Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economia pe piata capitalista

Economia pe piata capitalista

Ratings:

4.64

(1)
|Views: 7,595|Likes:
Published by maryuk

More info:

Published by: maryuk on May 08, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
 
CAPITOLUL 3
 
3.1 Economia de schimb – form
ă
universal
ă
de organizare
ş
i func
ţ
ionare a economiilor contemporane3.1.1 Caracteristici generale ale economiei de schimb3.2 Sistemul ideal de economie cu pia
ţă
concuren
ţ
ial
ă
 3.2.1 Sistemul economic3.2.2 Elemente structurale ale economiei cu pia
ţă
 concuren
ţ
ial
ă
 3.3 Sistemul real de economie cu pia
ţă
concuren
ţ
ial
ă
de tipcapitalist3.3.1 Tr
ă
s
ă
turile sistemului real de economie cu pia
ţă
 concuren
ţ
ial
ă
 3.3.2 Modele ale economiei de pia
ţă
de tip capitalist3.3.3 Virtu
ţ
i
ş
i limite ale sistemului de pia
ţă
de tip capitalist3.4 Tranzi
ţ
ia la economia cu pia
ţă
concuren
ţ
ial
ă
de tipcapitalist în România3.4.1 Spre economia de pia
ţă
de tip european3.4.2 Înf
ă
ptuirea reformei economice3.4.3 Procese care definesc reforma economic
ă
 3.4.4 Spre o a doua tranzi
ţ
ie?3.5 Tablou al economiei contemporane3.5.1 Nivelul dezvolt
ă
rii economice. Decalaje de dezvoltare3.5.2 Dezvoltarea uman
ă
 3.5.3 Poten
ţ
ialul economic3.6 Structuri economicePachet pedagogic
 
 Economia de pia
 ţă
capitalist 
ă
 
CONOMIA DE PIA
ŢĂ
CAPITALIST
Ă
 
Satisfacerea nevoilor umane se realizeaz
ă
fie din produc
ţ
ie proprie, prinautoconsum, fie prin schimb, apelând la produsele altora.
 Autoconsumul 
desemneaz
ă
procesul de utilizare a propriilor rezultate pentru satisfacerea nevoilor. El apare ca autoconsum final (care permitesatisfacerea direct
ă
a unor nevoi de via
ţă
ale oamenilor)
ş
i autoconsum intermediar.Un produc
ă
tor de legume realizeaz
ă
autoconsum final pe seama legumelor consumate de el; autoconsumul intermediar const
ă
în folosirea legumelor pentrufabricarea de c
ă
tre acesta a conservelor destinate propriului consum.
Schimbul 
înseamn
ă
înstr 
ă
inarea rezultatelor propriei activit
ăţ
i, primind încompensa
ţ
ie alte bunuri necesare, inclusiv moned
ă
.Satisfacerea trebuin
ţ
elor prin autoconsum
ş
i prin mijlocirea schimbului aucoexistat
ş
i coexist
ă
, dar, în timp, raportul dintre ele s-a modificat în favoareaschimbului. Celor dou
ă
modalit
ăţ
i de satisfacere a nevoilor le corespund dou
ă
 forme diferite de organizare
ş
i desf 
ăş
urare a activit
ăţ
ii economice:
economianatural 
ă 
 
(autarhic
ă
)
ş
i
economia de schimb
(de m
ă
rfuri, de schimb monetar).
1
Economia natural
ă
 
reprezint 
ă 
acea form
ă 
de organizare
 ş
i desf 
ăş
urare aactivit 
ăţ 
ii economice în care nevoile de consum sunt satisf 
ă 
cute din rezultatele proprieiactivit 
ăţ 
i, f 
ă 
ă 
a apela la schimb
.
3.1 Economia de schimb – form
ă
universal
ă
de organizare
ş
i func
ţ
ionare a economiilor contemporane
Realitatea economic
ă
nu poate fi delimitat
ă
rigid, în economie natural
ă
 
ş
ieconomie de schimb; aprecierea unei entit
ăţ
i economice ca fiind organizat
ă
subforma economiei naturale ori de schimb se face dup
ă
 
criteriul preponderen
 ţ 
ei, pecare o form
ă 
sau alta de organizare o de
 ţ 
ine în cadrul întregii activit 
ăţ 
ieconomice.
1
Se mai nume
ş
te „economie casnic
ă
închis
ă
” (Virgil Madgearu,
Curs de Economie politic
ă 
 ,
Craiova,Editura Ramuri, 1944, p. 18) sau „noneconomie” (Fernand Braudel,
 Jocurile schimbului,
Bucure
ş
ti,Editura Meridiane, 1985, vol. I, p. 12
ş
i urm
ă
toarele), sau „economie noncomercial
ă
”, „civiliza
ţ
ia primului val” (A. Toffler,
 Al treilea val,
Bucure
ş
ti, Editura Politic
ă
, 1983, p. 78)
 
Teorie economic
ă
general 
ă
 
Microeconomie
Rolul economiei naturale, în activitatea fiec
ă
rui agent economic
ş
i înactivit
ăţ
ile totale din comunit
ăţ
ile avansate din punct de vedere economic, este azidoar secundar, periferic.Restrângerea economiei naturale a fost înso
ţ
it
ă
de afirmarea
ş
i extindereaeconomiei de schimb pe m
ă
sura amplific
ă
rii nevoilor 
ş
i mijloacelor de satisfacere alor, ca urmare a extinderii me
ş
te
ş
ugurilor 
ş
i apoi a industriei, inaugurat
ă
de primarevolu
ţ
ie industrial
ă
.
Economia de schimb
 
desemneaz
ă 
acea form
ă 
de organizare
 
ş
i desf 
ăş
urare aactivit
ăţ
ii economice în care bunurile se produc în vederea vânz
ă
rii, ob
ţ
inându-se în schimbaltele, necesare satisfacerii trebuin
ţ
elor. Toate economiile contemporane func
ţ
ioneaz
ă
caeconomii de schimb.
Economia de schimb caracterizeaz
ă
fiecare economie na
ţ
ional
ă
, dar 
ş
ieconomia mondial
ă
în ansamblul s
ă
u.
3.1.1
Caracteristici generale ale economiei de schimb
Principalele caracteristici ale economiei de schimb sunt:
 
specializarea agen
ţ
ilor economici în ob
ţ
inerea anumitor bunuri;
 
autonomia
ş
i independen
ţ
a economic
ă
a agen
ţ
ilor economici;
 
 pia
ţ
a este institu
ţ
ia economic
ă
central
ă
;
 
monetarizarea economiei;
 
leg
ă
turile economice dintre agen
ţ
i se desf 
ăş
oar 
ă
sub forma tranzac
ţ
iilor  bilaterale de pia
ţă
;
 
 bunurile economice îmbrac
ă
forma de marf 
ă
.
A) Specializarea agen
ţ
ilor economici.
Economia de schimb are la baz
ă
 diviziunea social
ă
a muncii care genereaz
ă
agen
ţ
i economici specializa
ţ
i: pe profesii (ocupa
ţ
ii), pe ramuri (activit
ăţ
i)
ş
i teritorial.
Adam Smith
a demonstrat c
ă
diviziunea
ş
i specializarea reprezint
ă
cel maiimportant factor de progres pentru individ
ş
i pentru societate.Pe m
ă
sura constituirii
ş
tiin
ţ
ei economice, s-a demonstrat c
ă
, în ultim
ă
 instan
ţă
, specializarea unui agent economic într-un domeniu sau altul de activitateare la baz
ă
interesul economic, avantajul ob
ţ
inut dintr-o activitate în raport cu alta.Aceasta înseamn
ă
c
ă
deciziile de specializare se întemeiaz
ă
, con
ş
tient sau intuitiv, pe teoria avantajului competitiv (comparativ) relativ.

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bianca Lescae liked this
Cristina Crisu liked this
Sonia Stroe liked this
Anka Anton liked this
Maftei Ecaterina liked this
schimbdecarti liked this
ganencoooo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->