Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kent Yoksullugu Rapor

Kent Yoksullugu Rapor

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by H_seyin_Ak__2031

More info:

Published by: H_seyin_Ak__2031 on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2012

pdf

text

original

 
 Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin
İ
stihdam Yap
ı
s
ı
veGeçinme Yöntemleri
Prof.Dr. Ay
ş
e BU
Ğ
RA KAVALAProf.Dr. Ça
ğ
lar KEYDER 
Ş
UBAT 2008
İ
STANBUL
 
 1
 ÖNSÖZ
Türkiye’de, farkl
ı
konumlardaki kentler ba
ğ
lam
ı
nda, yoksul kesimin gerek i
ş
gücü piyasas
ı
ileili
ş
kilenme biçimini, gerekse emek geliri d
ı
ş
ı
ndaki geçim kaynaklar 
ı
n
ı
n niteli
ğ
ini anlamay
ı
ve böylece en yoksul kesimin istihdam yap
ı
s
ı
ile geçinme yöntemleri ara
ş
ı
ndaki ili
ş
kiyi ortayakoymay
ı
amaçlayan bu ara
ş
t
ı
rma projesi, TÜB
İ
TAK taraf 
ı
ndan desteklenmi
ş
tir.
 
 2
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
Tablo Listesi.....................................................................................................................ivÖzet..................................................................................................................................viAbstract............................................................................................................................viiGiri
ş
...................................................................................................................................1I. Türkiye Genelinde Yoksulluk ve Yoksulluk-
İ
stihdam
İ
li
ş
kisi.......................................31.1. Hane Yap
ı
s
ı
....................................................................................................31.2. Yoksul Hanelerin Gelir Düzeyi......................................................................41.3.
İ
stihdam Kal
ı
 plar 
ı
ve Sosyal Güvenlik...........................................................51.4. Yoksul Haneler Aras
ı
ndaki Farkl
ı
la
ş
ma.........................................................7II. Yerel Düzeyde Yoksulluk ve Yoksulluk-
İ
stihdam
İ
li
ş
kisinin Tezahürleri..................102.1. Anket Sonuçlar 
ı
: Yerel Düzeydeki E
ğ
ilimler, Kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rmalar....................102.2. Yüzyüze Görü
ş
melere Dayanan Gözlemler..................................................13Sonuç................................................................................................................................21Tablolar.............................................................................................................................25Referanslar........................................................................................................................45

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->