Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P3120 - Bab 12 Penggulungan Syarikat

P3120 - Bab 12 Penggulungan Syarikat

Ratings:
(0)
|Views: 5,228|Likes:
Published by Chris
Bab 12 : penggulungan syarikat 12.0 pengenalan Suatu proses di mana sesebuah syarikat dibubarkan dikenali sebagai penggulungan atau pembubaran syarikat. Apabila sesebuah syarikat itu digulung atau dibubarkan, perniagaannya akan diberhentikan, harta benda akan dijual, pemiutang2 akan dibayar dan akhirnya lebihan asset akan dibahagikan kepada ahli2. Pada waktu ini, syarikat sudah tidak lagi wujud. Sek 211 memperuntukkan bahawa sesebuah syarikat itu boleh digulungkan samada :  Oleh mahkamah  Seca
Bab 12 : penggulungan syarikat 12.0 pengenalan Suatu proses di mana sesebuah syarikat dibubarkan dikenali sebagai penggulungan atau pembubaran syarikat. Apabila sesebuah syarikat itu digulung atau dibubarkan, perniagaannya akan diberhentikan, harta benda akan dijual, pemiutang2 akan dibayar dan akhirnya lebihan asset akan dibahagikan kepada ahli2. Pada waktu ini, syarikat sudah tidak lagi wujud. Sek 211 memperuntukkan bahawa sesebuah syarikat itu boleh digulungkan samada :  Oleh mahkamah  Seca

More info:

Published by: Chris on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
Bab 12 : penggulungan syarikat12.0 pengenalanSuatu proses di mana sesebuah syarikat dibubarkan dikenali sebagai penggulunganatau pembubaran syarikat. Apabila sesebuah syarikat itu digulung atau dibubarkan, perniagaannya akan diberhentikan, harta benda akan dijual, pemiutang2 akan dibayar dan akhirnya lebihan asset akan dibahagikan kepada ahli2. Pada waktu ini, syarikatsudah tidak lagi wujud.Sek 211 memperuntukkan bahawa sesebuah syarikat itu boleh digulungkan samada : -
Oleh mahkamah
Secara sukarela12.1 penggulungan syarikat oleh mahkamahPenggulungan oleh mahkamah boleh dilakukan di atas petisyen seseorang yang letak atau mempunyai ‘locus standi’ untuk berbuat demikian seperti yang dinyatakan didalam sek 217 (1). Petisyen ini pula mestilah berdasarkan di ant sebab2 sperti yangterkandung di dalam sek 218(1)Sek 217(1) – sesebuah syarikat boleh digulung di bawah satu perintah mahkamah diatas petisyen (permohonan) :(a)syarikatsesebuah syarikat boleh melalui resolusi khas memutuskan bahwa syarikat itudigulung oleh mahkamah. Walau bagaimanapun perkara ini jarang sekali dilakukankerana penggulungan secara sukarela adalah lebih menyenangkan dan tidak melibatkan kos yang tinggi(b)mana2 pemiutang syarikat termasuk pemiutang yang dijangkakan dan pemiutang prospetif Perkataan “pemiutang” tidak didefinisikan di dalam akta. Prinsip di dalam kes
ReWilliam Hockley Ltd (1962) 1 WLR 555,
ialah seseorang yang syarikat masih berhutang dengannya pada waktu permohonan penggulungan ialah pemiutang.Sementara itu di dalam kes
Re Mechanised Construction Pte Ltd (1989) 1 MSCLC95
, diputuskan bahawa perkara yang paling penting ialah mesti terdapat hutang yangsah sebelum permohonan boleh dibuat.
 
Pemiutang yang dijangkakan ialah pemiutang bagi hutang yang hanya akan habistempoh masanya bergantung kepada berlaku atau tidak sesuatu kejadian di masahadapan. Dalam kes
Community Development Pty Ltd lwn EnqwirdaConstruction Co. (1969) 120 CLR 455
, di mana ‘builder’ yang mana hutangnyaakan hanya dibayar menurut keputusan prosiding ‘arbitration’. Dia katakana sebagai pemiutang yang dijangkakan dan berhak untuk memohon.Pemiutang yang prospektif pula ialah pemiutang bagi hutang yang akan habis tempohmasanya di masa hadapan samada pada satu tarikh yang telah ditetapkan atau padasatu tarikh yang akan ditentukan dengan merujuk kepada kejadian2 di masa hadapan.Ia juga bermaksud pemiutang yang mana hutangnya akan habis tempoh tapi bukanlah‘immediately payable’. Contohnya seseorang menjual dan menyerahkan barang tetapihanya akan mendapat bayaran selepas 30 hari, maka dia dikatakan sebagai pemiutang prospektif dalam jangkamasa 30 hari itu.(c)penyumbang atau mana-mana wakil kepada penyumbang yang mati atau pemegang amanah dalam kes kebankrapan atau pegawai pemegang harta estet penyumbang yang bankrapMenurut sek 4, penyumbang ialah seseorang yang bertanggungjawab untuk menyumbang kepada aset2 syarikat sekiranya syarikat itu digulung. Ini termasuklahahli2 terdahulu dan ahli2 yang ada pada waktu sekarang di dalam syarikat. Walaupun pemegang syer berbayar penuh tidak perlu menyumbang sewaktu syarikat digulungtetapi ianya dimasukkan di dalam definisi ‘penyumbang’ di bwh sek 4Sekiranya penyumbang telah meninggal dunia, maka wakil kepada penyumbang itu bolehlah menghantar petisyen memohon supaya syarikat itu digulung olehmahkamah. Jika penyumbang itu seorang yang bankrap, hak untuk membuat petisyenialah terhadap pemegang amanah atau pengawai pemegang harta
 
Sek 217 (2)(a) menyatakan bahawa, seseorang penyumbang tidak boleh membuat petisyen di atas alasan seperti yang terkandung di dalam sek 218(1)(a), (b), (c). (c)dan (i) melainkan :i.ia adalah ahli terakhir dalam syarikat (tidak tertakluk kepada syarikat subsidiarymilikan penuh) atau ;ii.dia mempunyai syer berhubung dengan mana2 penyumbang atau kebanyakandaripada mereka secara asalnya diuntukkan kepada penyumbang atau;iii.syer telah dipegang olehnya dan didaftarkan atas namanya untuk tempoh tidakurang dari 6 bulan dalam masa 18bulan sebelum mengemukakan permohonanatau;iv.dia menerima saham melalui kematian atau kebankrapan pemegang terdahulusyarat2 ini diadakan untuk menghalang seseorang daripada membeli syer dalamsesebuah syarikat dengan tujuan untuk membuat petisyen penggulungannya.Sila rujuk kes :
Re Ah Yee Constractors (Pte) Ltd (1987) 2 MLJ 590
(d)penyelesaiseseorang penyelesai yang dilantik di dalam penggulungan secara sukarela bolehmembuat petisyen supaya syarikat digulung melalui mahkamah.(e)menteri menurut sek 205 atau di atas alas an menurut sek 218 (1)(b) dan (d)(f)dalam kes sebuah syarikat yang mana sebuah institusi berlesen atau institusi berjadual berhubung dengannya Menteri yang bertanggungjawab tentangkewangan telah membuat suatu perintah di bawah sek 24(1) Akta Bank danInstitusi Kewangan 1989 atau sebuah institusi yang tidak terjadual mengenainya,menteri tersebut telah mmebuat suatu perintah di bawah sek 93(1) Akta Bank  Negara Malaysia.Petisyen ini juga boleh dibuat oleh mana-mana dua orang atau lebih dari pihak-pihak tersebut.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kemensa Syambai George liked this
Maayans Nathas liked this
cschariefa liked this
Norhafizah Musliman liked this
Norhafizah Musliman liked this
Nur Afiqah liked this
Norhafizah Musliman liked this
Norhafizah Musliman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->