Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nice - Sumrak Idola

Nice - Sumrak Idola

Ratings: (0)|Views: 696|Likes:
Published by fakadak

More info:

Published by: fakadak on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/17/2011

pdf

text

original

 
Fridrih Ni
č
e
 
SUMRAK IDOLA
 
ILI KAKO SE FILOZOFIRA
Č
EKICEM
PREDGOVORSa
č
uvati vedrinu u sumornoj i prekomerno odgovornoj stvari nije mala veština:pa ipak, šta bibilo nužnije od vedrog raspoloženja? Nijedna stvar ne
ć
e uspeti ukoliko u njoj žar nema udela.Suvišnost snage samo je dokaz snage. –
Prevrednovanje svih vrednosti
, taj upitnik tako crn,tako gorostasan da baca senku na onoga koji ga stavlja – takav sudbonosni zadatak primoravanas da svakog trenutka istr
č
imo na sunce, kako bismo sa sebe stresli tešku, suviše teškompostalu ozbiljnost. Za to je dobro svako sredstvo, a svaki "slu
č
aj" sre
ć
an slu
č
aj. Pre svega, rat.Rat je uvek bio velika razboritost umova, koji su se suviše povukli u sebe i postali suvišeduboki;
č
ak i zadobijena rana sadrži u sebi isceljuju
ć
u mo
ć
. Izreka,
č
ije poreklo skrivam odu
č
ene radoznalosti, bila je odavno moje omiljeno geslo:
 Increscunt animi, virescit volnerevirtus
.Drugo ozdravljenje, u ovim oklonostima još poželjnije za mene, jeste
istražiti idole
... Nasvetu ima više idola nego realiteta: to je moj "zao pogled" na taj svet, to je tako
đ
e i moje "zlouho" ... Postavljati ovde pitanja
č
eki
ć
em i, možda, kao odgovor
č
uti onaj
č
uveni mukli ton,koji govori o naduvenoj utrobi – kakvo ushi
ć
enje za
č
oveka koji ima uši i iza ušiju – za menestarog psihologa i lovca na pacove, pred kojim se
mora razglasiti
upravo ono što bi se želeloda ostane u tajnosti... Tako
đ
e i ovo delo – sam naslov to otkriva – pre svega je okrepljenje,sun
č
ana pega, skok u stranu, u dokolicu jednog psihologa. A možda i novi rat? I da li
ć
e setragati za novim idolima?.. Ovo malo delo je
velika objava rata
; a što se ti
č
e istraživanjaidola, ovog puta to nisu prolazni idoli, ve
ć
 
ve
č 
ni
idoli, kojih se ovde doti
č
em
č
eki
ć
em, kaozvu
č
nom viljuškom – nema starijih, osvedo
č
enijih, nadmenijih idola.. A tako
đ
e ni praznijih...To ne spre
č
ava da se u njih
najviše veruje
; a i kaže se, naro
č
ito u najuzvišenijim slu
č
ajevima,nikako idol...Torino, 30. septembra 1888. godine na dan kad je završena prva knjiga
Prevrednovanje svihvrednosti
 
Fridrih Ni
č 
e
 
 
AFORIZMI I STRELICE1. Dokolica je izvor svake psihologije. Kako? Zar je psihologija – porok?2. I najhrabriji me
đ
u nama retko ima hrabrosti za ono što zaista zna...3. Da bi živeo sam,
č
ovek mora biti životinja ili bog – kaže Aristotel. Nedostaje tre
ć
i slu
č
aj:valja biti i jedno i drugo –
 filozof 
...4. "Svaka istina je jednostruka" – Nije li to laž dvostruka?5. Ja ho
ć
u, jednom zauvek, da
ne znam
mnogo. – Mudrost postavlja granice i spoznaji.6. U svojoj divljoj prirodi
č
ovek se najbolje odmara od svoje neprirodnosti, od svojeduhovnosti...7. Kako? Zar je
č
ovek samo božji promašaj? Ili je bog samo promašaj
č
ovekov?8.
 Iz ratne škole života
. – Ono što me ne ubije,
č
ini me ja
č
im.9. Pomozi sâm sebi: onda
ć
e ti pomo
ć
i i svako. Princip ljubavi prema bližnjem.10. Ne treba pokazivati malodušnost prema svojim postupcima! I ne valja odmah zatim bežatiod njih! Griža savesti je nedoli
č
na.11. Može li magarac da bude tragi
č
an? – Da
č
ovek propadne pod teretom koji ne može ninositi, ni zbaciti... Slu
č
aj filozofa.12. Ako
č
ovek ima svoje
 zašto?
u životu, onda
ć
e se pomiriti gotovo sa svakim
kako?
Č
ovek ne žudi za sre
ć
om; to
č
ini samo Englez.13. Muškarac je stvorio ženu - ali od
č
ega? Od rebra svog boga – od svog "ideala"...14. Šta? Ti tražiš? Želeo bi da se udesetostru
č
iš, ustostru
č
iš?. Tražiš pristalice? Traži
nule!
 15. Ljude
ć
e posle njihove smrti - mene, na primer - lošije razumeti od savremenika, ali boljeposlušati. Ta
č
nije re
č
eno: nas nikad ne
ć
e razumeti! – i otuda naš autoritet...16.
 Me
đ 
u ženama
. –
"Istina?"
O, vi ne poznajte istinu! Zar ona nije zlo
č
in protiv
č
itavognašeg
 pudeurs
?17. To je umetnik kakve ja volim, skroman u svojim potrebama: on ho
ć
e, zapravo, samo dvestvari, svoj hleb i svoju umetnost –
 panem et Circen
...18. Ko ne ume da udahne svoju volju u stvari, taj
ć
e u njih da unese bar
smisao
: to jest, onsmatra da se u njima ve
ć
nalazi volja(princip "verovanja").19. Kako? Izabrali ste vrlinu i uzvišena ose
ć
anja, a istovremeno krišom gledate na dobitkebezobzirnih ljudi? – Ali, izabravši vrlinu,
č
ovek se
odri
č 
e
"dobitaka"... (antisemiti na ku
ć
navrata).
 
20. Savršena žena se zanima literaturom kao što
č
ini neki mali greh: radi pokušaja, uzgred,osvr
ć
u
ć
i se da li to neko prime
ć
uje, i
da
neko primeti...21. Staviti se samo u takve položaje gde se ne sme imati prividnih vrlina, gde, nasuprot, kaoakrobata na svom užetu, ili padaš ili stojiš – ili sre
ć
no pro
đ
eš...22. "Zli ljudi nemaju pesme" – Kako to da Rusi imaju pesme?23. "Nema
č
ki duh": tek osamnaest godina
contradictio in adjecto
.24. Traže
ć
i po
č
etak,
č
ovek postaje rak. Istori
č
ar gleda unazad; kona
č
no i
veruje
unazad.25. Zadovoljstvo štiti
č
ak i od prehlade. Da li se ikad prehladila žena koja je umela dobro dase obu
č
e? – Pretpostavljam da je bila jedva obu
č
ena.26. Ne verujem nijednom sistemati
č
aru, i sklanjam im se s puta. Volja za sistemom jenedostatak
č
estitosti.27. Ženu smatraju dubokom – zašto? Zato što se u nje nikada ne može dosegnuti dno. Štaviše,žena nije ni plitka.28. Kad žena ima muške vrline, onda od nje treba bežati; a kad nema muške vrline, onda onabeži sama.29. "Kako je nekad savest morala da grize! Kako je imala dobre zube! – A danas?" Štanedostaje? – Pitanje jednog zubnog lekara.30. Ljudi retko po
č
ine samo jednu nepromišljenost. U prvoj nepromišljenosti
č
ine uvek suvišemnogo. Upravo zbog toga
ć
e po
č
initi još jednu, drugu - a ovog puta
č
ine suviše malo...31. Crv, kog su nagazili, po
č
inje da se izvija. To je razumno. On time smanjuje verovatnost daga ponovo nagaze.Na jeziku morala:
 poniznost 
.32. Postoji mržnja prema laži i licemerstvu, koja proisti
č
e iz osetljivosti na pitanja
č
asti;postoji ista takva mržnja, koja proisti
č
e iz plašljivosti, jer je laž
 zabranjena
božjomzapoveš
ć
u. Suviše plašljiv da bi lagao...33. Kako je malo potrebno za sre
ć
u! Zvuk gajdi. – Bez muzike bi život bio zabluda. Nemaczamišlja sebi
č
ak boga kako peva pesmu.34.
On on peut penser et ecrire qu' assis
(G. Flober). Uhvatio sam te, nihilisto! Istrajnost jeupravo
greh
protiv svetog duha.Samo
izre
č 
ene
misli imaju vrednost.35. Ima slu
č
ajeva kad smo kao konji, mi psiholozi, i postajemo uznemireni: vidimo svojusopstvenu senku kako se pred nama njiše gore-dole Psiholog treba da ne obra
ć
a na
sebe
 pažnju, kako bi uopšte video.36. Da li mi, imoralisti, nanosimo
štetu
vrlini? – Isto tako malo kao anarhisti vladarima. Tekšto su na njih po
č
eli da pucaju, oni ponovo sigurno sede na svom prestolu. Moral:
treba pucati na moral
.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
MilenaJanjic liked this
Petar Šakotić liked this
Petar Šakotić liked this
Jovischa liked this
malimike liked this
asdfghjklddd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->