Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghid Met Audit

Ghid Met Audit

Ratings: (0)|Views: 541 |Likes:
Published by Morar Tudor

More info:

Published by: Morar Tudor on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
 
INSTITUTUL NA
Ţ
IONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE ÎN CONSTRUC
Ţ
II
Ş
I ECONOMIA CONSTRUC
Ţ
IILORDepartamentul de Instala
ţ
ii
TEMA: METODOLOGIE PRIVIND AUDITULENERGETIC AL CL
Ă
DIRILOR DE LOCUITEXISTENTE
Ş
I AL INSTALA
Ţ
IILOR DE ÎNC
Ă
LZIRE
Ş
I PREPARARE A APEI CALDE DECONSUM AFERENTEFAZA: Redactarea a II-a
ş
i Sinteza Observa
ţ
iilor 
Contract nr. C 44 / 2002Beneficiar: Ministerul Lucr 
ă
rilor Publice, Transporturilor 
ş
i Locuin
ţ
eiDIRECTOR DEPARTAMENT: Dr. ing. Ioan Pepenar RESPONSABIL TEM
Ă
: Prof. dr. ing. Dan ConstantinescuIng. Horia PetranRESPONSABIL CALITATE
 
ing. Melania Cruceanu- Iulie 2002 - 
 
 
Colectiv de elaborare
Prof. dr. ing. Dan Constantinescu C.P. Iing. Horia Petran C.P. IIIColaborator:U.A.U.I.M. - lector ing. Mihaela Georgescu
 
i
MEMORIU DE PREZENTARE
Lucrarea de fa
ţă
reprezint
ă
o detaliere a normativului NP 047-2000 privindefectuarea auditului energetic al cl
ă
dirilor existente
ş
i al instala
ţ
iilor de înc
ă
lzire
ş
ipreparare a apei calde de consum aferente acestora
ş
i const
ă
în elaborarea unor studii decaz vizând cl
ă
dirile reprezentative ale fondului de construc
ţ
ii existent.Necesitatea
ş
i totodat
ă
oportunitatea metodologiei pentru realizarea audituluienergetic al cl
ă
dirilor existente
ş
i al instala
ţ
iilor de înc
ă
lzire
ş
i preparare a apei calde deconsum aferente acestora decurg din complexitatea
ş
i gradul de noutate al procedurilor elaborate în cadrul normativului men
ţ
ionat anterior, metodologia având scopul de a facilitaactivitatea consultan
ţ
ilor / auditorilor energetici de realizare a auditului energetic alcl
ă
dirilor existente. În lucrarea de fa
ţă
se prezint
ă
dou
ă
studii de caz vizând realizarea audituluienergetic pentru urm
ă
toarele tipuri de cl
ă
diri:
Cl
ă
dire de locuit colectiv
ă
de tip bloc de locuin
ţ
e, având în componen
ţă
44apartamente, S + P +
1
0 etaje, racordate la sistem districtual de alimentare cuc
ă
ldur 
ă
(punct termic central);
Cl
ă
dire de locuit unifamilial
ă
, cu pod, având în componen
ţă
spa
ţ
iu locuit
ş
isubsol neînc
ă
lzit – spa
ţ
ii par 
ţ
ial îngropate, cu central
ă
proprie func
ţ
ionând pegaze naturale
ş
i cu apa cald
ă
de consum preparat
ă
prin intermediul unui boiler cu acumulare;Cele dou
ă
tipuri de cl
ă
diri care constituie suportul metodologiei pentru realizareaauditului energetic sunt reprezentative pentru cl
ă
dirile de locuit din mediul urban:
!"
Cl
ă
direa colectiv
ă
de tipul bloc de locuin
ţ
e reprezint
ă
principalul consumator deutilit
ăţ
i termice în marile ora
ş
e. Faptul c
ă
sistemul de alimentare cu c
ă
ldur 
ă
estede tipul termoficare urban
ă
confer 
ă
un mare grad de actualitate analizeienergetice a cl
ă
dirii prin prisma indicilor de c
ă
ldur 
ă
estima
ţ
i în urma expertizei

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Konstantin Enciu liked this
ffbine00161 liked this
Mihai Braguta liked this
mgustiuc liked this
mgustiuc liked this
mgustiuc liked this
Laur123 liked this
LussLuss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->