Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
96Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

Ratings: (0)|Views: 2,649|Likes:
Published by fauzisaem

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: fauzisaem on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
AZILAH BINTI MAT TOP700327-01-5528
1
1.0 Pengenalan
Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan, memenuhi semangat Falsafah PendidikanKebangsaan, dan menyediakan warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan abad 21.Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik  bagi menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara majudan masyarakat berilmu. Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetikatinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan.Pendidikan Seni Visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah rendahdan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Mata pelajaran ini bertujuanmembentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Sukatan PelajaranPendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah merangkumi tajuk-tajuk sepertimenggambar, membuat rekaan da corak, membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional.Menurut kamus dewan, seni membawa maksud halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus,enak di dengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan manakala . seni,II: membawa maksudkarya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapandan hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis danseni reka.Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatuyang indah-indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981),pemikir islam iaitu imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan.Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataandiri ( self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan3D.
 
HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
AZILAH BINTI MAT TOP700327-01-5528
2
Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin senihalus, dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, danreka bentuk persekitaran. Ringkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni visualialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu.Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yangingin disampaikannya. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahamiataupun digunakan mereka.Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahancampuran ataupun mixed media. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abadkesembilan belas, menjelang pertengahan abad kedua puluh, teknologi moden telahmenghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Sebagai suatu bentuk komunikasi, seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran, perasaan, dan pengamatan (Preble, Preble dan Frank, 1999). Perkembangan budaya danmasyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual, justeru melahirkan beberapa istilahseni yang penting. Sebagai contoh, istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul padaabad ke-18. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahanataupun estetika, dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan, lukisan, arca, cetakan, seni bina, puisi dan muzik (Osborne, 1979: 407), sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk-produk seni grafik, tekstil, seramik, seni industri, fesyen,fotografi, seni logam halus, seni reka hiasan dalaman, seni landskap, multimedia dan animasi.Selepas pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan murid menghargai keindahanalam ciptaan Tuhan, meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi disiplin serta kemahiranyang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya.Di samping itu murid juga menunjukkansemangat jati diri kea rah pembentukan negara bangsa seperti yang dimahukan oleh PerdanaMenteri kita.
 
HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
AZILAH BINTI MAT TOP700327-01-5528
3
2.0 Persembahan Grafik Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan SeniVisual

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
sofyanshah liked this
Siti Puspa liked this
Hrizaan Mamat liked this
Lemon Tree liked this
Mohd Hafiz liked this
syamrul nizam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->