Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Skripsi Peran Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan

Skripsi Peran Teknologi Informasi Di Bidang Pemerintahan

Ratings:
(0)
|Views: 730|Likes:
Published by rudi_stifler
Untuk Mendownload Silahkan kunjungi alamat URL ini atau untuk download versi Microsoft Word Kunjungi alamat berikut :
http://www.ziddu.com/download/9186132/skripsiPERANTEKNOLOGIINFORMASIDIBIDANGPEMERINTAHAN.doc.html
Untuk Mendownload Silahkan kunjungi alamat URL ini atau untuk download versi Microsoft Word Kunjungi alamat berikut :
http://www.ziddu.com/download/9186132/skripsiPERANTEKNOLOGIINFORMASIDIBIDANGPEMERINTAHAN.doc.html

More info:

Published by: rudi_stifler on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

 
ZFSIK UFNKA@ADL LKHASOI]LEL CLEIKD ZFOFSLKUIGIK
Zfocigi}ik Zfofslkuigik9+9@iuis Cf`inikdElufovnikk|i }fbvg`io lefkului} dikei |ikd elol`lnl }fbvo`ig ufsasl} eik ikddauioi}|isiniu |ikd }foziu elzfsln}i nfza`l}lik, zfoi`}vik zi}zas a`fg zisi zfkbigiunfsig zvulg, }fsui ni}v} }vsiu ‐zfslkdiuik‟ eisl Elsfnuasiu Zibin cf`vo `ioi lkl |ikdufsk|iui cik|in }i`ig }i}isik ofol`lnl cfkikd ofsig |ikd }ioi+ Gi`/gi` ufs}fcvuofkdgikdiunik nfoci`l el}nvs}v} ufkuikd cvsvnk|i uiui nfzfkevevnik el Lkeakf}li+Cfscidil ikaoi`l ieolkl}usi}l luv ofkdlkelni}lnik ulein ieik|i nf}vkddvgik ei`ioofsizlnik eiui nfzfkevevnik |ikd }f}vkddvgk|i }ikdiu zfkulkd+ Eiui |ikd ieiufsk|iui ulein invsiu, ulein sf`fxik, eik ulein ellkufdsi}lnik a`fg lk}uik}l/lk}uik}lufsnilu+ Inlciuk|i, ziei `fxf` zfofslkuigik, k|isl} ulein iei oikhiiu }ioi }fni`l|ikd cl}i elzfsa`fg eisl eiui nfzfkevevnik ufs}fcvu+ Ziei }iiu |ikd }ioi oi}|isiniu}veig nievkd ofoikeikd }lkl} cigti }vsiu/}vsiu nfzfkevevnik cignik |ikd zi`lkdofkei}is }fni`lzvk 'Nisuv Nf`visdi, Nisuv Uikei Zfkevevn, eik ]vsiu LrlkOfkdfovel elikddiz }fcidil }f}viuv |ikd nfdvkikiikk|i ulein `fclg eisl ‐}fnfeis  bidi/bidi }iiu iei lk}hfn}l‟+Zsac`fo/zsac`fo eliui}, eiziu ufsiui}l `ftiu zfocikdvkik uiui zfofslkuigik,ufsoi}vn nfzfkevevnik, cfsci}l} f`fnusakln 'f`fmusaklm ci}fe daxfskofku, f/daxfskofku+ ]fmisi zsidoiul}, f/daxfskofku eiziu ofklkdniunik fhl}lfk}l }fni`ldv}ofkfnik zsinufn zfk|lozikdik ieolkl}usi}l kfdisi+ @fclg ofkei}is `idl, eisl nimioiui za`luln efoansi}l, of`i`vl uldi nfsikdni nfsbik|i, |ikd ufselsl iui} f/daxfskofku mak}v`uiulak, eik f/efml}lak/oinlkd, naoluofk eik nfcfsgi}l`ik zfofslkuig }viuv kfdisi, ei`io ofk|f`fkddisinik f/daxfskofku eiziu elbielniklkelniuas nf}feliik zfofslkuig ufs}fcvu ei`io cfscidl lkhasoi} eik zfkdfuigvikefkdik tisdik|i+]fmisi `fclg ofkei`io efzisufofk lk}uik}l zfofslkuig ei`io ofozfs}liznik xl}leik ol}l nfclbini ufnka`adl lkhasoi}l, `fclg of`lgiu ziei hinuas fyvlu| 'ofkbielnikufnka`adl lkhasoi}l vkuvn ofklkdniunik nvi`lui} zf`i|ikik cidl zfkddvkiik vovo+Elcikelkdnik efkdik nffoziu hinuas |ikd `ilkk|i |iluv efoansiul}i}l, usik}zisik}l,invkuicl`lui} eik d`aci`l}i}l+ Vkuvn ofkmizil uisdfu zfkfsizik ufnka`adl lkhasoi}l|ikd fhfnulh zfs`v elieinik naozvufsl}i}l zfofslkuigik iuiv f/daxfskofku eik}vocfs ei|i oikv}li eik zfkelelnik+ I`i}ikk|i nisfki zfkfsizik ufnka`adllkhasoi}l inik ofkbiel azuloi` izicl`i Io!zfkdfuigvik zisi zfoinil iuiv zfkddvki bi}i ufnka`adl cfkis/cfkis ofoigiol ufnka`adl }fglkddi }i}isik zfkfsizik ufnka`adl lkhasoi}l ufsmizil+Vkuvn ofkmizil ziei ulkdniu f/daxfskofku oini `ikdnig zfsuioi |ikd ofkbiel}i}isik bikdni zfkefn iei`ig 29+Zfs`v ieik|i zfs}lizik }vocfs ei|i oikv}li eik ufnka`adl lkhasoi}l+3+Zf`i|ikik lkhasoi}l zvc`ln+=+Zfkdieiik ufnka`adl lkhasoi}l
 
9+3Uvbvik Zfkv`l}ikUv`l}ik lkl cfsuvbvik vkuvn 29+Zisi zfocimi `fclg ofoigiol ufkuikd ufnka`adl lkhasoi}l+3+Zfocimi ofkdfu|igvl oikhiiu ufnka`adl lkhasoi}l=+Zfocimi ofkdfuigvl }fbivg oiki ulkdniu nfoibvik zfofslkuig Lkeakf}li ei`io cleikd ufnka`adl lkhasoi}l+9+=]l}ufoiulni Zfkv`l}ikEi`io ofocviu uv`l}ik lkl nf`aozan niol ofoinil ofuaef }uvel nfzv}uiniikefkdik ofocimi cvnv/cvnv |ikd cfsniluik efkdik uazln zfocigi}ik }fsui ofkmaciofkdin}f} eisl cfscidil }luv} lkufskfu+ Ieizvk nfsikdni zfkv`l}ik lkl ufselsl eisl 29+Cic L Zfkeigv`vik3+Cic LL L}l=+Cic LLL Iki`l}i eik Nf}lozv`ikCIC LLL]L3+9F/Daxfskofku eik Nf}lizik Lkeakf}liNfkeiul f/Daxfskofku el|inlkl ikei`, zfkf`lulik |ikd el`invnik Zfs}fslniuikCikd}i/Cikd}i ufsgieiz 39 lk}uik}l zf`i|ikik zvc`ln ki}laki` el <9< kfdisi 'ziei3::= ofkfovnik cigti zfocikdvkik f/daxfskofku cvnik`ig zfsnisi zfk|feliik zfsikdniu ufnka`adl }foiui+ Oi}i`ig |ikd `fclg naoz`fn} bv}usv cfsnvuiui ziei zfk|lizik }vocfs ei|i oikv}li, |inkl zisi zfkddvki 'ikddaui oi}|isiniu eik zfk|feli }fni`ldv} zfkda`ig lkhasoi}l 'lk}uik}l zf`i|ikik zvc`ln+Eisl }l}l zfkddvki }|isiu zi`lkd ofkei}is cidl nfcfsgi}l`ik ufnka`adl lkhasoi}l,naovklni}l |ikd }ldklhlnik elni`ikdik oi}|isiniu+ @fclg `vi} `idl lkhasoiulakMamlfu| Maol}}lak '3::= ofk|fcvunik cigti nf}lizik f/daxfskofku eiziuelikuloi}l cfsei}isnik za}l}l iuiv }viuv kfdisi ziei Gvoik Efxf`azofku Lkefw'GEV+Ofkbielnik GEL }fcidil ei}is vkuvn ofkdvnvs nf}lizik Lkeakf}li ei`io cfs f/daxfskofku uiozink|i ofkdgi}l`nik diocisik |ikd ulein cfdluv ofkddfoclsinik+Of}nlzvk ofkvkbvnnik zfklkdniuik ziei }fbvo`ig lkelniuas nf}fbigufsiik oikv}li, za}l}l Lkeakf}li ziei 3::5, elcikelkdnik efkdik 3::= gik|i kiln }iuv ikin uikddinf zfslkdniu 999 eisl }fnluis 94: |ikd eluf`lul+ Lkl cfsisul oi}lg elcvuvgnik vzi|infsi} bikdni zikbikd dvki ofozfscilnl ulkdniu nf}fbigufsiik oi}|isiniu Lkeakf}li,}fcidil zfs}|isiuik `ikd}vkd cidl f/zisulmlziulak+3+3F/Zisulmlziulak Ufsgieiz F/Daxfskofkuf/zisulmlziulak cfsoinki }fcidil efsibiu nflnvu}fsuiik oi}|isiniu ei`ionfevevnikk|i }f`inv }vc|fn }fni`ldv} acbfn f/daxfskofku+ ]vc|fn ei`io zfkdfsulik cigti oi}|isiniu ofsvzinik zlgin |ikd ofol`lnl nf}foziuik eiklkl}liulh vkuvn ofozfkdisvgl zfofslkuig ei`io zfsvov}ik cfscidil nfclbinik zvc`ln+ Eik ac|fn efkdik oinki cigti nfclbinik/nfclbinik luv ziei dl`lsikk|i inikelnfkinik ziei }f`vsvg oi}|isiniu bvdi+]fmisi }lov`uik f/daxfskofku bvdi ofkdigisv}nik ieik|i nf}feliik eik nfzi}ulikdfkfsln izisiu zf`i|ikik zvc`ln ei`io ofkdf`a`i lkhasoi}l efol nfzfkulkdik zisi}iunfga`efs+ Elol`lnlk|i }luv} sf}ol a`fg giozls }fovi lk}uik}l zfofslkuig zieinfk|iuiikk|i ulein el}fsuil a`fg zfkdf`a`iik |ikd nak}l}ufk ufsgieiz }luv}/}luv}ufs}fcvu+ F/lkhasoiulak cfsnvi`lui} sfkeig inlciu }luv} |ikd gik|i cfsl}lnik lkhasoi}l
 
v}ikd+ Cfsidio oi}vnik bvdi ulein eluikddizl efkdik ciln, eik }fdfsi |ikdofk|fcicnik f/mak}v`uiulak ulein cfsbi`ik efkdik }fof}ulk|i+]iiu f/lkhasoiulak eik f/mak}v`uiulak ulein ufsfi`l}i}l, f/efml}lak oinlkd `fclg zisig`idl+ ]luv} ulein cfshvkd}l azuloi` }fcidil ofeli lkufsinulh ikuisi oi}|isiniu eik zisi zf`i|ikk|i+ Inlciuk|i oikhiiu }luv}/}luv} zf`i|ikik zvc`ln luv ufsgieiz zsa}f}efoansiul}i}l zvk }ikdiu sfkeig nisfki ulein ofkeasakd oi}|isiniu vkuvn inulh vsvksfocvn ei`io zfklkdniuik nvi`lui} zf`i|ikik }fsui zfk|v}vkik eik zfsvcigiknfclbinik zvc`ln+3+=Eiozin F/DaxfskofkuNfcfsieiik f/daxfskofku inik cfsloci} ziei elofk}l }vocfs ei|i oikv}li el}fuliz zf`i|ikik zvc`ln+ Ulein ufsuvuvz nfovkdnlkik inik ofsv|ink|i nfngitiulsik |ikdel}fcicnik a`fg si}laki`l}i}l bvo`ig nis|itik+ Nis|itik |ikd elkl`il ulein ofol`lnlnf}feliik eik nfoiozvik dfkfsln vkuvn ofkbi`iknik f/daxfskofku inik cfsgieizik efkdik evi sf}lna> elcfsgfkulnik 'sfusfkmgofku iuiv ofkbiel zf`iulgikei`io sikdni ofocfkuvn naozfufk}l `vkin '}ahu maozfkufkmlf} eik nfufsiozl`iknfsbi }fsui ofkdlkufdsi}lnik elsl nfei`io }usvnuvs lkhasoi}l |ikd cisv+]fofkuisi naozfufk}l `vkin cfshanv} ziei ofkui`lui} nfsbi, zf`iulgik nfufsiozl`iknfsbi elzv}iunik ziei cleikd cfsufnka`adl lkhasoi}l eik naovklni}l, oikibfofk zsa|fn, oikibfofk zfsvcigik, }fsui nfoiozvik ofocikdvk nfolusiik+ Ufsniluefkdik cfdluv zfkulkdk|i zfk|lizik zisi izisiu zf`i|ikik zvc`ln, Lkhasoiulak]amlfu| Maool}lak '3::= ofkfdi}nik, nfzfolozlkik ofoilknik zfsik }ikdiu zfkulkd ei`io ofkmlzuinik iuoa}hfs za}lulh cidl zfsvcigik clsansi}l nikuas/nikuas  zfofslkuig+ Efkdik `aoziuik nvikuvo nfisig loz`fofkui}l f/daxfskofku nlui cl}i cfsgisiz, uiui zfofslkuigik eik nfzfkevevnik el Lkeakf}li inik cfs`ikd}vkd `fclgefoansiul}, fhl}lfk, eik cfs}lg+3+5Evnvkdik Ufnka`adl Lkhasoi}l Vkuvn Zf`i|ikik Zvc`ln+]iiu lkl lkhasoi}l |ikd eiziu elin}f} a`fg zvc`ln oi}lg ioiu ufsciui} }lhiuk|i, cfsvzilkhasoi}l vovo ofkdfkil efzisufofk!lk}uluv}l eik cf`vo cfsvzi lkhasoi}l |ikd cfsniluik efkdik }l}ufo zsa}fevs iuiv uiui misi |ikd cfsgvcvkdik efkdik zf`i|ikik zvc`ln+ ]i`ig }iuv |ikd ofk|fcicnik nfufsciui}ik lkl iei`ig ulein ieik|i imvik iuiv zikevik el ulkdniu ki}laki`, }fzfsul |ikd elgisiznik a`fg }fcidlik cf}is efzisufofk!lk}uluv}l ufs}fcvu ei`io cfkuvn }viuv nfclbinik |ikd bf`i} vkuvn ofk|fcisnik lkhasoi}l iuiv eiui }fmisi vovo nfziei zvc`ln+El }l}l `ilk }fcidlik cf}is efzisufofk!lk}uluv}l of`lgiu cf`vo oizikk|i evnvkdiklkhsi}usvnuvs eik nvsikduk|i nfufs}feliik }vocfs eiki eik }vocfs ei|i oikv}li|ikd ofoieil }fcidil cfcfsizi nfkei`i |ikd gisv} eliui}l }fcf`vo zf`i|ikik zvc`ln efkdik evnvkdik ufnka`adl lkhasoi}l eiziu elulkdniunik+Eisl }l}l eiozin za}lulh inik zfkfsizik ufnka`adl lkhasoi}l ei`io zf`i|ikik zvc`ln,}fcidlik cf}is efzisufofk!lk}uluv}l `fclg ofkdgisiznik ieik|i zfklkdniuik nfsbiasdikl}i}lk|i }fkelsl ei`io cfkuvn ofklkdniuk|i zf`i|ikik eik fhl}lfk}l eisl clsansi}l, ti`ivzvk }fcidlik }veig of`lgiu ieik|i zfklkdniuik ei`io i}zfn usik}zisik}l clsansi}l+i+Zfkdfocikdik eik sl}fu ufnka`adl lkhasoi}lNfdliuik zfkdfocikdik |ikd cik|in el`invnik a`fg efzisufofk!lk}uluv}l zfofslkuigiei`ig zfkdfocikdik zfsikdniu `vkin+ ]feikdnik zsaevn ‐`ani`‟ |ikd }fslkdofsfni dvkinik iei`ig oi}lg }fciui} bi}i zf`iulgik+]fcidlik cf}is ofkdikddiz hinuas eiki }fcidil zfkdgiociu vuioi ei`io zfkdfocikdik lkl+

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
gunawan_jp liked this
Liana Yesung Elf's liked this
Bang Mude liked this
arli_parikesit liked this
rn_angga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->