Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KONFLIKTI-predavanja

KONFLIKTI-predavanja

Ratings:
(0)
|Views: 4,229|Likes:
Published by pedjiko
ORGANIZACIONO PONAŠANJE
ORGANIZACIONO PONAŠANJE

More info:

Published by: pedjiko on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

 
 
GLAVA VIIKONFLIKTI U ORGANIZACIJI
Konflikti su veoma važna socijalna pojava. Oni se ne javljaju samo u organizacijamaveć i u drugim oblicima socijalnih sistema: u društvu, porodici, socijalnim slojevimaitd. Njihov uticaj na ponašanje ljudi u organizacijama ih je odavno doveo u fokusistraživača i praktičara menadžmenta. U jednom istraživanju, menadžeri su izjavili daoko 20% svog vremena troše na rešavanje konflikata što ih stavlja u sam vrhmenadžerske pažnje.U svakoj organizovanoj ljudskoj delatnosti, pojedinci i grupe stupaju u meusobneinterakcije. Te interakcije često kreiraju konflikte. Medjutim, konflikti mogu bitirazličiti. To mogu biti produktivni, funkcionalni konflikti koji nastaju kaosučeljavanje različitih stavova i perspektiva problema i koji vode ka boljim rešenjima.Oni, na drugoj strani, mogu biti i disfunkcionalni, negativni konflikti koji blokirajuakcije i vode samo svaama i prekidu komunikacije. Kakvi će konflikti kao posledicainterakacija u organizaciji nastati i kave će posledice po organizaciju biti, zavisinajviše od sposobnosti menadžera da tim konfliktima upravljaju. Zato je od najvećevažnosti da menadžeri poznaju izvore, efekte vrste i metode upravljanja konfliktima.
U ovoj glavi naučićete:
 
Šta su to konflikti i zašto su oni važni
 
Da li su konflikti dobri ili loši za organizaciju
 
Koji su izvori konflikata
 
Kakvi su efekti konflikata na organizaciju
 
Koje su vrste konflikata
 
Kako treba rešavati a kako podsticati konflikte
 
Glava VII: KONFLIKTI U ORGANIZACIJI
Uvodna ilustracija
Odredite lični pristup upravljanja konfliktimaCilj vežbe:
 Naredna vežba ima za cilj da Vam pomogne da utvrdite na koji način pristupaterešavanju konflikata.
Uputstvo:
Pročitajte iskaze i zaokružite odgovor koji najviše odgovara Vašem ličnom stavu.Ova vežba je potpuno samostalna i zahteva da studenti iskreno odgovore na pitanja, bezdavanja socijalno poželjnih odgovora. Diskusija rezultata treba da bude o različitim stilovimaupravljanja konfliktima.Zaokružite broj koji najviše odgovaraVašem pristupu rešavanja konflikata Nikada Retko Ponekad Često Uvek 1.Kada se neko ne slaže sa mnom, ja snažno branim svoj stav.1 2 3 4 52. Slušam savete svojih kolega, čak i ako se nelažem sa njima.1 2 3 4 53. Činim i prihvatam ustupke kako bi se postigaoompromis.1 2 3 4 54. Više volim da zadržim svoje mišljenje za sebe,ego da se otvoreno suprotstavim drugima.1 2 3 4 55. U situaciji kada postoji neslaganje ili treba pregovarati nastojim da pomognem pronalaženjurešenja tako što delim informacije sa drugima.1 2 3 4 56. U raspravi sa drugima nastojim da pomirimnaše interese.1 2 3 4 57. Nastojim da se prilagodim zahtevima ljudi kojiimaju drugačija gledišta od mojih.1 2 3 4 58.Izbegavam otvorene rasprave o pitanjima pokojima postoji nesaglasnost.1 2 3 4 59. U pregovorima nastojim da čvrsto zadržimsvoju poziciju.1 2 3 4 510.Rešenja konflikata uvek tražim tako daodgovaraju obema stranama.1 2 3 4 511. Spreman sam da popustim svojim kolegamakako ne bih ugrozio naš odnos.1 2 3 4 512. Iz diskusija uvek nastojim da izaem kao pobednik.1 2 3 4 513. Sa kolegama sa kojima sam u konflikturazgovaram otvoreno o problemu kako bismozajedno našli rešenje.1 2 3 4 514. Mislim da nije vredno trošiti energiju i vremeu raspravamai o različitim mišljenjima.1 2 3 4 515. Spreman sam na ustupke kako bih postigaosvoje ciljeve.1 2 3 4 5
 
Glava VII: KONFLIKTI U ORGANIZACIJI
1 Pojam konflikta
Pod organizacionim konfliktima podrazumevamo «
neslaganje izmeu dva ili višečlanova organizacije ili grupa koje se pojavljuje usled toga što dele retke resurse,radne zadatke, imaju različite ciljeve, stavove ili percepcije
1
». Konflikt se odnosi nasituaciju u kojoj pojedinac ili organizaciono jedinice rade jedni
 protiv
drugih umesto jedni
 sa
drugima. Još jedna definicija konflikta kaže da je to «
 proces koji počinje kada jedna strana percipira da ona druga preduzima ili namerava da preduzme akciju kojaugrožava njene interese
»
2
.Da bi se neka situacija označila kao konflikt potrebno je da budu prisutna 4 elementa
3
:1.
 
Prethodni uslovi za pojavu konflikta: oskudica resursa, pogrešna politikaorganizacije, loš sistem nagraivanja, pogrešne percepcije grupa2.
 
Afektivna stanja pojedinaca i grupa: stres, tenzija, neprijateljstvo, anksioznost3.
 
Kognitivna stanja pojedinaca i grupa: verovanje, svest, saznanje da postojikonflikta situacija, da druga strana može ili već jeste ugrozila interese subjekta4.
 
Konfliktno ponašanje (akcije): od pasivnog otpora do agresije na drugu stranuTradicionalni stav prema konfliktima je negativan. Smatra se da su konflikti apriorinešto loše i da ih treba izbegavati. Konflikti se vide samo kao odstupanje odnormalnog stanja i manifestacija nepravilnosti u radu organizacije. Konflikti sedoživljavaju kao dokaz da sistem nije dobro dizajniran ili da se pojavljuju greške unjegovom funkcionisanju. U tradicionalnom stavu o konfliktima naglašene su samonegativne posledice konflikata dok se pozitivne ne vide. Svakako da je nacionalnakultura glavni izvor ovakvog stava o konfliktima. U gotovo svakoj kulturi manje iliviše postoji izražena odbojnost prema konfliktima i ljudima koji češće od ostalih ulazeu konflikte. Nacionalna kultura utiče na stav ljudi o konfliktima preko trifundamentalne institucije u svakom društvu: porodice, škole i crkve. Niti u jednoj odtri navedene institucije konflikti nisu dobrodošli i u svakoj od njih se deca vaspitavajuda treba izbegavati konflikte po svaku cenu. Normalno je otuda da ljudi, kada dou u preduzeće, sa sobom nose i negativni stav prema konfliktima. Ovaj stav je našaosvoje mesto i u klasičnim teorijama organizacije. Tako se u teorijama Taylora, Fayolakao i u teoriji birokratije Maxa Webera pojava konflikta tretira kao simptom nekeorganizacione disfunkcionalnosti.Meutim, savremen stav prema konfliktima je da su oni – neizbežni. Organizacija,kao ni drugi ljudski sistemi, ne mogu funkcionisati bez konflikata. Drugim rečima, pojava konflikta je normalna, to nije znak da je organizacija loše dizajnirana ili da jeloše voena. Oni su prirodna pojava i proizilaze iz same činjenice da ljudi radezajedno i da su prinueni da dele iste, ograničene resurse. Naglašava se da konfliktiimaju i niz pozitivnih efekata po organizaciju i pojedince. Smatra se da oni nisuapriori dobri ili loši već da to zavisi od toga kako i zašto su nastali i kako se rešavaju.Zato menadžeri moraju znati kako da prepoznaju konflikt i kako da ga efikasnorešavaju da bi on imao pozitivne posledice po organizaciju.

Activity (55)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jovana Arsić liked this
Čičić Arva liked this
stefan_m liked this
bkrupa11 liked this
Jovana Nikolic liked this
Milica Despotovic liked this
Milos Zorica liked this
Jovana Tanaskovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->