Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RESUM TASCA 4

RESUM TASCA 4

Ratings: (0)|Views: 151|Likes:
Relació entre els objectius d'etapa, les competències bàsiques i els objectius i continguts de l'àrea.
Relació entre els objectius d'etapa, les competències bàsiques i els objectius i continguts de l'àrea.

More info:

Published by: franciscafontoliver5092 on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2010

pdf

text

original

 
PLÀSTICACOMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICACOMPETÈNCIES GENERALS3. Saber ser
:- escoltar, analitzar i tenir en compte opinions diferents de lapròpia- establir vincles constructius amb els altres a través de laconversa- acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu- organitzar i autoregular el propi pensament, les emocions i laconducta
activitats 3 i 6
Objectius d’etapa
9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds deflexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància, superant inhibicions i prejudicis irebutjant discriminacions o estigmes personals o socials.12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica diferentsde la pròpia i de les formes dominants a l’entorn, superant estereotips i convencionalismes, ielaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin a l’alumnat actuar amb iniciativaresponsable.13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen elcomportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els processoscomunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en l’expressiód’idees mitjançant els missatges visuals.
Continguts 1r ESO
 __________
Criteris d’avaluació
 __________
COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC1. Interactuar amb l’espai físic
:- Percebre l’espai físic des de l’entornimmediat fins a gran escala- Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posic
activitats 1 i 4
Objectius d’etapa
 ___________
Continguts 1r ESO
 __________
Criteris d’avaluació
 __________
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL1. Conèixer i aplicar les eines TIC
:- Conèixer els elments periféircs de l’ordinador- Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels orinadors
exercicis 2 i 5
Objectius d’etapa________Continguts 1r ESO_______Criteris d’avaluació_______COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA3. Exercir la ciutadania activa
:- Saber comunicar-se en distints contextos, expressar lesidees pròpies i escoltar les dels altres
activitats 3 i 6
Objectius d’etapa
9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds de
 
flexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància, superant inhibicions i prejudicis irebutjant discriminacions o estigmes personals o socials.12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica diferentsde la pròpia i de les formes dominants a l’entorn, superant estereotips i convencionalismes, ielaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin a l’alumnat actuar amb iniciativaresponsable.13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen elcomportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els processoscomunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en l’expressiód’idees mitjançant els missatges visuals.
Continguts 1r ESO
 __________
Criteris d’avaluació
 __________
COMPETÈNCIA CULTURAL I ARTÍSTICA1.Apreciar i gaudir amb l’art i amb les manifestacions artístiques2.Reflexionar i analitzar críticament l’entorn artístic3.Emprar recursos artístics per expressar-se i per comunicar-se
activitats 1,3, 4 i 6
Objectius d’etapa
1. Observar, percebre, comprendre i interpretar críticament la comunicació mitjançant les imatges iles formes del seu entorn natural i cultural i ser sensibles envers les seves qualitats evocadores,simbòliques, plàstiques, estètiques i funcionals.4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatgepersonal, utilitzant els codis, la terminologia i els procediments del llenguatge visual i plàstic, amb lafinalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de comunicació.5. Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències i idees, contribuinta la comunicació, reflexió crítica i respecte entre les persones.6. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la investigació amb diverses tècniques plàstiques ivisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació, valorant l’esforç de superació quecomporta el procés creatiu.8. Planificar i reflexionar, de forma individual i cooperativa, sobre el procés de realització d’unobjecte partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final de cada fase, l’estat de la sevaconsecució.9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds deflexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància, superant inhibicions i prejudicis irebutjant discriminacions o estigmes personals o socials.12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica diferentsde la pròpia i de les formes dominants a l’entorn, superant estereotips i convencionalismes, ielaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin a l’alumnat actuar amb iniciativaresponsable.13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen elcomportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els processoscomunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en l’expressiód’idees mitjançant els missatges visuals.
Continguts 1r ESO
Bloc 1. ObservacióBloc 2. Experimentació i descobrimentBloc 3. Entorn audiovisual i multimèdiaBloc 4. Expressió i creació
Criteris d’avaluació
4. Representar amb formes planes sensacions espacials utilitzant canvis de mida, superposicions icontrasts: Amb aquest criteri es pretén comprovar si els alumnes apliquen els factors i la profunditaten el plànol en senzilles representacions bidimensionals. S’avaluarà la correcció en els traçats delselements utilitzats i la seva adequada relació entre distància i grandària. Per això, es valorarà quel’alumne o l’alumna sigui capaç de destriar entre figura i fons i d’identificar, en diferents imatgesfotogràfiques, el recurs utilitzat per aconseguir efecte de profunditat, canvi d’escala, perspectives,
 
superposicions de plànols o variació de tons.5. Representar un espai de l’entorn utilitzant com a recurs expressiu el contrast lluminós. Ambaquest criteri es pretén que l’alumnat sigui capaç d’aplicar els recursos lumínics com a factorgenerador de volum i distància
COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE1.Reconèixer les pròpies capacitats2.Disposar d’un sentiment de competència personal3.Adquirir autonomia en l’aprenentatge4.Organitzar i planificar els aprenentatges i la pròpia feina
Tota la tasca
Objectius d’etapa
12. Respectar, apreciar i aprendre a interpretar altres maneres d’expressió visual i plàstica diferentsde la pròpia i de les formes dominants a l’entorn, superant estereotips i convencionalismes, ielaborar judicis o adquirir criteris personals que permetin a l’alumnat actuar amb iniciativaresponsable.
Continguts 1r ESO
Bloc 4. Expressió i creació- Representació personal d’idees, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
Criteris d’avaluació
9. Expressar idees per mitjà de missatges visuals respectant els valors i les normes de les societatsdemocràtiques i desenvolupar una actitud crítica
COMPETÈNCIA AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL1.Adquirir i aplicar valors i actituds personals2.Transformar les idees en accions3.Liderar projectes
Tota la tasca
Objectius d’etapa
5. Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències i idees, contribuinta la comunicació, reflexió crítica i respecte entre les persones.9. Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant actituds deflexibilitat, responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància, superant inhibicions i prejudicis irebutjant discriminacions o estigmes personals o socials.13. Acceptar i participar en el respecte i seguiment dels valors i les normes que regulen elcomportament en les diferents situacions que sorgeixen en les relacions humanes i en els processoscomunicatius, reconèixer-los com a integrants d’una formació global i integrar-los en l’expressiód’idees mitjançant els missatges visuals.
Continguts 1r ESO
Bloc 4. Expressió i creació- Representació personal d’idees, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.
Criteris d’avaluació
9.Expressar idees per mitjà de missatges visuals respectant els valors i les normes de lessocietats democràtiques i desenvolupar una actitud crítica davant situacions de discriminaciói violència que es donen en el mitjà visual i audiovisual.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->