Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manualul Ki

Manualul Ki

Ratings: (0)|Views: 680 |Likes:
Published by laura_0891

More info:

Published by: laura_0891 on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
- 1 -
Manualul Ki-ului
__
Manualul experimental al Ki-ului pentru to
ţ
i practican
ţ
ii de Kide Skull Kid
__
.:Introducere:.
Acest manual a fost creat cu scopul de a-i înv
ăţ
a pe cei care nu
ş
tiu s
ă
manipulezeenergia. Dac
ă
deja
ş
tii s
ă
faci acest lucru, poate fi de asemenea un ajutor pentru tine înm
ă
sura în care va fi un ghid cuprinz
ă
tor pentru toat
ă
lumea. Dac
ă
e
ş
ti doar un încep
ă
tor, î 
ţ
i sugerez s
ă
pui un bookmark pe aceast
ă
pagin
ă
 
ş
i s
ă
o folose
ş
ti mai târziu ca ghid dereferin
ţă
. Toate acestea fiind spuse, haide
ţ
i s
ă
începem.
.:Medita
ţ
ia:.
Înainte de a încerca s
ă
faci orice cu ki-ul, trebuie mai întâi s
ă
înve
ţ
i s
ă
meditezi. Va fi deasemenea de ajutor s
ă
st
ă
pâne
ş
ti aceast
ă
tehnic
ă
. Ok, mai întâi a
ş
vrea s
ă
spun c
ă
trebuies
ă
meditezi în fiecare zi pentru ca efectul s
ă
fie deplin. Este de asemenea folositor s
ă
stabile
ş
ti zilnic un moment anume din zi în care s
ă
meditezi. Dac
ă
po
ţ
i, încearc
ă
s
ă
-lstabile
ş
ti la aceea
ş
i or
ă
în fiecare zi. Ok, acum s
ă
vedem cum se mediteaz
ă
.Pentru a medita a
ş
eaz
ă
-te pe un scaun sau pe podea. Dac
ă
stai pe un scaun, sprijine
ş
te-
ţ
it
ă
lpile de podea pe toat
ă
suprafa
ţ
a lor. Dac
ă
stai pe podea, încruci
ş
eaz
ă
-
ţ
i picioarele astfel încât gamba dreapt
ă
s
ă
fie deasupra gambei stângi. Cu alte cuvinte, stai jos
ş
i încruci
ş
eaz
ă
-
ţ
i picioarele. Mul
ţ
i oameni numesc aceasta “Pozi
ţ
ia în Stil Indian”. Acuma
ş
eaz
ă
laba piciorului drept peste genunchiul stâng. Aceasta este pozi
ţ
ia în care trebuie s
ă
stai. Acum asigur
ă
-te c
ă
spatele este drept, nu te încovoia. Este folositor acum s
ă
ascul
ţ
i omuzic
ă
calm
ă
, dar e mai bine s
ă
fie lini
ş
te. Pe mine m
ă
ajut
ă
s
ă
ard ni
ş
te be
ţ
i
ş
oareparfumate, a
ş
a c
ă
încerca
ţ
i
ş
i voi. Po
ţ
i s
ă
închizi ochii dac
ă
vrei, va fi mai u
ş
or astfel.Apoi, încearc
ă
s
ă
î 
ţ
i gole
ş
ti mintea
ş
i s
ă
relaxezi fiecare mu
ş
chi al corpului, începând cuextremit
ăţ
ile picioarelor. Continu
ă
în acest mod pân
ă
la cap, apoi relaxeaz
ă
-te pur
ş
isimplu câteva secunde. Inspir
ă
prelung pe nas
ş
i expir
ă
prelung pe gur
ă
. Num
ă
r
ă
în gândde la 10 la 0, apoi de la 9 la 0, apoi de la 8 la 0,
ş
i tot a
ş
a pân
ă
ajungi la 0. De fiecare dat
ă
când ajungi la 0, spune “calm
ş
i relaxat” în gând. Acum ar trebui s
ă
fii complet relaxat
ş
is
ă
nu te gânde
ş
ti la nimic. Felicit
ă
ri! Acum meditezi. Pentru a te trezi din aceast
ă
medita
ţ
ie, num
ă
r
ă
simplu de la 0 la 1, de la 0 la 2, de la 0 la 3
ş
i tot a
ş
a pân
ă
la 10. Defiecare dat
ă
când ajungi la num
ă
rul cel mai mare, de exemplu când numeri de la 0 la 5,când ajungi la 5, spune “m
ă
trezesc din ce în ce mai mult”, în mintea ta. Te vei trezicomplet
ş
i ar trebui s
ă
te sim
ţ
i minunat. Acum deschide ochii în caz c
ă
i-ai
ţ
inut inchi
ş
i.
 
- 2 -
.:Vizualizarea:.
Vizualizarea te ajut
ă
s
ă
î 
ţ
i folose
ş
ti mintea mult mai clar. Aceasta este o necesitate Dac
ă
vrei s
ă
fi capabil s
ă
faci “Proiec
ţ
ii Astrale”. Î
ţ
i voi explica mai târziu ce este “C
ă
l
ă
toriaAstral
ă
”. Ok, acum s
ă
trecem la vizualizare!Mai întâi, trebuie s
ă
st
ă
pâne
ş
ti Medita
ţ
ia. Apoi
ş
i numai apoi vei fi capabil de vizualizare.Întâi, începe s
ă
meditezi. Când sim
ţ
i c
ă
te afli în starea cea mai relaxat
ă
de care e
ş
ti înstare, vizualizeaz
ă
un m
ă
r. Prive
ş
te m
ă
rul. Acum, apuc
ă
m
ă
rul
ş
i simte-l. Mu
ş
c
ă
m
ă
rul
ş
isimte-i gustul. Urm
ă
re
ş
te m
ă
rul cum devine din ce în ce mai mic pe m
ă
sur
ă
ce îlm
ă
nânci. Simte cum e
ş
ti din ce în ce mai pu
ţ
in înfometat cu fiecare mu
ş
catur
ă
. Cândm
ă
rul s-a terminat, gânde
ş
te-te la cât de bun a fost. Încearc
ă
s
ă
-
ţ
i aminte
ş
ti cum a fost.Dup
ă
ce st
ă
pâne
ş
ti tehnica m
ă
rului, încearc
ă
un scenariu diferit. Încearc
ă
s
ă
îno
ţ
i într-unlac. Simte cum î 
ţ
i
ţ
ii respira
ţ
ia. Simte apa venind asupra ta. Este apa rece? Fierbinte?Simte pe
ş
tii înotând în jurul t
ă
u. Vizualizeaz
ă
un rechin. E
ş
ti speriat? Simte sperietura.Apoi vizualizeaz-o cum pleac
ă
, numai dac
ă
nu vrei s
ă
r
ă
man
ă
. Felicit
ă
ri! Ai reu
ş
it s
ă
vizualizezi lucruri care nu exist
ă
. Încearc
ă
s
ă
st
ă
pâne
ş
ti aceast
ă
tehnic
ă
înainte s
ă
mergimai departe.
.: În
ţ
elegerea Ki-ului:.
Pentru a folosi ki-ul
ş
i alte tipuri de energie, trebuie mai întâi s
ă
în
ţ
elegi pe deplin ce suntele. Chi (în chinez
ă
) sau Ki (în japonez
ă
) este for
ţ
a intern
ă
din corpurile noastre,manifestarea spiritelor noastre. Sursa puterii este în noi. Se nume
ş
te Tan Tien (închinez
ă
) sau Hara (în japonez
ă
). Este situat la 2
ş
i ½ inch (un inch = aprox. 2,5 cm – notatrad.) sub ombilic
ş
i 3 inch în interior. Aici se g
ă
se
ş
te de asemenea centrul de greutate alunui om obi
ş
nuit. Numele s
ă
u porne
ş
te de la ideea de “centru”
ş
i reprezint
ă
centrulnostru; centrul spiritului, sufletului, puterii
ş
i echilibrului. Este un centru fizic
ş
i un centrude echilibru – a
ş
a c
ă
descrierea sa ca un “loc” este o construc
ţ
ie potrivit
ă
pentru a în
ţ
elege. E posibil s
ă
nu crezi c
ă
exist
ă
o “putere” care circul
ă
prin tine chiar în acestmoment, religia ta poate respinge aceast
ă
credin
ţă
, dar aceast
ă
putere este acolo. Ea te
ţ
ine în via
ţă
chiar acum. Este sursa principal
ă
a vie
ţ
ii tale. Far
ă
ea nu ai putea s
ă
tr
ă
ie
ş
ti.Ki-ul este energia for
ţ
ei vitale pe care fiecare o are în el. Se g
ă
se
ş
te în aer, în p
ă
mânt, înap
ă
 
ş
i în noi. Fiecare lucru viu trebuie s
ă
o aib
ă
pentru a tr
ă
i.
.:Respira
ţ
ia Ki:.
Acesta este unul dintre cele mai importante exerci
ţ
ii pe care trebuie s
ă
le
ş
tii. Este necesarpentru aproape orice în acest manual. Mai întâi trebuie s
ă
-
ţ
i relaxezi complet corpul.Apoi, inspir
ă
încet pe nas,
ş
i expir
ă
încet pe gur
ă
. Spatele trebuie s
ă
fie drept tot timpul.Nu conteaz
ă
Dac
ă
e
ş
ti în picioare sau a
ş
ezat. Trebuie s
ă
te concentrezi total pe respira
ţ
ie.Gole
ş
te-
ţ
i complet mintea de gânduri. Ei bine, asta-i tot.
Ţ
ine minte, acest exerci
ţ
iu este onecesitate pentru toate tehnicile din acest manual.
.: Con
ş
tientizarea Ki-ului t
ă
u:.
Mai întâi, trebuie s
ă
 
ş
tii c
ă
ki-ul circul
ă
prin tine tot timpul. Trebuie s
ă
crezi c
ă
el este tottimpul acolo. Dac
ă
nu crezi, nu vei fi niciodat
ă
capabil s
ă
folose
ş
ti ki-ul. Întâi, incepe s
ă
meditezi. Asigur
ă
-te c
ă
efectuezi exercitiul de respiratie ki descris mai sus. Apoi,
 
- 3 -
concentreaz
ă
-te deplin pe Tan Tien. Con
ş
tientizeaz
ă
ki-ul, care este acolo,
ş
iconcentreaz
ă
-te asupra sa. Vizualizeaz
ă
c
ă
începe s
ă
str
ă
luceasc
ă
. S-ar putea s
ă
începi s
ă
sim
ţ
i furnic
ă
turi în acest moment, acesta este ki-ul t
ă
u. Încearc
ă
s
ă
te concentrezi completasupra ki-ului. Acum, spune ki-ului s
ă
se deplaseze în mâinile tale. Dac
ă
nu reu
ş
e
ş
ti, încearc
ă
s
ă
te concentrezi asupra mâinilor. Ar trebui s
ă
se duc
ă
acolo. Acum încearc
ă
s
ă
deplasezi ki-ul în fiecare loc din corpul t
ă
u. Trebuie în mod categoric s
ă
st
ă
pâne
ş
tiaceast
ă
tehnic
ă
înainte de a merge mai departe. Trebuie s
ă
-
ţ
i ia o s
ă
pt
ă
mân
ă
sau dou
ă
saupoate înc
ă
câteva zile. Acum, s
ă
mergem mai departe.
.:Exerci
ţ
ii Ki:.
Acestea sunt exerci
ţ
ii ki tradi
ţ
ionale pe care trebuie s
ă
le execu
ţ
i în fiecare zi. Aceasta nueste o necesitate absolut
ă
, dar î 
ţ
i face ki-ul
ş
i mai puternic, îl transform
ă
în jing. Jing esteo form
ă
mai puternic
ă
 
ş
i mai solid
ă
de ki. Este for
ţ
a vital
ă
de lupt
ă
din tine. Vei înv
ăţ
a s
ă
o dirijezi în aceste exerci
ţ
ii.
Ţ
ine minte s
ă
inspiri lent pe nas,
ş
i s
ă
expiri lent pe gur
ă
.
Sprijinirea Cerului cu Degetele Încle
 ş
tate:
Stai în pozi
ţ
ie de drep
ţ
i cu c
ă
lcâiele lipite
ş
ilabele picioarelor u
ş
or dep
ă
rtate, cu degetele picioarelor lipite de podea
ş
i bolta plantar
ă
ridicat
ă
. Bra
ţ
ele atârn
ă
natural pe lâng
ă
corp. Sprijin
ă
u
ş
or vârful limbii de cerul gurii
ş
irespir
ă
pe nas. Prive
ş
te drept înainte
ş
i relaxeaz
ă
toate încheieturile. P
ă
streaz
ă
aceast
ă
pozi
ţ
ie câteva minute. Apoi ridic
ă
bra
ţ
ele încet
ş
i încruci
ş
eaz
ă
 
ş
i întrep
ă
trunde degeteledeasupra capului, palmele fiind îndreptate în sus ca
ş
i cum ar sprijini cerul; ridic
ă
-te pevârfuri în acela
ş
i timp. Acum întoarce-te la pozi
ţ
ia de început. Repet
ă
aceste mi
ş
c
ă
ri demai multe ori.
Trage cu Arcul pe Ambele P
ă 
 ţ 
i:
Stai drept, confortabil. Acum f 
ă
un pas lateral cupiciorul stâng
ş
i îndoaie ambele picioare. Aceasta este “postura c
ă
l
ă
re
ţ
ului”. Încruci
ş
eaz
ă
mâinile la nivelul pieptului cu mâna dreapt
ă
în afar
ă
. Întinde bra
ţ
ul stâng în partea stâng
ă
cu degetul ar
ă
t
ă
tor îndreptat în sus, degetul mare întins înapoi,
ş
i celelalte degete îndoite.Întoarce capul în stânga
ş
i prive
ş
te degetul ar
ă
t
ă
tor stâng. În acela
ş
i timp strânge mânadreapt
ă
în pumn
ş
i deplaseaz-o pân
ă
la nivelul um
ă
rului drept cu bra
ţ
ul îndoit ca
ş
i cumai trage cu arcul. Acum întoarce-te la pozi
ţ
ia ini
ţ
ial
ă
. În continuare reia exerci
ţ
iul,inversând mi
ş
c
ă
rile pe partea cealalt
ă
. Apoi revino la pozi
ţ
ia de început. Repet
ă
exerci
ţ
iulde câteva ori.
 Ridicarea unui Bra
 ţ 
:
Stai în pozi
ţ
ie de drep
ţ
i cu c
ă
lcâiele lipite sau la o distan
ţ
a de ol
ăţ
ime de umeri, bra
ţ
ele atârnând natural pe lâng
ă
corp. Acum ridic
ă
mâna dreapt
ă
deasupra capului cu palma îndreptat
ă
în sus
ş
i degetele alipite îndreptate spre stânga. Înacela
ş
i timp apas
ă
mâna stâng
ă
în jos cu palma îndreptat
ă
spre podea
ş
i degetele orientate înainte. P
ă
streaz
ă
câteva secunde pozi
ţ
ia
ş
i revino la postura ini
ţ
ial
ă
. Acum, execut
ă
dinnou exerci
ţ
iul pe partea cealalt
ă
. Apoi revino la pozi
ţ
ia ini
ţ
ial
ă
înc
ă
odat
ă
. Repet
ă
aceastade mai multe ori.
 Respira
 ţ 
ia cu Pumnii Strân
 ş
i:
Stai cu picioarele dep
ă
rtate la o l
ăţ
ime de umeri. Strângeambii pumni cu încheieturile degetelor îndreptate înainte
ş
i vârfurile ambelor degete mariap
ă
sate u
ş
or pe coapse. Folose
ş
te o respira
ţ
ie abdominal
ă
u
ş
oar
ă
. Când inspiri din nou,

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Capraru Cosmin liked this
anna_moscovici liked this
victorb liked this
iulypascal liked this
danene67 liked this
danene67 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->