Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GJR Tutorat2

GJR Tutorat2

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 1,503 |Likes:
Published by similuce
genuri jurnalistice radio partea 2
genuri jurnalistice radio partea 2

More info:

Published by: similuce on May 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTIFACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRIIAnul universitar: 2007-2008Disciplina:
Genuri jurnalistice de radio
Titular:
 Lect.univ.dr. Liana Ionescu
 Anul de studiu: III IDD
TUTORAT II
REPORTAJULDOCUMENTARUL
1
 
TEMATICĂREPORTAJUL
Tema 5.
 
Specific. Exigenţe. Tipologii. Durată 
. Reportajul - gen radiofoniccomplex, informativ şi creativ.
Specificul 
reportajului de radio în raport cu reportajul din presa scrisă.
Cerinţe esenţiale
în elaborarea reportajului radio. Modalităţi şi surse dedocumentare. Importanţa unghiului de abordare. Acurateţea înregistrărilor.
Tipologii
Reportajul
 
de eveniment, de atmosferă, portret, de analiză, reportajul cu subiect deinteres uman. Reportajul înregistrat şi reportajul în direct. Reportaje tematice).
 Aplicaţie
: Audii şi analizaţi două reportaje radio realizate de jurnalti profesionişti.
 Aplicaţie:
Alegeţi un subiect de reportaj cu sibiect de interes uman. Explicaţi cumîl veţi realiza, ce paşi veţi urma.
Tema 6.
Construcţia reportajului
.
Structură şi conţinut 
. Exigenţe în raport cuetapele principale de construcţie: alcătuirea planului; selectarea şi editarea înregistrărilor;scrierea textului (elaborarea scriptului); editarea finală (montajul).
 Aplicaţie
:
Concepeţi şi realizaţi un reportaj pe o temă de interes uman, cu o duratăde circa 4 min.
DOCUMENTARUL
Tema 7.
 
Caracteristici. Tipologii
(Documentarul tematic, istoric, de personalitate).
 Aplicaţie:
Comentaţi un documentar realizat de BBC pe o temă de actualitate.
Tema 8.
 
 Etapele realizării documentarului radio:
alegerea temei, conceperea planului de lucru, colectarea, selectarea şi organizarea informaţiei, procurarea unor înregistrări audio (mărturii ale unor persoane implicate sau ale unor martori, opinii aleunor experţi, înregistrări de arhivă), redactarea scriptului, alegerea ilustraţiei muzicale,editarea.
 Aplicaţie:
Altui planul unui documentar radio privind o problecontroversată. Precizaţi ce surse veţi consulta.
 Aplicaţie:
Alcătuiţi planul unui documentar radio cu titlul „Consecinţe ale aderăriiRomâniei la Uniunea Europeană”.
 
Precizaţi ce informaţii veţi folosi, ce opinii autorizateveţi consemna şi cum veţi proceda pentru ca materialul jurnalistic să nu fie plictisitor.
Obiectivele cursului:
1.
Însuşirea elementelor de compozie specifice realizării reportajului şidocumentarului radio. Se are în vedere ideea că reportajul, ca gen jurnalistic,constituie, împreună cu ştirea, relatarea şi interviul, stâlpii de rezistenţă aiemisiunilor informative de radio.
2.
Se va pune accent pe însuşirea cerinţelor şi a tehnicilor specifice conceperii şirealizării reportajului radio cu subiect de interes uman.
3.
Dobândirea abilităţii de a analiza şi comenta reportaje realizate la radio de jurnalişti profesionişti. Asimilarea standardelor profesionale înalte.
4.
Deprinderea tehnicii de editare computerizată a înregistrărilor audio (în program
Cool Edit Pro).
2
 
5.
Conceperea şi realizarea unui reportaj cu subiect de interes uman (de circa 4min.).
REPORTAJULTema 5. Specific. Exigenţe. Tipologii. Durată.
Unele genuri jurnalistice de radio se află într-un relativ declin, şi asta din cauzadificultăţii realizării lor. Este cazul reportajului şi al anchetei radio.Reportajul presupune o mare mobilitate din partea reporterului; nu se poate facefără documentarea la faţa locului şi colectarea cât mai multor voci. El cere din parteareporterului şi spirit căutător, curiozitate, în încercarea de a afla cât mai multe detaliidespre subiectul investigat. Reportajul îmbină informaţiile culese de la faţa locului cuimpresiile participanţilor şi ale reporterului. În nici un caz nu se pot face reportaje din birou!O condiţie a realizării unui reportaj reuşit ţine de
creativitatea
reporterului:începând cu găsirea ideii şi stabilirea unghiului de abordare, până la selectarea şiîmbinarea vocilor într-un ansamblu sugestiv pentru ascultător. Creativitatea se cereîmbinată cu
 spiritul de observaţie
al reporterului şi atenţia sa mereu trează. Un bun jurnalist nu poate rămâne indiferent la ceea ce se întâmplă în jurul lui, la întâmplări şifapte ce pot conţine un senzaţional subiect de reportaj. Nu ezită să pună întrebări dacă„simte” că se conturează un subiect! Intră în vorbă cu cei din jur, fiind atent la detalii, şirealizează conexiuni rapide! Uneori, subiectele „vin” către reporter. Acesta trebuie săintuiască interesul pe care l-ar putea stârni pentru ascultător şi să treacă la acţiune.Alteori, jurnalistului i se propune din redacţie să facă un reportaj pe o anumitătemă. În acest caz, el se documentează sumar, îşi ia reportofonul şi porneşte la drum. Estemodalitatea cea mai la îndemână, care îl scuteşte pe jurnalist de „obligaţia” de a aveaidei.Cel mai adesea, subiectele de reportaj trebuie căutate. Şi atunci, fie le „extragi”din ziare sau din emisiunile de radio şi televiziune, fie din întâmplările trăite sau povestite de cei din jur. Ziarele trebuie citite cu ochiul reporterului, nu al unui cititor obişnuit. Întâmplările relatate într-o sală de aşteptare la doctor, discuţiile din holul uneiadministraţii financiare, chiar o discuţie pe care o asculţi involuntar în autobuz, potsugera o idee de reportaj. Nu sunt de neglijat nici experienţa personală, întâmplările trăitede reporter. Scrisorile care sosesc la redacţie pot constitui, la rândul lor, o sursă de idei.
Tipologii
Reportajele pot fi clasificate după mai multe
criterii,
ceea ce face să existe, ca şiîn cazul interviurilor, mai multe tipologii.a) Du
mesajul 
pe care îl transmite: reportaj
informativ, de atmosferă,emoţional, portret (de personalitate), de analiză,
şi, des folosit, mai ales în presaamericană,
reportajulcu subiect de interes uman.
Reportajele
informative
difuzate cu cea mai mare frecvenţă pe posturile de radiosunt cele care însoţesc un eveniment. De aceea se mai numesc şi reportaje
de eveniment
.Evenimentul poate fi unul oficial (alegeri, greve, manifestaţii, războaie) sau o calamitatenaturală, un accident, o crimă, întâmplări mondene.3

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
erizea liked this
Olga Mulic liked this
Mihaela Si liked this
m.magdalena04 liked this
Issa MT liked this
Lilia liked this
Irina Staver liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->