Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan Thn 6 UB 2

Soalan Thn 6 UB 2

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 1,308|Likes:
Published by Shariff Ahmad
Ujian pendidikan Islam Bulan Mei
Ujian pendidikan Islam Bulan Mei

More info:

Published by: Shariff Ahmad on May 07, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
BilSoalanMarkah1Apabila mad asli bertemu hamzah dalam satu kalimah seperti contohdibawah, maka hukum tajwidnya ialah …(A) Mad asli (C) Mad Jaiz Munfasil(B) Mad Lazim Kalimi Musaqqal (D) Mad Wajib Muttasil22Surah As-Syarh atau Al-Insyirah mengandungi ____ ayat.(A) 5 (C) 6(B) 7 (D) 823Yang manakah di antara contoh berikut, hukum tajwidnya ialah IzharHalqi…(A)
لخب نم
 
(C)
 رهت
(B)
صاف
(D)
اهـصي 
24Ayat ketiga dalam Surah At-Tin ialah:(A)
ىحضو
 
(C)
ةعاق
(B)
ىشغي ذإ لو
(D)
د هب سأ 
25Lengkapkan ayat dari Surah Al-A’ala ini:
 ر دق ة
....
(A)
 ره  نم
 
(C)
 دق
2
1
 
(B)
 رج طم ى
(D)
 رمأ لك نم
Soalan 6-10: Suaikan hukum tajwid dengan pasangan yang betul
6Mad Silah Qosirah7Mad Silah Towilah8Mad Asli9Mad Lazim KalimiMusaqqal10Mad Wajib Muttasil
 وةئ  
2
اي
2
أ نم
2
رو
2
ةااب اس
211Di manakah surah ad-Dhuha diturunkan?(A) Mekkah (C) Madinah(B) Syam (D) Jeddah212Maksud kalimah “ad-Dhuha” ialah…(A) Waktu sebelum Solat Maghrib (C) Waktu tengah hari(B) Waktu pagi selepas terbit mentari (D) Waktu malam213Nyatakan hukum tajwid yang
ada
dalam ayat dibawah … 
صف رف ذف
(A) Mad Silah Towilah (C) Mad Wajib Muttasil(B) Mad Jaiz Munfasil (D) Qalqalah Sughro214Hukum Nun Sakinah atau Tanwin bertemu huruf LAM dan RO ialah(A) Izhar Mutlak (C) Idgham bila ghunnah(B) Idgham bi ghunnah (D) Ikhfa’ Haqiqi215 Berapakah panjang
harakat 
bacaan untuk Mad Lazim Kalimi Musaqqal?(A) 2 (C) 4 @ 5(B) 6 (D) 2 @ 4 @ 62
16-20: Bulatkan “Betul atau Salah” pada pernyataan di bawah
16Maha Melihat adalah sifat Allah.BetulSalah217Semua tingkahlaku kita secara rahsia dan sulit, tidakakan diketahui Allah.BetulSalah218Maksud Allah bersifat Kalam ialah Allah MahaBerkata-kataBetulSalah219Bisu adalah sifat yang lemah.BetulSalah220Hukum beriman dengan sifat Allah Kalam adalahsunatBetulSalah2
21 -24: Pilih 4 jawapan yang betul bagi SYARAT SAH PUASAdan tulis semula pada ruangan disediakan
IslamBerpuasa selain daripada Niat pada malam har
2
 
hari yang diharamkanBaligh MumaiyyizSempurna akasepanjang hari 
21222223224225Tulis maksud niat puasa dengan lengkap………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................226Perjanjian Hudaibiyyah berlaku pada bulan __________ Tahun ke 6Hijrah(A) Muharram (C) Safar(B) Zulkaedah (D) Zulhijjah227Nyatakan pihak yang terlibat dalam perjanjian Hudaibiyyah:i. Rasulullah iii. Muhajirinii. Musyrikin Mekah iv. Ansar(A) i & iii (C) ii & iv(B) ii & iii (D) i & ii228Yang manakah antara berikut strategi Rasulullah memasuki Kota Mekah.(A)Memasang unggun api di Marruz Zahran(B)Menyerang dari utara sahaja(C)Memujuk orang Kafir dengan memberi ganjaran wang(D)Menggunakan kekerasan ke atas kanak-kanak229Rasulullah mengampun dan ____________ kaum Musyrikin Mekah. (A) menawan (C) membebaskan(B) menangkap (D) mendera230Namakan perjanjian yang membantu Rasulullah dalam mengembangkanagama Islam sebelum pembukaan kota Mekah.(A)Perjanjian Aqabah (C) Perjanjian Hudaibiyyah
(B)
Perjanjian Madinah (D) Perjanjian Mekah231Kita _______ bermusafir ke mana saja dengan tujuan yang dibenarkanoleh syarak.2
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Najib Luqman liked this
Wan Energy liked this
S Nizam Daud liked this
zairia68 liked this
Intan Syahirah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->