Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Toa Do Trong Mat Phang

Phuong Phap Toa Do Trong Mat Phang

Ratings:
(0)
|Views: 4,995|Likes:
Published by nguyentangvu

More info:

Published by: nguyentangvu on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2012

pdf

text

original

 
Nguy
ễn Tăng Vũ
Trườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u.http://vuptnk.tk 1
GI
I BÀI TOÁN HÌNH H
C B
ẰNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
 
Nguy
ễn Tăng Vũ
 
Tôi là m
ột ngườ 
i không gi
i tính toán, và th
c s
ít s
d
ụng phương pháp này
trongvi
c gi
i toán hình h
c, tuy nhiên th
y tôi là th
y Tr
n Nam D
ũng th
 ì l
i r
ất thích phương
pháp này, và th
ầy đ
ã gi
i bài toán “
Tìm qu
 ỹ 
tích nh
ững điểm M cách đều điểm F và đườ 
ngth
ẳng d cho trướ 
c
” khi th
y h
c l
ớ 
p 9 v
ớ 
i v
n công c
còn r
t h
n ch
ế
. V
ớ 
i ki
ế
n th
c l
ớ 
p9, n
ếu ta dùng phương pháp tổ
ng h
ợ 
p s
 
không đoán được nó là đườ 
ng nào vì ta ch
bi
ế
thai qu
 
tích cơ bản là đườ 
ng th
ẳng và đườ 
ng tròn.
 Nhưng khi dùng phương pháp tọa độ
thìta s
tìm
được phương tr 
 ình bi
u di
n qu
 
tích điểm M và đó là phương tr 
 ình c
a m
tParabol.Các b
ạn đ
ã quen v
ớ 
i hình h
c suy lu
n thì
đôi khi không thích đến phương pháp
d
anhi
u vào tính toán, tuy nhiên, th
ế
m
nh c
a
Phương pháp tọa độ
 
là giúp ta gi
i quy
ế
t
đượ 
c các bài toán qu
tích khó, ho
c các bài ch
ng minh mà ta ko gi
ải đượ 
c b
ng suy lu
n,
 phương pháp này là cứ
u cánh m
i khi ta bí, và hi
u qu
trong lúc còn ít th
ờ 
i gian, vì dù
tính toán có hơi rắ
c r
ối nhưng không cầ
n ph
i suy ngh
 ĩ nhiề
u. Cái hay c
ủa phương pháp
này theo tôi là nó không ph
thu
c vào cách ch
n tr
ục, nhưng để
bài toán có l
ờ 
i gi
ải đẹ
p thìta ph
i ch
n tr
c m
t cách khéo léo và ít tham s
.Trong bài vi
ế
t nh
này tôi ch
nêu m
t vài ví d
 
ng d
ng nh
c
ủa phương pháp tọ
a
độ
h
u h
ế
t là ch
n h
tr
c t
ọa độ
Decartes vuông góc. B
n s
không tìm th
y h
tr
c
affine hay là các bài toán liên quan đến các đại lượng có hướng trong đây.
 
I. Tóm t
t ki
ế
n th
ứ 
c.1.
Phương tr
 ình
đườ 
ng th
ng
Phương tr 
 ình t
ng quát c
ủa đườ 
ng th
ẳng đi qua điể
m M(x
0
,y
0
) và có vectơ pháp
tuy
ế
n
,
nAB
là :
00
0
 AxxByy
 
 
Nguy
ễn Tăng Vũ
Trườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u.http://vuptnk.tk 2
Phương tr 
 ình tham s
c
ủa đườ 
ng th
ng
00
 xxa yyb
 
Phương tr 
 ình
đườ 
ng th
ẳng đi qua hai điể
m A(a, 0) và B(0, b) là:
1
 xyab
 
(PT đoạ
nch
n)
2.
Phương tr
 ình
đườ 
ng tròn, tr
ục đẳng phương của hai đườ 
ng tròn.
Phương tr 
 ình
đườ 
ng tròn tâm I(a, b) bán kính R là:
222
 xaybR
 
Cho hai đườ 
ng tròn (C
1
):
222111
 xaybR
và (C
2
):
222222
 xaybR
,
khi đó phương tr 
 ình tr
ục đẳng phương của hai đườ 
ng tròn là:
22121212
220
aaxbbyRR
 
3.
Phương tr
 ình các
đườ 
ng Conic.
Phương tr 
 ình chính t
c c
a Parabol:
2
2
 ypx
 
Phương tr 
 ình chính t
c c
a Elip:
2222
1
 xyab
 
Phương tr 
 ình chính t
c c
a Hyperbol:
2222
1
 xyab
 
II. Ví d
áp d
ng.1. Các bài toán ch
ứ 
ng minh các tính ch
t hình h
c.Ví d
1.
Cho hai hình vuông ABCD và AB’C’D’ cùng cùng chi
ề 
u. Ch
ứ 
ng minh r 
ằ 
ng các
đườ 
ng th
ẳng BB’, CC’ và DD’ đồ
ng quy.
 L
ờ 
i gi
i.
 
Nguy
ễn Tăng Vũ
Trườ
ng Ph
 
Thông Năng Khiế
u.http://vuptnk.tk 3
Bài toán này đề
 
bài khá đơn giản, nhưng chứ 
ng minh b
ằng phương pháp tổ
ng h
ợ 
p thìc
ũng khá rắ
c r
i, và trong hình có nhi
u y
ế
u t
vuông góc nên ta có th
ngh
 ĩ tớ 
i cáchgi
i dùng t
ọa độ
. Và v
ớ 
i bài này ta có th
th
y ngay cách xây d
ự 
ng h
tr
ục để
bài toán
được đơn giản hơn.
Ch
n h
tr
c t
ọa độ
sao cho A(0, 0), B(0,1), D(1, 0), suy ra C(1, 1). G
i B(a, b) vì hai hìnhvuông cùng chi
u nên ta suy ra D’(b, -a), C(a+b, b-a).
Trong đó (a, b) ≠ (0, 1)
 
Khi đó phương tr 
 ình các
đườ 
ng th
ng
Đườ 
ng th
ng BB’:
(1
− 
)
+
(
1) = 0
hay
(1
 
)
+

=
(1)
 
Đườ 
ng th
ng CC’:
(1+
– 
)(
 −
1) + (
+
– 1)(
1) = 0
hay
(
+ 1
 
)
+ (
+
 −
1)
= 2
(2)
 
Đườ 
ng th
ng DD’:
(
 −
1)+

– 1

= 0
hay

+ (
 −
1)
=
(3)
 
Ta có (1) + (3) được phương tr 
 ìn
h (2). Do đó
BB’ và DD’ c
t nhau t
i (x
0
, y
0
) thì (x
0
, y
0
)c
ũng thỏa phương tr 
 ình c
ủa đườ 
ng th
ng CC’. V
ậy 3 đườ 
ng th
ẳng BB’, CC’ và DD’ đồ
ngquy.
Chú ý.
 
Cho 3 đườ 
ng th
ng l
ần lượt có phương tr 
 ình
111222333
0,0,0
axbycaxbycaxbyc
   
. Khi đó 3 đườ 
ng th
ẳng trên đồ
ng quy khivà ch
 
khi đị
nh th
c:
111222333
0
abcabcabc
 
Trong đó:
111222222222111333333333
abcacbcababcabcbcacacabc
 

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ianmoone_5696 liked this
ianmoone_5696 liked this
Vinh Nhat liked this
nguyenhnh liked this
naymin101 liked this
nhansoc liked this
huycanlvc liked this
muavanroi_96 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->