Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
213Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peperiksaan Semester 1 KHB-Teknikal

Peperiksaan Semester 1 KHB-Teknikal

Ratings:

4.72

(18)
|Views: 9,014 |Likes:
Published by nambayantv
Soalan peperiksaan KHB-teknikal tingkatan 2 tahun 2008
Soalan peperiksaan KHB-teknikal tingkatan 2 tahun 2008

More info:

Published by: nambayantv on May 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Sulit 
76/1Kemahiran HidupBersepadu-TeknikalMei 2008
  jam
211
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NAMBAYANTAMBUNAN SABAH
PEPERIKSAAN SEMESTER 12008
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
PILIHAN 1: KEMAHIRAN TEKNIKALSatu jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU.1.Kertas soalan ini mengandungi
60 soalan
, 40 soalan daripadanya adalah bahagian teras.Manakala 20 soalan lagi daripada bahagian elektif teknikal.2.Kertas soalan ini mengandungi
8
halaman bercetak termasuk muka depan.3.Setiap soalan mengandungi empat pilihan jawapan iaitu
A, B, C dan D
. Bagi tiap-tiap soalanhanya pilih
satu jawapan
sahaja.
4.JAWAB DALAM KERTAS OMR YANG DISEDIAKAN.
 
Soalan 1 hingga 40 diambil daripada bahagian teras. Pilih jawapan yang paling tepat bagi soalan-soalan berikut.
1.Siapakah yang akan mengetuai sesi amali di dalambengkel Kemahiran Hidup BersepaduA.PenyelarasB.GuruC.Ketua KelasD.Formen2.Antara berikut yang manakah perlu dipraktikkanoleh murid semasa menjalankan kerja amali dibengkelI.Menerapkan nilai murnidalam diriII.Memastikan bengkel sentiasateratur dan bersihIII. Mempraktikkan peraturankeselamatanIV.Memastikan kerja amalidijalankan tanpa kebenaran guruA.I,II dan IIIB.I,II dan IVC.I,III dan IVD.II,III dan IV3.Namakan AJK Pengurusan di bengkel KHB yangterlibat dalam bidang tugas seperti penyataan diatas.A.AJK Tempat KerjaB.AJK AktivitiC.AJK KeselamatanD.AJK Kekemasan4.Apabila berlaku kemalangan di bengkel KHB,laporan hendaklah segera dibuat kepadaA.GuruB.PengetuaC.Pihak hospitalD.Formen
Rajah 1
5.Rajah 1 menunjukkan kaedah berpakaian semasamembuat kerja amali di bengkel. Apakah alatantambahan yang perlu dipakai semasa andamenggunakan mesin gerudi.A.TopiB.Penutup hidungC.Sarung tangan getahD.Gogal6.Pilih penyataan yang
benar
tentang langkahmenjaga kebersihan bengkelA.Gunakan mesin hampagas untuk menyedutpaku-paku kecilB.Gunakan pengering rambut untukmembersihkan debu dan tatal kayuC.Gunakan berus kecil untuk membersihkanlantai daripada kekotoranD.Tutup semua mesin dengan menggunakankain7.Pilih langkah yang
betul
ketika menggunakanperalatan elektrik.A.Basuh tangan sebelum menggunakan alatanelektrikB.Pastikan memakai kasut bertapak getah ketikamenggunakan alatan elektrikC.Sentuh sedikit alat elektrik untuk memastikantiada arus elektrikD.Berhati-hati ketika menggunakan alat elektrikyang telah rosak8.Reka bentuk didefinisaikan sebagai susunan bahanyang dirancang untuk menghasilkan sesuatuA.teknologiB.produkC.inovasiD.idea9.Antara berikut yang manakah boleh dikaitkandengan penyataan di atas?A.PendokumentasianB.PengubahsuaianC.TeknologiD.Reka bentuk10.Penyataan di atas merujuk kepada faktorA.Kos produkB.Nilai komersialC.KeselamatanD.Ketahanan11.Antara berikut, kaedah memaku yang manakahdapat menghsailkan cengkaman yang kuat?
© Hakcipta Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu-Teknikal Tingkatan 2-2008Menguatkuasakan peraturan dan undang-undang bengkel yang melibatkankeselamatan.Memastikan semu ahli perlu mematuhi  prosuder mencegah kemalanganPengajian dan pengetahuan mencipta danmenggunakan perlbagai alat, sumber dan teknik menguruskan kehidupan manusiaProduk menepati kehendak dan citarasa pengguna
MHF@VoTech™
2
 
Rajah 2
12.Rajah 2 menunjukkan proses membenamkanpaku, alatan yang ditandakan dengan huruf XialahA.Penebuk pusatB.Paku kepala rataC.Pembenam pakuD.Paku panel13.Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untukmelekatkan bahan yang berlainan seperti plastikdengan kayuA.Glu sentuhB.Glu biasaC.Glu PVAD.Glu PVC14.Antara berikut penggunaan pemutar skru yangmanakah
betul
Rajah 3
15.Rajah 3 menunjukkan sejenis alatan tangan.Antara berikut, yang manakah
fungsi utama
alatan tangan tersebut.A.Menguji dan menanda sudut 90
o
B.Menandakan garisan bersudut 30
o
C.Menandakan lebar dan tebal kayuD.Menguji dan menanda sudut tirus
Rajah 4
16.Alatan tangan yang sesuai digunakan untukmenghasilkan projek yang ditunjukkan dalamRajah 4A.Gergaji tangan dan pahat tepi serongB.Gergaji puting dan pahat tepi serongC.Gergaji lengkung halusD.Kikir parut
Rajah 5 
17.Apakah kegunaan utama alatan tangan yangditunjukkan dalam Rajah 5A.Membuat garisan melengkungB.Membuat garisan selari dengan tepi kayuC.Mengukur panjang kayu projekD.Mengukur ketebalan kayu projek
Rajah 6
18.Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkandalam Rajah 6A.Memukul pakuB.Memukul pahatC.Menanggalkan bahagian projekD.Menanda ketebalan kayu19.Bahagian mesin gerudi lantai yang berfungsi untukmengapit bahan kerja pada meja gerudi ialahA.Kunci binduB.Ragum gerudiC.Pelaras mejaD.Kunci rahang
Rajah 7 
20.Rajah 7 menunjukkan sebuah reka bentuk.Bahagia X sesuai dicantumkan dengan bahagian Ydengan menggunakanA.pencangkukB.engselC.breket
© Hakcipta Panitia Kemahiran Hidup Bersepadu-Teknikal Tingkatan 2-2008
MHF@VoTech™
3

Activity (213)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Junde Lim liked this
albert tai liked this
Syasyah Samat liked this
asma_kadir liked this
Syasyah Samat liked this
Fatihah Rapaie liked this
syednizam liked this
111168 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->