Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legislatie concediu soferi - CERTIFICAT DE DESFASURARE A ACTIVITATII

Legislatie concediu soferi - CERTIFICAT DE DESFASURARE A ACTIVITATII

Ratings:
(0)
|Views: 3,983|Likes:
DECIZIA COMISIEI din 12 aprilie 2007 privind formularul referitor la legislatia sociala in domeniul transporturilor rutiere
DECIZIA COMISIEI din 12 aprilie 2007 privind formularul referitor la legislatia sociala in domeniul transporturilor rutiere

More info:

Published by: Bursa Transporturilor de Marfuri si Persoane on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2012

pdf

text

original

 
DECIZIA COMISIEIdin 12 aprilie 2007privind formularul referitor la legisla
 ț
ia social
ă
în domeniul transporturilor rutiere
[notificat
ă 
cu num
ă 
rul C(2007) 1470]
(2007/230/CE)
COMISIA COMUNIT
Ă
Ț
ILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunit
ă
ț
ii Europene,având în vedere Directiva 2006/22/CE a ParlamentuluiEuropean
ș
i a Consiliului din 15 martie 2006 privind condi
ț
iileminime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE)nr. 3820/85
ș
i (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privindlegisla
ț
ia social
ă
referitoare la activit
ă
ț
ile de transport rutier 
ș
ide abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (
1
), în specialarticolul 11 alineatul (3), întrucât:
(1)
În conformitate cu Directiva 2006/22/CE, Comisiaurmeaz
ă
s
ă
redacteze un formular electronic imprimabilcare trebuie utilizat în cazul în care un conduc
ă
tor autos-a aflat în concediu medical sau anual sau în cazul încare conduc
ă
torul auto a condus un alt vehicul exclus dindomeniul de aplicare al Regulamentului (CE)nr. 561/2006 al Parlamentului European
ș
i al Consiliuluidin 15 martie 2006 privind armonizarea anumitodispozi
ț
ii ale legisla
ț
iei sociale în domeniul transpor-turilor, de modificare a Regulamentelor (CEE)nr. 3821/85
ș
i (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului
ș
i deabrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consi-liului (
2
).
(2)
M
ă
surile prev 
ă
zute în prezenta decizie sunt conforme cuavizul comitetului înfiin
ț
at prin articolul 18 alineatul (1)din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului (
3
),
ADOPT
Ă
PREZENTA DECIZIE:
 Articolul 1
Formularul prev 
ă
zut la articolul 11 alineatul (3) din Directiva2006/22/CE trebuie s
ă
fie conform cu indica
ț
iile din anexa laprezenta decizie.
 Articolul 2
Prezenta decizie se adreseaz
ă
statelor membre.Adoptat
ă
la Bruxelles, 12 aprilie 2007.
Pentru Comisie
 Jacques BARROT
 Vicepre
ș
edinte
RO
L 99/14 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.4.2007
(
1
) JO L 102, 11.4.2006, p. 35.(
2
) JO L 102, 11.4.2006, p. 1.(
3
) JO L 370, 31.12.1985, p. 8. Regulament, astfel cum a fost modificatultima dat
ă
prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363,20.12.2006, p. 1).

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mariusgoga liked this
Kiraly Ildiko liked this
iulypascal liked this
Claudia Cotoara liked this
Petruta Uiuiu Scridon liked this
Rotaru Roxana Andreea liked this
Tzuculinu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->