Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gazeta 55- 25.03.2010

Gazeta 55- 25.03.2010

Ratings: (0)|Views: 1,393|Likes:
Published by lajme
Gazetat Shqip
Gazetat Shqip

More info:

Published by: lajme on Mar 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

 
55
1
E enjte, 25 mars 2010
 
UNIVERSITETIPAVARESIA VLORE
Bulevardi Vlorë-SkelePO. Box 4358 Posta VlorëAL-9401 Vlorë-AlbaniaTel: +355 33 4 11 555Tel: +355 33 4 11 666Fax: +355 33 4 11 777info@unipavaresia.edu.alwww.unipavaresia.edu.al
I VETMI UNIVERSITET PRIVAT NE JUG
E PËRDITSHMEE PAVARUR
 Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga Adresa: Rruga“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla“Medar Shtylla”,”,”,”,”,qendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitqendra e biznesitTTTTTel: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,el: 04/2321364,TTTTTel: 04/232136el: 04/232136el: 04/232136el: 04/232136el: 04/23213666666,,,,,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,Fax:04/2321365,TiranëTiranëTiranëTiranëTiranëE-mail:info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,info@gazeta55.net,gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@gazeta55mail@yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,yahoo.com,Internet:wwwwwwwwwwwwwww.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al.gazeta55.al
Çmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekëÇmimi 30 lekë
Greqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EUROGreqi 1,5 EURO
Drejtor:FAHRI BALLIUKryeredaktor:ILIR NIKOLLA 
E enjte,25 mars 2010
Nr. 80 (4145)
Viti XIV i botimit
(numri i parë doli më 18.10.1997) 
C MYK
Kontakto: 0692099430; 0692076801
REGJISTRIMET FILLUAN
Shkolla që sf idon të ardhmen
Shkolla 12-vjeçare jopublike
POLITIKË
2
NË BRENDËSI
DOSSIER/10-11
OPINION
Bojkoti i pjesshëm, si bojkotsocialist nga brezi e poshtë
Sot pritet të merret vendimi imoral për bojkotimin e pjesshëm të parlamentit, në mënyrë që edhe rrogate deputetëve të ruhen, edhe reformat e kërkuara nga Evropa të mos votohen. Gjendja politike gjysëm-aktive e gjysëm-pasive po i huton burrat e Edvinit, ndërkohë që po e streson grarinë ylberiste
Përfaqësues të grupeveparlamentare socialiste,popullore dhe ekologjistedeklaruan dje rekomandimetpublike për europarlamentarët, për  votimin e propozimit për heqjen e vizave, sapo ai tëparaqitet nga KomisioniEvropian, në mes të muajitprill. S’ka asnjë pengesë oseparakusht politik nëaxhendën e PE-së apo nëmarrëdhëniet e tij me Shqipërinë
Parlamenti Evropian, konsensuspolitik për heqjen e vizave
Qeveria, gati ndërhyrjanë sheshin “Skënderbej”.Reagon Kryeministri
“Edi Ramës nuk i“Edi Ramës nuk i“Edi Ramës nuk i“Edi Ramës nuk i“Edi Ramës nuk iskuqet faqja, do tëskuqet faqja, do tëskuqet faqja, do tëskuqet faqja, do tëskuqet faqja, do tëasfaltojmë urasfaltojmë urasfaltojmë urasfaltojmë urasfaltojmë urgjentgjentgjentgjentgjentqendrën e Tqendrën e Tqendrën e Tqendrën e Tqendrën e Tiranës”iranës”iranës”iranës”iranës”
OPINIONEDITA
Objektivi për 2010-Objektivi për 2010-Objektivi për 2010-Objektivi për 2010-Objektivi për 2010-n, çrrënjosja e këtijn, çrrënjosja e këtijn, çrrënjosja e këtijn, çrrënjosja e këtijn, çrrënjosja e këtijfenomeni në Shqipërifenomeni në Shqipërifenomeni në Shqipërifenomeni në Shqipërifenomeni në Shqipëri
 Ministri i Brendshëm LulzimBasha, shprehet për një politiketë ashpër ndaj kultivuesve tëbimëve narkotike
INTERVISTA/Flet kryeregjistruesii Republikës së Shqipërisë, Arben Qirjako
“Regjistrimi“Regjistrimi“Regjistrimi“Regjistrimi“Regjistrimii pronave,i pronave,i pronave,i pronave,i pronave,transparencë etransparencë etransparencë etransparencë etransparencë eplotë në shërbiminplotë në shërbiminplotë në shërbiminplotë në shërbiminplotë në shërbiminndaj publikut”ndaj publikut”ndaj publikut”ndaj publikut”ndaj publikut”
Edhe pasEdhe pasEdhe pasEdhe pasEdhe pas60 vitesh, në60 vitesh, në60 vitesh, në60 vitesh, në60 vitesh, nëGjermani vijohetGjermani vijohetGjermani vijohetGjermani vijohetGjermani vijohetdënimi i krimevedënimi i krimevedënimi i krimevedënimi i krimevedënimi i krimevetë nazizmittë nazizmittë nazizmittë nazizmittë nazizmit
Gjykata e Landit në Aahen,shpalli fajtor 88 vjeçarin HeinrichBoere, ish pjesëtar i trupës SS, nëvrasjen e tre civilëve ne vitin 1944në Hollandën e pushtuar. Si anëtari njësisë speciale «Feldmeijer», aika vrarë viktimat e pafajshme mebrutalitet dhe në mënyrë çnjerë-zore, tha të martën Gjykatësi Gerd
Partia e krizavePartia e krizavePartia e krizavePartia e krizavePartia e krizavedhe horoskdhe horoskdhe horoskdhe horoskdhe horoskopi iopi iopi iopi iopi ikryetarit Ramakryetarit Ramakryetarit Ramakryetarit Ramakryetarit Rama
Redaksionale
Neveria ka shkuar deri nëgabzerr. Sapo shikon në Tv njëkonferencë për shtyp të PartisëSocialiste të vjen ta kapësh pultindhe ta flakësh nga dritarja. Arsye- ja është e thjeshtë. Dëgjon të njëj-tin refren të mësuar përmendsh:
Lista me 2236Lista me 2236Lista me 2236Lista me 2236Lista me 2236familjet që kanëfamiljet që kanëfamiljet që kanëfamiljet që kanëfamiljet që kanëgati lejet egati lejet egati lejet egati lejet egati lejet elegalizimit në ish-legalizimit në ish-legalizimit në ish-legalizimit në ish-legalizimit në ish-kënetën në Durrëskënetën në Durrëskënetën në Durrëskënetën në Durrëskënetën në Durrës
SPECIALE/14-17
Shënime për librin “Zonja e zezëShënime për librin “Zonja e zezëShënime për librin “Zonja e zezëShënime për librin “Zonja e zezëShënime për librin “Zonja e zezëNexhmije HoxhaNexhmije HoxhaNexhmije HoxhaNexhmije HoxhaNexhmije Hoxha” botuar në rumanisht” botuar në rumanisht” botuar në rumanisht” botuar në rumanisht” botuar në rumanishtnga Shtëpia Botuese “Humanitas”nga Shtëpia Botuese “Humanitas”nga Shtëpia Botuese “Humanitas”nga Shtëpia Botuese “Humanitas”nga Shtëpia Botuese “Humanitas”
Nga Vladimir Tismaneau
(Botuar dje në gazetën “Evenimentul Zilei”)
Humanitas botoi në nëntor të vitit të kaluar, në kolanën «Histori Bashkëko-hore», që e koordinoi me historianin Cristian Vasile, librin “Zonja e zezë, e veja ediktatorit shqiptar Enver Hoxha, me një parathënie të shkruar nga Ismail Kadare.Unë kam qenë i nderuar që kam shkruar argumentin e këtij libri-eveniment. Kyartikull është një përmbledhje e ideve kryesore të paraqitura prej meje në këtëtekst. Rrethi intim i liderëve komunistë paraqet një subjekt njëherësh histori
 25 mars 1880: 130-vjetori i lindjes së Mit’hat Frashërit
Antikomunist dhe properëndimor deri në vdekje
Në sajë të tij bibliotekat dhe arkivat shqiptarekanë trashëguar pasuri të paçmueshme që shërbe- jnë për të treguar gjurmët historike dhe kulturoretë kombit tonë.I lindur në Janinë më 25 mars 1880, ai ishtedjali i Abdyl Frashërit. Për të u kujdesën xhaxhal-larët e tij Sami dhe Naim Frashëri. Në vitet 1910 –1912, Mit’hat Frashëri qëndron në Sofje dheBukuresht, ku punoi në dobi të çështjes ko-mbëtare. Në nëntor 1912 merr pjesë në Kuvendin
 
55
2
E enjte, 25 mars 2010
Kontaktoni në
politikë
@gazeta55.net
POLITIKE
Parlamenti Evropian, konsensuspolitik për heqjen e vizave
Përfaqësues të grupeve parlamentare socialiste, popullore dhe ekologjiste deklaruan djerekomandimet publike për europarlamentarët, për votimin e propozimit për heqjen e vizave,sapo ai të paraqitet nga Komisioni Evropian, në mes të muajit prill. S’ka asnjë pengesë oseparakusht politik në axhendën e PE-së apo në marrëdhëniet e tij me Shqipërinë
Qeveria, gati ndërhyrja në sheshin“Skënderbej”. Reagon Kryeministri
“Edi Ramës nuk i skuqetfaqja, do të asfaltojmëurgjent qendrën e Tiranës”
Qeveria kërkon asfaltimin e sheshit “Skënderbej” deri në  përzgjedhjen e planit për ndërtimin e kësaj zone të rëndë- sishme të kryeqytetit. Kryeministri Sali Berisha deklaroi dje në mbledhjen jav-ore të Këshillit të Ministrave se sheshi “Skënderbej” ndodhetnë gjendje të mjerueshme, duke kërkuar për këtë, ndërhyrjene menjëhershme. Kryeministri Berisha kërkoi nga Ministriae Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit, që në bashkëpunim me autoritet vendore të Tiranës, të marrinmasa të menjëhershme për rikonstruksionin e Sheshit “Skënder-bej”, duke bërë fillimisht planin e asfaltimit të sheshit.“Zoti Ministër i Punëve Publike, Sheshi qendror i sh-qiptarëve, sheshi i heroit të tyre është në një gjendje katastro- fale. Nuk ka kryeqytet në botë, me një shesh si ky i yni. Një  shesh, udhëtimi në të cilin është një udhëtim në horror. Kërkojmë me urgjencë planin e asfaltimit të sheshit. Nukmunden që lobe të caktuara, interese hotelesh të bllokojnë  sheshin e qytetit. Qeveria do të marrë të gjitha përgjegjësitë”,u shpreh kryeministri Berisha. Kryeministri u shpreh se megjithëse fondet për rindërtimine sheshit ekzistojnë prej dy vjetësh, gjendja e tij aktuale është e turpshme për Tiranën. Duke theksuar se nuk do të ketë ndërhyrje në kompetencate qeverisë vendore, Berisha tha se disa rregullime janë nevojë emergjente deri në përzgjedhjen e planit përfundimtar, i cilido ta shndërrojë tërësisht sheshin “Skënderbej”.“Qeveria e Kuvajtit ka dhënë 10 milionë dollarë për sheshindhe aty akoma kalohet nga gropa në gropë. Të kalosh nga Xhamia tek Hotel Tirana, do të thotë të përshkruash një rrugë tërësisht me gropa. Nuk ka qendër komune në Shqipëri që të  jetë në situatën e qendrës së Tiranës, prandaj sa të bëjnë  zgjedhje pas zgjedhjesh ata, ne duhet të shtrojmë një shtresë të mirë asfalti. Nuk duhet të turpërojmë vendin, pasi kushdoqë vjen aty sheh një shkatërrim. Nuk ka ndërmend askush t’umarrë kompetencat, por nuk mund të tolerohet një situatë diskredituese. Çdo i huaj që vjen do të më thotë çështjen e sheshit. Ata mendojnë se Bashkisë së Tiranës nuk i jepet asn- jë qindarkë, se nuk ka njeri që mund të mendojë se sheshilihet me qëllim në atë mënyrë, prandaj, zoti ministër, ulu të bisedosh me të. Kur të bëhet përzgjedhja e planit, pasi pokalohet nga një plan francez në planin belg, në plan zviceranetj, le të bëhet investimi. Qytetarët duan ta kenë sheshin të rregulluar. Fondet prej 10 milionë dollarësh janë, vetëm për sheshin. Që sot do të vendosësh kontakte me qeverinë vendoretë Tiranës dhe do të merret vendimi për të shndërruar sheshin, pastaj le të bëjnë përzgjedhjen ata. Ka të paktën dy vjet që  paratë janë disponibël. Të gjithë fajësojnë qeverinë, sepse men-dojnë që nuk ka dhënë fonde. Ne nuk mund ta pranojmë më këtë shesh me gropa”, deklaroi në fjalën e tij para anëtarëve të kabinetit kreu i qeverisë, Sali Berisha.
 P P P P Pakti i dy krakti i dy krakti i dy krakti i dy krakti i dy kr yeministrave Berisha-Berluskoni yeministrave Berisha-Berluskoni yeministrave Berisha-Berluskoni yeministrave Berisha-Berluskoni yeministrave Berisha-Berluskoni
Centrali bërthamor do të ndërtohet nëShqipëri, Italia partneri i parë
 Ministri i Punëve Publike, Sokol Olldashi
“Bashkia s’ka projekt për sheshin‘Skënderbej’, fondet janë dhënënga qeveria para dy vitesh”
 Ministri i Transporteve Sokol Olldashi u shpreh dje se bashkiae Tiranës nuk ka asnjë projekt për ndërtimin e sheshit “Skënder-bej” edhe pse fondet nga qeveria i janë dhënë prej dy vitesh.Pakorë pasi kryeministri Sali Berisha, deklaroi në mbledhjen eqeverisë se sheshi kryesor i Tiranës është në gjendje të mjerueshmedhe “po na nxin faqen”, ministri Olldashi mbajti një konfer-encë për media në të cilën tha se Bashkia e Tiranës refuzoindihmën e Qeverisë në vend që të bashkëpunojë për përmirë- simin e infrastrukturës publike në shërbim të qytetarëve. Duke iu referuar akuzave të kryebashkiakut Rama seqeveria ka zvarritur shpronësimet, Olldashi tha se Bashkianuk ka projekt për sheshin “Skënderbej”.“Është kontraktuar një fond, 10 milionë USD ndihmë eqeverisë kuvajtiane që kur kryeministri i Kuvajtit vizitoi Ti-ranën dy vite më parë, fondi i është ofruar Bashkisë dhe Bashkiae ka sorollatur këtë çështje”, akuzoi Ministri Olldashi.Sheshi në qendër të Tiranës është kthyer prej kohësh në një makth për kalimtarët dhe automjetet që kalojnë mbi të. Prejvitesh të tëra Bashkia e Tiranës, përveç premtimeve nuk kabërë asnjë punë konkrete për kthimin e normalitetit në këtë  zonë tepër të rëndësishme të kryeqytetit.
Parlamenti Evropian kon-firmon se pavarësisht situ-atës politike në Shqipëri, sh-qiptarët do të përfitojnë ngaprocesi i liberalizimit të vizave.Eurodeputetët Marije Cornel-issen, Simon Bussutil dheTanja Fajon, të cilët këtë fillim javë vizituan Tiranën në kuadërtë një vizite private me në kryeKreun e Delegacionit përEvropën Juglindore, EduardKukan, shprehen të impre-sionuar nga realizimi i kriter-eve të liberalizimit të vizavedhe garantojnë se situata poli-tike nuk do të ndikojë në real-izimin e procesit. Kësisoj,Strasburgu garanton se pro-cesi i heqjes së vizave nuk dotë kushtëzohet nga situatapolitike në Shqipëri, e komp-likuar kjo muajt e fundit si pa-sojë e bojkotit të parlamentitnga pala opozitare. Deputetët eParlamentit Evropian shprehenme vendosmëri se Shqipëriaka përmbushur kushtet teknikeporsa i takon vizave dhe se am-bienti politik nuk të do pengojëintegrimin e Shqipërisë nëlistën e bardhë të “Schengen”-it. Duke qenë se Shqipëria kapërmbushur kushtet teknike,atëherë procesi duhet të ecë
Pas dështimit të projektit për ndërtimin e centralitnuklear në Puglia, kryeministri Sali Berisha konfirmonpër të përditshme italiane “La Gazetta del Mezzogiorno”,mbështetjen e palës shqiptare, për prodhimin e energjisënukleare në vendin tonë, duke iniciuar kështu një linjë tëre bashkëpunimi mes dy brigjeve.Për shefin e ekzekutivit, Berisha, shqiptarët nuk du-het të injorojnë një projekt të tillë dhe as të anashkalojëpërfitimet e majme ekonomike që do të sjellë eksportimi ienergjisë së rinovueshme, ndër më të pastrat dhe më tëqëndrueshmet. Italia është e gatshme të financojëndërtimin e një centrali nuklear në Shqipëri, nga ku mundtë importojë energji elektrike për në Gadishull. E përdit-shmja italiane “La Gazetta del Mezzogiorno”, shkruan sepër të ringjallur këtë projekt, në fushën e bashkëpunimitbërthamor mes dy vendeve, kanë qenë Kryeministri ital-ian Silvio Berluskoni dhe homologu i tij shqiptar, SaliBerisha, gjatë një takimi të realizuar në “Palazzo Chigi”.“Shqipëria do të shndërrohet në një “super fuqi e vogël”energjetike në Ballkan, në një qendër të rëndësishme tëprodhimit të energjisë elektrike”, ka deklaruar Berisha,ndërkohë që Italia është e gatshme të mbështesë ambiciete Tiranës.Berisha i ka shpjeguar Berluskonit një numër të kon-siderueshëm projektesh lidhur me burimet tradicionaletë energjisë, rigazifikimin e gazit të lëngshëm, stacionetenergjisë termike dhe gjithashtu mundësinë e ngritjes sëcentraleve bërthamore. Italia është shumë e interesuar përkëtë. Dhe nga ana e tij, kryeministri dhe ish Presidentishqiptar, pohoi se “ne jemi të hapur për prodhimin e en-ergjisë bërthamore”. “Shqiptarët, ka theksuar kryeminis-tri Berisha, nuk mund të dështojnë të kuptojnë përfitimete mëdha nga kjo formë e pastër dhe më e qëndrueshme eenergjisë”.Projekti i energjisë bërthamore, është bashkëpunim iparë mes dy brigjeve, i mbështetur fort nga të dy krerët eqeverisë.Gjatë vizitës që kryeministri Berluskoni zhvilloi në Ti-ranë në dhjetor të 2008-ës, Berisha shprehu besimin e tijse Italia do të bëhet “partneri i parë i Shqipërisë në këtëfushë”. Dhe, aq më tepër sot, kur ka marrë dritën jeshilenga Dekreti i Këshillit të Ministrave, për përvijimin e kri-tereve për vendndodhjen e vendeve bërthamorë në Italia-dhe mundësia e krijimit të burimeve të reja gjeneruese nëShqipëri, hap mundësi të reja për të rifilluar projektetbërthamore italiane, duke iu përgjigjur kështu nevojës sëkonsumatorëve, për të diversifikuar burimet e energjisë dhezvogëluar shpenzimet.
shpejt. Në këtë proces është eangazhuar tërësisht edhe Pres-idenca spanjolle e BashkimitEvropian. Eurodeputetët MarijeCornelissen, Simon Bussutildhe Tanja Fajon shprehen seShqipëria ka bërë një progrestë dukshëm, çka e bën të mun-dur dhënien e një vlerësimi pozi-tiv nga Komisioni Evropian e mëpas miratimin në ParlamentinEvropian.
Marije Cornelissen, eu- rodeputete, grupi i gjelbër: 
“Jam mbështetëse shumëe fortë e heqjes së vizave përShqipërinë. Progresi që pasheishte shumë impresionues,kështu që do t’i rekomandojedhe grupit tim që të votojë nëfavor të heqjes së vizave”.
Simon Bussutil, eurode- putet, Grupi Partia Popullore: 
“Gjatë vizitës tonë në Tiranë,ne pamë se ç’është bërë deritani dhe na bëri shumë përsh-typje përgatitja e Shqipërisë përkushtet teknike për procesin eheqjes së vizave. Ne jemi tëpërgatitur për t’i thënë po heqjessë vizave, por jemi duke priturvlerësimin përfundimtar të Ko-misionit Evropian për kriteretteknike. Ne duam ta mbajmëkëtë çështje në nivelin teknik.Për një vend që kërkon heqjene regjimit të vizave, ai duhet tëpërmbushë kriteret teknike. Nenuk duhet ta përziejmë këtë meçështjet politike”.
Tanja Fajon, raportuesja për vizat për Shqipërinë dhe Bosnjën, Grupi Socialist: 
“Ne kemi vizituar Shqipërinëkohët e fundit dhe mbetëm gox-ha të kënaqur me progresinteknik në Tiranë. Unë do tëthosha, nëse Shqipëria plotë-son kushtet, atëherë s’ka arsyepër shtyrje të procesit të heqjessë vizave. Unë do të thosha sepërmbushja e kritereve tëudhërrëfyesit për heqjen e vizaveështë një proces teknik. Janëmë shumë se 100 kritereteknike, që një vend duhet t’jupërgjigjet për tu kualifikuar.Pjesa teknike është më erëndësishmja dhe unë nuk dotë shtoja asnjë kriter politik nëkëtë udhërrëfyes. Duhet të jetënjë proces rreptësisht i ndarëme atë politik”.
 
55
3
E enjte, 25 mars 2010
POLITIKE
Kontaktoni në
politikë
@gazeta55.net
Bojkoti i pjesshëm, si bojkotisocialist nga brezi e poshtë
 Sot pritet të merret vendimi imoral për bojkotimin e pjesshëm të parlamentit, në mënyrë që edhe rrogat e deputetëve të ruhen, edhe reformat e kërkuaranga Evropa të mos votohen. Gjendja politike gjysëm-aktive e gjysëm-pasive po i huton burrat e Edvinit, ndërkohë që po e streson grarinë ylberiste
 Reagon Kr Reagon Kr Reagon Kr Reagon Kr Reagon Kr yetarja e K  yetarja e K  yetarja e K  yetarja e K  yetarja e K uvendit, Jozefina T uvendit, Jozefina T uvendit, Jozefina T uvendit, Jozefina T uvendit, Jozefina T opalliopalliopalliopalliopalli
Xhafaj mashtron, emrat e mazhorancës për anëtarëtë Komisionit Hetimor janë lexuar gjatë seancës
Kuvendi hedh poshtë si tëpavërteta deklaratat e eksponentitsocialist Fatmir Xhafaj, i cili ushpreh një ditë më parë semazhoranca përcaktoi pas seancësemrat e deputetëve të saj, në Ko-misionin Hetimor, të miratuar nëparlament javën e kaluar.Zëdhënësja e Kryetares së Ku-vendit, Suela Ruseti u shpreh djese, “lidhur me deklaratat e pavërte-ta dhe të papërshtatshme të zotitFatmir Xhafaj, i bëjmë të dituropinionit publik, që ka ndjekur nëtransmetim direkt seancën plena-re të datës 19/03/2010, se Kryetar- ja e Kuvendit i ka lexuar gjatë se-ancës plenare emrat e sjellë ngagrupi i mazhorancës për anëtarë tëKomisionit hetimor për zgjedhjet,dhe jo siç thotë Fatmir Xhafaj se,emrat janë shtuar pas seancës”.Zëdhënësja Ruseti tha se Kuv-endi fton zotin Xhafaj si dhe zotinRama të vijnë e të marrin të gjithakasetat filmike të seancës, ku Kry-etarja e Kuvendit ka lexuar Vendi-min së bashku me emrat.“I kërkojmë zotit Xhafaj tëkërkojë ndjesë të thellë Kryetaressë Kuvendit për gënjeshtrën dheshpifjen e bërë dje, gjatë një emi-sioni televiziv”, tha më tej, në de-klaratën e saj për shtyp, zëdhënësjae kryetares së Kuvendit.
 Arben Malaj
 Jo zgjedhje të Jo zgjedhje të Jo zgjedhje të Jo zgjedhje të Jo zgjedhje të parakohshme, parakohshme, parakohshme, parakohshme, parakohshme, kostoja më e kostoja më e kostoja më e kostoja më e kostoja më e rëndë është rëndë është rëndë është rëndë është rëndë është mbi qytetarët” mbi qytetarët” mbi qytetarët” mbi qytetarët” mbi qytetarët”
Në një kohë kur ngurtësiapolitike e Edvin Kristaq Ramëska arritur pikun, një nga për-faqësuesit e Lëvizjes për Men-dim Ndryshe, Arben Malaj, delkundër çdo lëvizje politike qësynon të demaskojë vendin dhetë penalizojë aspiratat e sh-qiptarëve. Anëtari i Kryesisë dhe depu-teti i PS-së, Arben Malaj ështëpozicionuar dukshëm kundërzgjedhjeve të parakohshme që si-pas tij, do të ishin një kostoshumë e madhe për vendin dheqytetarët. Arben Malaj ka dalëedhe kundër bojkotit ndaj par-lamentit. Ai ka deklaruar se ai nuk dotë marrë pjesë në asnjë protestëtë opozitës nëse Partia Social-iste do të vendosë të bojkotojëparlamentin.Ndërkaq gabimi më i madh iEdi Ramës në muajt e fundit për Arben Malaj mbetet bojkoti ndajparlamentit. Sipas tij, Rama bënmirë të futet në udhën e njëmodeli të pranueshëm politik,që do t’i mundësonte Partisë So-cialiste atributet e një force poli-tike serioze.
Po rrënohet bojkoti i Edvinit, del kundër edhe Blendi Klosi
Tashmë duket se skifterët e Edvinit s’kanë më mundësi të imponojnë pa probleme teorinë e tyre të bojkotit dhe të  shfaktorizimit të grupit parlamentar socialist. Njëri nga mentorët e Ramës, sekretari organizativ Blendi Klosi kadeklaruar prerë sot se çfarëdolloj bojkoti i mëtejshëm vetëm do të dëmtonte PS-në dhe do të shkonte në favor të Sali Berishës. “Sali Berisha është më i interesuar se kush, që ne të jemi jashtë parlamentit, që opozita shqiptare të mosbëjë jetën e saj reale, sepse kjo mënyrë qoftë dhe ballafaqimi dy ditor tregoi shumë probleme që kjo qeveri ka. Prandajmendoj që gjithë këtë kosto Sali Berisha e merr mbi vete. Bojkoti i ka dhënë frytet e tij, PS tashmë ndihet shumë më e fortë në kauzën e saj, shumë herë më e fortë për sa i përket raportit me këdo”, tha Blendi Klosi, sekretar organizativnë PS.Asambleja kombëtare e socialistëve të shtunën do të diskutojë mbi protestat, praninë e kushtëzuar të deputetëvenë kuvend dhe ndryshimet në statut për të cilat pritet më pas edhe mbledhja e kongresit.“Ne jemi në fazën e përgatitjes së ndryshimeve në statut, të cilat do të jenë pjesë e diskutimit të brendshëm të jetës së  partisë. Kemi edhe një kongres që do të miratojë këto ndryshime në statut, në një moment që asambleja do ta përcaktojë”,vijoi Klosi. Megjithatë, nuk ka më dyshime se klika e Edvinit do ja arrijë të realizojë synimet ogurzeza kundër interesavetë vendit dhe aspiratës së shqiptarëve për integrimin në BE. Ajo që është më e vërtetueshme tashmë, ka të bëjë me faktin se Edi Rama ka humbur kontrollin tërësor të grupit parlamentar socialist dhe se vendimet që dalin nga selia rozë nuk kanë miratim unanim, por kundrejt një ‘aprovimi’ të ndrydhur thjesht e vetëm për të shmangur një kolaps të mundshëm brenda PS-së. Humbja e kontrollit të PS-së nga diktati i Edvinit vjen si rrjedhojë e çmendurisë së tij dhe sorollatjes së deputetëvenga një tryezë në tjetrën dhe presionin e egër për kushtëzimin e marrëdhënieve me Kuvendin.
Çudia e “politikës së re”, pritettë ngjajë sot në mbledhjen e Krye-sisë së Partisë Socialiste. Në kush-tet kur nuk dinë ç’të bëjnë, kupo-la e tufës “udhëheqëse” të PS-së,me bariun e tyre Edi Rama, pritettë vendosin në mbledhjen e sotmetë kryesisë së partisë së tyre,“bojkotin e pjesshëm” të Kuven-dit.Çdo të thotë “bojkot ipjesshëm”...?Me pak fjalë, pas vendimit tësotëm, deputetët e PS-së do tëmarrin pjesë në seancat e Kuven-dit, një herë ‘po”, një herë “jo” dhenjë herë “ndoshta”. Alternativa emundshme e pritshme kjo do të jetë, pavarësisht ngatërresës eradhës së mundshme të tri “ob-sioneve”.Ky vendim i pritshëm ianëtarëve të kryesisë së PS-së, sig-urisht nuk mund të kalohet pa njëlloj nënqeshje, pse jo në kufijtë etalljes, jo vetëm se është i pa parëe dëgjuar as në almanakët e his-torisë botërore, por sepse ai i ng- jan gjysmë-qenies, që nga gjysmae poshtë e trupit të tij, është “pa-sivi” (pothuajse tip i ngjashëm menjë personazh të një eventi të një TV shqiptar), që zgjedh të bëjëbojkotuesin e Kuvendit dhe ngagjysma e lartë është “aktivi” (jo aqi ngjashëm me të njëjtin tip, per-sonazh të të njëjtit event të një TVshqiptar)...E thënë ca më “troç”, de-putetëve të PS-së, “edhe ju ha,edhe ju djeg”, në qoftë se do të nalejohej të perifrazonim këtë shpre-hje frazeologjike shqiptare.Pse, është e nevojshme njëzgjedhje e tillë e mundshme...? Aha, për këtë askush të mospyesë, sepse edhe vendimmarrësite sotshëm, nuk e dinë. Biles, biles,as Edi Rama vetë nuk e di.E sigurt...Nuk e dinë, sepse nuk dinë sido të përzgjidhen seancat ku, biefjala Ilir Beqja, Dash Peza, ErionBraçe, apo Taulant Balla, do të bëjnë“pasivin”, po ashtu sikurse, nuke dinë se kur Shegushe Ligori, OltaXhaçka, Rudina Seseri apo edhe Arta dade, do të bëjnë “aktivin”. Ajo që qarkullon lart e poshtë,se vendimi do të merret “hap pashapi” , në prag të çdo seance tëKuvendit, është më shumë njëtregues, i tipit “fali se nuk dinë ç’tëbëjnë”...... Sepse ca më thjesht, ndërsa,kryesisë së PS-së, judesh...yyyyyyyy, s’mbahet mend,që kur, për të mbërritur tembledhja e sotme, askush nuk pretdhe nuk e beson se nga sot e tutjekjo kryesi e PS-së, do të jetë “nëgatishmëri” për t’u mbledhur nëprag të çdo seance të Kuvendit...... Apo, apo të besohet anatjetër, se nga sot e në të ardhmen,vendimmarrjen në prag të çdo se-ance të Kuvendit, ta ketë vetë gru-pi parlamentar i PS-së...... Sepse, në qoftë kështu, pseduhet “të përzihet” kryesia e PS-së sot, në kompetencat (jo edheaq) qartazi të grupit të deputetëvetë saj.Sigurisht, mes këtyre “të pan- johurave”, çdokush është i lirë t’i japë rrugë aludimeve të veta. Nëbazë të këtij “standardi”, nuk kapse, bie fjala, të hamendësohet sekjo zgjedhje e mundshme e prit-shme e PS-së, nuk është asgjë mëshumë e një bindje të brendshmetë Edi Ramës, se me bojkot, nukfiton më asgjë, sikurse nuk fitoinë më se 6 muajt e shkuar dhe nëkëto kushte, shpik e sajon “bete- ja” me “luftëtarë gjysmë-pasivë” e“luftëtare gjysmë-aktive”.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aurora Kurti liked this
ylbermuceku liked this
ylbermuceku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->