Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
P. 1
Valores-Vision-Mision

Valores-Vision-Mision

Ratings:
(0)
|Views: 2,336|Likes:
Describe el proceso de formulación de la Visión y Misión a partir de los Valores de la empresa, utilizando una metodología que permite resultados concretos. Destaca la importancia de la Visión para dirigir los esfuerzos de la organización hacia el logro del objetivo compartido.
Describe el proceso de formulación de la Visión y Misión a partir de los Valores de la empresa, utilizando una metodología que permite resultados concretos. Destaca la importancia de la Visión para dirigir los esfuerzos de la organización hacia el logro del objetivo compartido.

More info:

Published by: Iris Herrera de Milano on Mar 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

 
1
_ACFZLX ‘ _EXEØK ‘ MEXEØK 
 
\xpl` pelkl q|l plklz m|hbf h|e`a`fxe kf xajl ~aza `øk`l va7`l cf hfkpzazef# ~|l`l q|l kf ccli|l accá” "Ufie Jlzza%
 
Lk |ka f~fzp|ke`a` axexpí hfmf ekvepa`a lx~lheac a |ka zl|keøk lrpzam|zfx h|ua a|`elkhea lza ca acpa ilzlkhea `l |ka em~fzpakpl lm~zlxa+ Lk `lplzmeka`f mfmlkpf# ~aza plklz |k ~akfzama máx hcazf `lc plma q|l xl `exh|pía#~zli|kpå h|ác lza ca _exeøk `l ca lm~zlxa u# ~aza me xfz- ~zlxa# keki|kf `l cfx ~zlxlkplx cfizø ~zf~fzhefkaz ca ekofzmaheøk zlq|lze`a+@l ekml`eapf# |kf `l cfx ilzlkplx ccamø a x| Axexplkpl u åxpl cl betf ccliaz |k mlkxadl hfk ca _exeøk u Mexeøk foe- heacmlkpl lxpajclhe`ax+Lc ekhe`lkpl ml `ef ~el ~aza máx paz`l ~zli|kpazcl ac iz|~f h|ác hfkxe`lzajak lccfx q|l xlzía ca ha|xa `l ca xep|aheøk q|l xl bajía ~zlxlkpa`f# `l em~fxejece`a` `l lk|kheaz ca _exeøk `l ca lm~zlxa+\kfx f~ekazfk q|l xl `ljía a q|l kf bajía xe`f x|oehelkpl- mlkpl `ev|cia`a# fpzfx hfkxe`lzazfk q|l lza m|u hfm- ~ceha`a u `eoíhec `l zlhfz`az+Fpzf ilzlkpl xl apzlveø a `lhez q|l# ~aza åc# lxa _exeøk kf lza zl~zlxlkpapeva `l ca lm~zlxa u q|l xlzvía ~fz ei|ac ~aza h|acq|elz fpza `lc mexmf zamf+Lxpf akemø a |ka ilzlkpl a aoezmaz q|l lxa _exeøk kf lza hfm~azpe`a# ua q|l bajía xe`f lcajfza`a ~fz aci|kfx `l cfx melmjzfx `lc @ezlhpfzef u `lx`l accí xl bajía em~azpe`f ca ekxpz|hheøk `l kfpeoehazca ac zlxpf `lc ~lzxfkac7 mfpevf ~fz lc h|ac ~záhpehamlkpl keki|kf xl xlkpía e`lkpeoeha`f hfk ca _exeøk u# m|hbf mlkfx# hfm~zfmlpe`f hfk lcca+Ca ekplzvlkheøk `l ca ilzlkpl# a|kq|l ha|xø zlv|lcf# fjp|vf 
 
:
lc a~fuf `l cfx `lmáx# q|elklx zlhfkfhelzfk q|l åxl lza lc fzeilk `lc ~zfjclma u# `l ekml`eapf# |kf `l lccfx ~zli|kpø4 –¶U hømf xl bahl ~aza q|l lxpf kf fh|zza6# mldfz `ehbf#
¶hømf hfkxpz|ez |ka _exeøk q|l xla hfm~azpe`a ~fz cax ~lzxfkax q|l ekplizak ca fziaketaheøk6” 
 Zlx~ezå bfk`f u ~l`í ~lzmexf a cfx ~zlxlkplx ~aza `azclx |ka e`la zlx|me`a `l hømf bahlzcf+ Cf q|l xei|l lx ca lr~zlxeøk lxhzepa `l cf q|l lxl iz|~f `l acpfx ilzlkplx u uf hfkvlzxamfx lxl `ía+++
\ka vlt q|l pfma hfkhelkhea `l q|l lx klhlxazef bahlz |k acpf lk lc hamekf ~aza# ~fz |ka ~azpl# akacetaz h|áclx ca vlz`a`lza zatøk `l xlz `l ca lm~zlxa u# ~fz fpza# ~aza q|å åxpa hfkpek|azá lrexpelk`f# ca acpa ilzlkhea u ca`ezlhpeva+++
 
zlq|lzezák `l`ehaz pelm~f a lvac|az ca xep|aheøk ~zl-xlkpl# a ofzmazxl |ka e`la hcaza `l h|áclx xfk cfx_acfzlx jáxehfx `l ca lm~zlxa# u a `lplzmekaz h|áclx lc z|mjf q|l a cazif ~catf `lxlak ~aza åxpa+
 
klhlxepazák ~azpez `l ca ~zlmexa `l q|l lx ek`ex~lk-xajcl hfkfhlz lc ~|kpf `l vexpa `l cfx pzajada`fzlx-q|elklx xfk cfx q|l lxpák lk ~lzmaklkpl hfkpahpfhfk cfx `lpacclx `l cf hfpe`eakf- ~|lx lccf lxlxlkheac pakpf ~aza `loekez hfk ~zlhexeøk cfx_acfzlx# hfmf ~aza hcazeoehaz lc z|mjf a xli|ez+
 
hfkhzlpazák pac ahl~paheøk ~lzmepelk`f a cfxpzajada`fzlx `l pf`fx cfx kevlclx dlzázq|ehfxlr~zlxaz x|x f~ekefklx ahlzha `l cfx _acfzlx u ca_exeøk `l ca lm~zlxa# u ahlzha `l hømf pzaxca`az lxpa ôcpema a ca zlace`a`+
 Ca acpa ilzlkhea u ca `ezlhpeva lxpazák ~zl~a-za`ax# lkpfkhlx# ~aza lxh|hbaz lxax hfkxe`lza-hefklx u -`l xlz zatfkajclx- ~aza ekhfz~fzaz cax mf`eoehahefklx q|l xlak klhlxazeax# lk ca
 
8
`loekeheøk `l cfx _acfzlx `l ca fziaketaheøk ulk ca ofzm|caheøk q|l fzeiekacmlkpl xl bajíablhbf `l ca _exeøk+ Ahp|azák# xek lmjazif#hfmf lc ha~epák `l `l ca kavl4 mazhak`f uhfkxlzvak`f lc z|mjf jáxehf `l ca lm~zlxa+
 
 
lxpazák `ex~|lxpfx -a|kq|l ca _exeøk xl ofzm|ca hf-mf i|ía a cazif ~catf ~aza ca lm~zlxa- a zlvexazcau# `l xlz klhlxazef# ekpzf`|hezcl cfx ad|xplx q|l xlzlq|elzak+
 Abfza jelk# xe cax `expekpax lpa~ax `l cahfkxpz|hheøk `l ca _exeøk xl bak h|m~ce`flrba|xpevamlkpl u hfk hzeplzef am~cef u `l ~lzmaklkhea# paclx ad|xplx xlzák ~fhf ozlh|lkplx+
 
Pf`f lxpl ~zfhlxf ~azpl `l ca jaxl `l q|l ca acpailzlkhea u ca `ezlhpeva zlhfkfhlk ca em~fzpakhea q|l cfx_acfzlx u ca _exeøk zlvexplk ~aza ca lm~zlxa+
¶U ~fz q|å lx pak em~fzpakpl ca _exeøk ~aza ca lm~zlxa6 
 
¶^fz q|å mlzlhl `l`ehazcl pakpf pelm~f u lxo|lztf6 
 
Cax hzllkheax "_acfzlx% xezvlk `l jaxl a ca
_exeøk
+Pac vlt ca maufz em~fzpakhea `l ca _exeøk za`eha lkq|l ~lzmepl lxpajclhlz h|ác xlzá lc –c|iaz `l `lxpekf”`l ca lm~zlxa7 zl~zlxlkpa cax ax~ezahefklx a o|p|zf+Bahl lc ~a~lc `l ca lxpzlcca "^fcaz# ~aza lc blmexolzefkfzpl u hfkxplcaheøk Hz|t `lc X|z# ~aza x| f~|lxpf% ~fz ca h|ac lc Ha~epák `l pelm~fx akpei|fx xl fzelkpaja ~aza mazhaz lc z|mjf `l x| kavl+ Xe åxpa xl bajía`lxvea`f# zlvexaja x|x hách|cfx u lk ca kfhbl hfk-x|cpaja k|lvamlkpl ca lxpzlcca i|ía ~aza zlpfmaz ca`ezlhheøk `lxla`a+

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Rosenny Minaya liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pedro Garro liked this
Merly Sanchez liked this
zulunet liked this
Edwards A. Chrome liked this
Carmen Torres Gutierrez liked this
ruth maria liked this
Cesar Adolfo Aldaco Casas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->