Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Мотивација

Мотивација

Ratings: (0)|Views: 541|Likes:
Published by Anica
Проектот "Junior Achievement" во соработка со меѓународната компанија за челик "Arcellor Mittal", организираа еднодневен натпревар за најкреативно решавање на проблемот со мотивација на вработените во фирмата. Документот за мотивација, и задачата за учесниците е напишан од страна на г-н Владимир Ванов, менаџерот за човечки ресурси на Arcelor Mital
Проектот "Junior Achievement" во соработка со меѓународната компанија за челик "Arcellor Mittal", организираа еднодневен натпревар за најкреативно решавање на проблемот со мотивација на вработените во фирмата. Документот за мотивација, и задачата за учесниците е напишан од страна на г-н Владимир Ванов, менаџерот за човечки ресурси на Arcelor Mital

More info:

Published by: Anica on Mar 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

 
Почитувани гости, а пред се наши млади учесници на националниот бизнисплан напревар на проектот „Ден на иновацијата и креативноста“ – Transforming Tomorrow (Трансформирање на Иднината). Би сакал да вепоздравам и да ви заблагодарам за вашето денешно присуство.Мојот колега накратко ве информира и ве запозна со нашата компанија, а сега јас би ве вовел во денешната тема и задача која е предмет на нашата средба.Вашите идеи, младешка креативност и инвентивност ќе бидат добродојдени,а некои од нив можеби и имплементирани во понатамошната работа накомпанијата. Но, сега накусо да кажеме неколку збора за денешниот вашпредизвик немонетарниот (нефинансискиот) систем на наградување.Пред се да објасниме што е мотивација.Мотивација е процес во кој е вклученa личната заложба, правец и постојаннапор да се оствари посакуваната цел. Мотивираниот работник е спремен даго вложи својот личен максимум и со тоа да придонесе за постигнување нацелите на компанијата. Затоа одржавањето и поттикот на мотивираноста наработниците е една од приоритетните цели на компанијата. Секако еден одначините за одржувањето на мотивираноста ни е познат , а тоа ефинансискиот преку плата, бонуси и други доддатоци. Но високо развиенитекомпании стремат и кон други начини на мотивација како што е инемонетарното стимулативно наградување и поттикнување.
Луѓето вообичаено преферираат паричните награди
Паричните награди се сфаќаат како дел од компензациониот пакет којму се дава на вработениот за вложениот труд , а не како дел одстимулативен пакет
Употребата на немонетарниот награден систем е од витално значењево процесот за привлекување и задржување на мотивирани и стручниработници.
Паричните стимулативни награди вообичаено го поттикнуваатостварувањето на тешки задачи наспроти креативноста, инвентивностакако и визијата кои се мошне важни на подолг рок
Со тоа вработените не можат да го изразат својот вистински талент игледано на долг рок ја губат својата креативност.Целта на немонетарните бенефиции е да ја наградат добро извршенатаработа преку давање на определени можности кои не се директно изразенипреку пари , туку се однесуваат на други придобивки за вработениот , какона пример флексибилност во работното време, тренинзи и надградба,создавање на пријатна работна атмосфера, пофалби ,благодарници иистакнување на некои заслуги на поединецот или групата.Значи можеме да кажеме
Не монетарна награда е секоја бенифиција која вработениот ќе ја примиод работодавачот , а не спаѓа во компензациониот пакет ( плата, бонус,
 
осигурување ) туку има специфична цел на привлекување, мотивирање изадржување на вработениот во компанијата.
Не монетарните награди дадени од работодавачот ќе му покажат навработениот дека неговите достигнувања се признаени и почитувани однеговиот работодавач.Овој тип на наградување се појавил во 80 тите години во Америчкитекомпании и се пошироко се користи и добива поголемо значење и примена.Немонетарниот систем е добра мотивациона алатка и може да придонесе за
Здрава и позитивна работна околина и култура
Поквалитетно работење
Создавање лични предизвици
Признание и наградување
Корисен начин за зголемување на лојалноста на вработените
Ги инспирира вработените да го дадат најдоброто од себеПри одредувањето на немонетарниот начин на наградување мора да се зематво предвид и следниве аспекти
социјален аспект
ниво на работно искуство
ниво на образование
менталитетИма многубројни примери , а некои од нив се:
Настани –Бесплатни оброци, Излети
Подароци- Канцелариски прибори, репрезентативен материјал
Награди- Трофеи ,дипломи
Социјално признанија- неофицијално признание, Клубски членски карти
Повеќе одговорности, тренинг и курсеви
Флексибилно работно време, патувања.Да резимираме од досега кажаното

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Vladimir Vanov liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->