
.1.
Ujian T 357
.
2
.
Ujian 3 Vone Shuttle Drill 3
6
 7
.
3
.
Ujian Lari Pecut 30 Meter 387
.
4
.
Ujian henman Shuttle 40
 
HBPE 2203UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI
 
2
 
MOHD FAUZI BIN SAEM73
1
024-0
1
-5303
BIL ISI KANDUNGAN HALAMAN8
.
Bentuk Pengukuran Untuk Mengukur Lemak Para Atlit 428
.1.
Pengukuran Lipatan Kulit 438
.
2
.
Lipatan Kulit 448
.
3
.
Lokasi Pengukuran Bacaan ± Perempuan 4
6
 8
.
4
.
Lokasi Pengukuran Bacaan ± Lelaki 478
.
5
.
Anggaran Peratusan Lemak Untuk Jumlah Lipatan Kulit
9.
Kesimpulan 50
1
0
.
Rujukan 5
1
 
11.
Lampiran 52
 
 
HBPE 2203UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI
 
3
 
MOHD FAUZI BIN SAEM73
1
024-0
1
-5303
1. KATA ALU-ALUAN
BismillahirrahmanirrahimAssalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji bagi Allah tuhan sekalianalam,selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi Muhammad S
.
A
.
W
.
 Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s
.
w
.
t kerana dengan izin dan rahmat-Nya, dapat sayamenyiapkan tugasan ini
.
Keupayaan yang terbatas selaku manusia biasa serta cabaran dandugaan yang dihadapi telah dilalui, meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran
.
 Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tutor saya iaitu
Tuan Haji Zainuddin bin Haji Abd.Kadir
atas segala sumbangan ilmu, kepakaran dantenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan nasihat sehingga saya berjayamenyempurnakan tugasan ini
.
Hanya Tuhan jua yang dapat membalas jasa baik tuan
.
 Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor dan rakan ± rakan diFakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah menyumbang ilmu yangtidak ternilaiharganya sepanjang semester ini
.
 Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta membantu saya didalammeneruskan cabaran untuk membawa pulang segulung ijazah
.
Sesungguhnya segalakesabaran, penat jerih dan lelah pasti ada hikmah disebaliknya
.
 Penghargaan ini juga ditujukan kepada individu-individu yang terlibat secara langsung dantidak langsung dalam penghasilan penulisan ilmiah ini
.
Akhir kata, semoga Allah SWTmelimpah rahmat ke atas mereka yang telahmenyumbang kerjasama untuk menjayakantugasan ini
.
 Terima Kasih
.
 

Activity (81)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shaiful Anuar liked this
Khairul Hazwan liked this
Bob Bol liked this
Sabrina Moideen liked this
Sc Lu liked this
johari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->