Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
P. 1
La Unidad en La Diversidad

La Unidad en La Diversidad

Ratings:
(0)
|Views: 6,085|Likes:
Published by A Garrido
Todavia seguimos descubriendo que abarca cuando se menciona en los escritos bahá'ís sobre la unidad en la diversidad
Todavia seguimos descubriendo que abarca cuando se menciona en los escritos bahá'ís sobre la unidad en la diversidad

More info:

Published by: A Garrido on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

 
Vji`g` fj dg @iufrqi`g`Fqaripo ~or Agrdoq F* Dñ~f{ @çuidg
Ij`iaf `fd grpìavdo
Ijpro`vaaiñj
Fqpgq qoj vjgq dìjfgq cfjfrgdfq `f rfedf}iñj qobrf fd pflg `f dg f}iqpfjaig `fd
 ~o`fr 
$ olçq f}gapglfjpf `f doq
 egaporfq `f ~o`fr rfgd 
fj dg qoaif`g` mvlgjg y qv ijai`fjaigjfcgpiug fj fd ~ro~ñqipo `f il~dflfjpgr fj eorlg ~rocrfqiug dg
vji`g` fj `iufrqi`g` 
 ~grg dg qodvaiñj ~roevj`g `f doq ~robdflgq `f fqg qoaif`g`$ y ~or do pgjpo$ aoloobqpçavdo rfgd fj fd aglijo `f aojqprvir vjg jvfug aiuidi{gaiñj qobrf bgqfq `f ~g{$ kvqpiaig$ dibfrpg` y qfcvri`g`*Mgaf lvamo pifl~o ufjco rfedf}iojgj`o qobrf fd pflg `fd
 ~o`fr 
fj qvq `iufrqgqeorlgq$ agqi wvf ~o`rìg `fair wvf do mf mfamo po`g li ui`g$ bgko ~frq~fapiugq `iefrfjpfq`f gavfr`o aoj fd lgrao aojaf~pvgd o fd ~grg`iclg wvf mg `olijg`o li aol~rfjqiñj`fd lvj`o$ ijadvyfj`o g dg i`fodocìg dibfrgd$ gd lgr}iqlo y gd faodociqlo fj fpg~gqqvafqiugq `f bûqwvf`g y aol~rfjqiñj$ qij `fkgr jvjag `f dg`o dg bûqwvf`g fj fd agl~ofq~iripvgd$ agl~o wvf mg ~frlfg`o y prgjqufrqgdi{g`o$ ~or f}~rfqgrdo `f gdcûj lo`o$ dg bûqwvf`g `f rfq~vfqpgq y qodvaiojfq fj do qoaigd$ do faojñliao y do ~odìpiao*^fro fq fj doq ûdpiloq g÷oq$ bgko dg ~frq~fapiug bgmç#ì `f dg aojqprvaaiñj `f vj lvj`ojvfuo bgko jvfuoq ~rijai~ioq fq~iripvgdfq `f g~diagaiñj qoaigd bgqg`oq ~rfaiqglfjpf fjfd ~grg`iclg `f dg
vji`g` fj dg `iufrqi`g` 
$ wvf fd gqvjpo `fd ~o`fr qf lf mg ufji`orfufdgj`o aoj po`g qv evfr{g y adgri`g` g lo`o `f f~ipolf `f lvamgq `f fqgq bûqwvf`gqy pglbiéj g lo`o `f ijiaio `f jvfuoq mori{ojpfq ~rçapiaoq y aojaf~pvgdfq* -7)
Dg vji`g` fj dg `iufrqi`g` y fd jvfuo or`fj lvj`igd
@f gavfr`o aoj fd lgrao aojaf~pvgd wvf cvìg fd ~fjqglifjpo y fd prgbgko `f lvamgq ~frqojgq y crv~oq fj fd lvj`o$ `f doq avgdfq lf aojqi`fro ~grpf$ dg qicvifjpf fpg~g fj dgfuodvaiñj qoaigd `f dg mvlgji`g` dg aojqpipvyf dg aojqodi`gaiñj `f qv
vji`g` orcçjiag
$dg avgd qf mgrç lgjieifqpg fj fd çlbipo fq~iripvgd$ ~odìpiao y qoaigd `fd ~dgjfpg fjpfro$vji`g` wvf aolo po`g ufr`g`frg vji`g` fj vj qiqpflg jgpvrgd o mvlgjo$ fq vjg
vji`g` fj `iufrqi`g` 
$ jo vjg
vji`g` fj vjieorli`g` 
aolo qfrìg dg ~rfpfjqiñj popgdipgrig `fdjgaiojgdiqlo$ `fd egqaiqlo$ `fd aolvjiqlo y `fd jfodibfrgdiqlo$ ji vjg
`iuiqiñj fj`iufrqi`g` 
$ aolo qfrìg dg ~rfpfjqj `fd gjgrwviqlo y avrioqglfjpf pglbj `fdjfodibfrgdiqlo$ ~vfq `f vjg ~grpf bvqag vjieorlgr doq aojqvloq faoliaoq yavdpvrgdfq `f dg qoaif`g` mvlgjg y `f dg oprg$ `iui`ir ~grg il~ojfr aoj lgyor egaidi`g`
 
qv ag~gai`g` `f lod`fgr g fqg qoaif`g`*Fd aojaf~po `f
vji`g` 
qf `iefrfjaig adgrglfjpf `fd aojaf~po `f
vjiai`g` 
$ ~vfq fqpfqv~ojf dg ijf}iqpfjaig `f qiqpflg$ o qfg `f `iufrqoq fdflfjpoq wvf ijpfcrgj vj aojkvjpo$aolo avgj`o mgbdgloq$ ~or fkfl~do$ `f dg
vjiai`g` `f @ioq
*Fd ~roafqo wvf ddfugrç g dg
vji`g` orcçjiag `f dg mvlgji`g` 
$ `f gavfr`o aoj dg uiqiñj`f Bgmç#v#ddçm$ fj aojqojgjaig aoj do wvf mg qvaf`i`o fj oprgq fpg~gq arìpiagq `f dgmiqporig mvlgjg$ `fbfrç `grqf aolo rfqvdpg`o `f vjg qfrif `f ~roafqoq$ vjoq aojqaifjpfqy ~roufjifjpfq `fd fqevfr{o `f crv~oq y ~frqojgq fj po`o fd lvj`o$ oproq aoloaojqfavfjaig `f dgq bgrrfrgq wvf qf fqpçj `frrvlbgj`o `ìg g `ìg y wvf mgj lgjpfji`oqf~grg`oq g doq qfrfq mvlgjoq fj crv~oq irrfaojaidigbdfq$ ~roafqoq gdcvjoq `f fddoqagpgqprñeiaoq y uiodfjpoq$ y oproq$ ~gaìeiaoq y jgpvrgdfq* ^fro$ fj eij `f avfjpgq$ `fgavfr`o aoj fqpg uiqiñj qf prgpg `f vj ~roafqo cdobgd ijfuipgbdf$ wvf$ g`flçq$ aojddfugrçgd aolifj{o `f dg qodvaiñj `vrg`frg `f po`oq doq ~robdflgq mvlgjoq$ fj aojaor`gjaigaoj do f}~rfqg`o ~or fd liqlo Bg#v#dm avgj`o geirlñ; "Fd bifjfqpgr `f dgmvlgji`g`$ qv ~g{ y qv qfcvri`g` qoj ijgdagj{gbdfq g lfjoq wvf qv vji`g` qfgeirlflfjpf fqpgbdfai`g"*-2)Bgmç#v#ddçm$ ~vqo gqì ~vjpo eijgd g dg `iqavqiñj qobrf wvé fq ~rilfro o lçq il~orpgjpf ~grg aojqfcvir dg ~g{$ qi dg bûqwvf`g `fd or`fj$ `f dg fqpgbidi`g` qoaigd y `f dg qfcvri`g`$o qi fd fqevfr{o `f ~roavrgr dg g~diagaiñj `f dg kvqpiaig y dg fwvi`g` g po`oq doq liflbroq`f dg qoaif`g` ~grg fd docro `fd bifjfqpgr cfjfrgd$ ~vfq fdfuñ g dg
vji`g` 
g dg agpfcorìg`f ~rfrrfwviqipo ~grg fd docro `f doq `flçq eijfq* Doq qvafqoq `f dg mvlgji`g` `vrgjpf fdqicdo ~gqg`o y doq ~rilfroq oq `f fqpf qicdo df mgj `g`o dg rgj$ ~vfq moyaol~rfj`floq wvf qij vj fqevfr{o aojkvjpo `f po`gq dgq fqprvapvrgq qoaigdfq$ ~odìpiagq yfaojñliagq `f dg mvlgji`g`$ fqevfr{o `opg`o `f dgq mfrrglifjpgq y ag~gai`g`fqjfafqgrigq$ jo ~o`floq qodvaiojgr jijcvjo `f doq ~robdflgq cdobgdfq wvf joq gefapgj$aolfj{gj`o ~or fd ~robdflg glbifjpgd y qicvifj`o aoj dg cvfrrg y dg uiodfjaig$ fdpfrroriqlo$ fd mglbrf y dg liqfrig$ dg ~obrf{g y dg lgrcijgaiñj$ fd aolfraio idìaipo `fgrlgq$ `f jgrañpiaoq y `f qfrfq mvlgjoq$ po`oq doq `fqfwvidibrioq cdobgdfq `f vj or`fjwvf qgpiqegaf qodo dgq jfafqi`g`fq `f vjg lijorìg `f dg mvlgji`g`*Fd aojaf~po `f wvf dg
vji`g` 
fq fd ~rfrrfwviqipo `f dg qodvaiñj `vrg`frg `f po`oq doq ~robdflgq `fd lvj`o$ fq gaf~pg`o moy fj `ìg qij `ieiavdpg` ~or dg lgyor ~grpf `f cfjpfrg{ojgbdf fj fd lvj`o$ g `iefrfjaig `f do wvf qvaf`ìg mgqpg mgaf vj pifl~o$ qobrf po`ofj fd agl~o `f doq ~fjqg`orfq `f i{wvifr`g ijedvi`oq ~or fd ~grg`iclg lgr}iqpg `f dg"
`iapg`vrg `fd ~rodfpgrig`o
" wvf pfjìg aolo rfefrfjaig dg aojqprvaaiñj `f vjg vji`g` ~o~vdgr o `f adgqf wvf `fbìg fl~o`frgrqf ~grg fjerfjpgr g dgq adgqfq `olijgjpfq$ ~grg$dvfco `f ufjafrdgq$ il~ojfrdfq qv ~o`fr `f `olijgaiñj ~or po`oq doq lf`ioq g`iq~oqiaiñj* Y qñdo `fq~véq `f wvf evfrgj gjvdg`gq dgq aojprg`iaaiojfq qoaigdfq$ ~o`rìg$aolo aojqfavfjaig dñciag$ gdagj{grqf g vjg vji`g` cdobgd o cfjfrgd*Aolo aojqfavfjaig `f do gjpfrior$ dg icvgd`g` `f lvkfrfq y molbrfq$ fd fwvidibrio fj dgrfdgaiñj `fd molbrf aoj fd lf`io glbifjpf$ dg qv~frgaiñj `f doq ~rfkviaioq `f rg{g$adgqf$ jgaiñj o arf`o$ dg fdilijgaiñj `f doq f}prfloq `f riwvf{g y ~obrf{g$ dg grlojìgfjprf fd aojoailifjpo aifjpìeiao y fq~iripvgd$ dg bûqwvf`g dibrf f ij`f~fj`ifjpf `f dgufr`g`$ dg f`vagaiñj ijpfcrgd$ eìqiag$ ijpfdfapvgd y fq~iripvgd `fd qfr mvlgjo$ dg ugdorgaiñj ~dfjg `f dg `iufrqi`g` avdpvrgd$ dg qv~frgaiñj `f doq `oclgpiqloq i`fodñciaoq y ~odìpiaoq$
 
doq fqevfr{oq ~or `opgr gd lvj`o `f vjg fqprvapvrg `f g`lijiqprgaiñj `f qvq gqvjpoq fjeorlg aodfapiug y fj bfjfeiaio `f po`oq qvq mgbipgjpfq$ rfqvdpgj qfr f}~rfqiñj `fd ~grg`iclg `f dg
vji`g` fj dg `iufrqi`g` 
$ ~grg wvf po`oq joq ufgloq aolo ~grpfqijqf~grgbdfq `fd avfr~o `f dg mvlgji`g`$ qij wvf ~or fddo pfjcgloq wvf ~fr`fr jvfqprgij`iui`vgdi`g` ji jvfqprg gvpojolìg*Dg
vji`g` fj `iufrqi`g` 
qf aojuifrpf$ gqì$ fj fd ~grg`iclg afjprgd ~grg dg aojqprvaaiñj`f vj jvfuo or`fj `f aoqgq fj fd lvj`o$ `f vjg ufr`g`frg aiuidi{gaiñj ~dgjfpgrig wvffqpé gd qfruiaio `f po`oq y ag`g vjo `f qvq mgbipgjpfq$ pglbiéj fj qijpojìg aoj dof}~rfqg`o ~or dg Aolvji`g` Ijpfrjgaiojgd Bgmç’ì -1)$ `f wvf "~vfqpo wvf fd avfr~o `f dgmvlgji`g` fq vjo f ij`iuiqibdf$ ag`g liflbro `fd céjfro mvlgjo jgaf gd lvj`o aoloei`fiaoliqo `fd aojkvjpo" -0)$ o qfg wvf fqpç bgko dg rfq~ojqgbidi`g` `fd rfqpo `f dgqoaif`g`$ g `iefrfjaig `f do wvf qvaf`f fj dg gapvgdi`g`$ `oj`f `fafjgq `f liddojfq `fqfrfq mvlgjoq fqpçj gbgj`ojg`oq g qv ~ro~ig qvfrpf y qñdo vjg lijorìg `f ~riuidfcig`oqeorlgj ~grpf `f dg édipf fj ~gìqfq `oj`f qf ~ojf fj ~rçapiag fqpf ~rijai~io fj eorlg ~graigd*Qmocmi Feefj`i f}~rfqñ fj 7915 do qicvifjpf; —Dg vjieiagaiñj `f dg mvlgji`g` fq fd qfddo`iqpijpiuo `f dg fpg~g g wvf gmorg qf gafrag dg qoaif`g`* Dg vji`g` `f dg eglidig$ `f dgpribv$ `f dg aiv`g` fqpg`o y `f dg jgaiñj mgj qi`o gaolfpi`gq qvafqiuglfjpf mgqpg qfr `fdpo`o docrg`gq* Y gmorg fq dg vji`g` lvj`igd dg lfpg ~or dg wvf brfcg vjg mvlgji`g`moqpicg`g* Fd ~roafqo `f aojqprvaaiñj `f jgaiojfq mg poag`o g qv eij* Dg gjgrwvìgijmfrfjpf g dg qobfrgjìg `fd fqpg`o ro{g yg qv g~ocfo* Vj lvj`o fj ~oq `f qv lgyorìg`f f`g` `fbf gbgj`ojgr fqf efpiamf$ rfaojoafr dg vji`g` f ijpfcri`g` `f dgq rfdgaiojfqmvlgjgq$ gqì aolo fqpgbdfafr$ `f vjg uf{ ~or po`gq$ dg lgwvijgrig wvf lfkor fjagrjffqpf ~rijai~io evj`glfjpgd `f qv ui`g"*-6)Fj eorlg fqwvflçpiag fq jfafqgrio gl~digr vj ~oao fd aojaf~po `f dg
vji`g` fj`iufrqi`g` 
~grg aol~rfj`fr qvq gdagjafq* @fq`f mgaf pifl~o uiqvgdiaé wvf fd aojaf~popfjìg avgpro crgj`fq çlbipoq `f aojaf~aiñj y g~diagaiñj$ g qgbfr;
7*
Dg vji`g` fj `iufrqi`g` aolo
 ~grg`iclg
o
~rijai~io obkfpiuo `f dg rfgdi`g`  qoaigd y jgpvrgd 
$ gd aol~robgrqf wvf po`o qiqpflg jgpvrgd o mvlgjo evjaiojgg`favg`glfjpf avgj`o ag`g vjo `f doq fdflfjpoq `iufrqoq wvf eorlgj ~grpf$ `gjdo lfkor `f qì fj bfjfeiaio `fd aojkvjpo `fd wvf g qv uf{ ag`g fdflfjpo qf bfjfeiaig* Fqpf ~rijai~io$ fj li fjpfj`fr$ gdagj{g dg agpfcorìg `f dfy obkfpiug `fdg rfgdi`g`$ o fj doq pérlijoq `f oproq ~fjqg`orfq$ dg agpfcorìg `f ugdor vjiufrqgd*
2*
Dg vji`g` fj `iufrqi`g` aolo
ugdor 
o
 ~grg`iclg qvbkfpiuo
$ wvf fq jfafqgrio wvfqfg ijpfriori{g`o$ gqvli`o y `fqgrroddg`o ~or ag`g vjo `f doq mgbipgjpfq `fd ~dgjfpg$ ~grg wvf qf aojuifrpg fj fd rfefrfjpf bçqiao `f qvq rfdgaiojfq aoj doq`flçq qfrfq mvlgjoq* Fj fqpf ~vjpo$ ~or fkfl~do$ pifjf vjg il~orpgjaig afjprgddg f`vagaiñj ~grg dg
aiv`g`gjìg lvj`igd 
$ pglbiéj `f gavfr`o aoj do f}~rfqg`o ~or Bgmç#v#ddçm fj qv ergqf `f wvf "dg pifrrg fq vj qodo ~gìq y dg mvlgji`g` qvqaiv`g`gjoq"*-5)
1*
Dg vji`g` fj `iufrqi`g` aolo
lépo`o
o aolo
mfrrglifjpg
-y pglbiéj aolo
 ~roafqo
)$ ~grg ~o`fr qfr il~dflfjpg`g fj ag`g fqafjgrio qoaigd$ fj ag`g dvcgr$fj fd lvj`o ijqpipvaiojgd$ fj fd prgbgko fj fwvi~o$ fj fd ~roafqo `fprgjqeorlgaiñj ij`iui`vgd y qoaigd* Dg mfrrglifjpg evj`glfjpgd ~grg fddo fq dg `fdg
aojqvdpg
$ aojafbi`g aolo "vj fqevfr{o aoo~frgpiuo ~grg dg qwvf`g y

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hilda Amador liked this
Stephanie Morales liked this
lasbrujasdesalem liked this
Cesar Davila liked this
esther_alfaro liked this
elfernargueta liked this
juanjoi81 liked this
JehuOrtiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->