Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 431|Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

 
Ο Ωξϊςξθίξρ βκθθΤενλκ ςκ μζξ κωούΤ ωοϊ κωζλώξσοψςκ νηκβόμκθν ήφμξϋλΤ κζώΤθν$ Οζ κμπψηζοζ ωόηκμοζ μκσξδψ σφθζςύϊώτθ ξθγώτθ λξζ πζηόγοδφθ ςσώξσνβτθ σνρ ήτμνρ βζξσνθ λξσάλσνςν σνρ κδοϊςίξρ κίύξθ ωώο ωοηηοψ ςσξμξσΤςκζ$Ν σκηκϊσξίξ ςψβλώοϊςν ςσο ΀λσζο %2> ω$έ$& μκσξδψ σοϊΒξΙοϊ Ολσξαζξθοψ λξζ σοϊ Μάώλοϊ Ξθσφθίοϊ Ψγφςκ οώζςσζ¨λό σΨώμξ ςσζρ ωοηψθκλώκρ ξϊσΨρ γζξμάύκρ, ξωό σζρ οωοίκρ οζγϊο σκηκϊσξίκρ γζξγώξμξσίςσνλξθ ςκ κηηνθζλό Ψγξπορ, ωοϊξωό σο >30 ω$έ$ ξωοσκηκί ωηΨοθ σμΤμξ σνρ ήφμξϋλΤρ κωζ¨λώάσκζξρ$ Ο θζλνσΤρ σοϊ Ξλσίοϊ Ολσξαζξθόρ Ξψβοϊςσορ, ωοϊλϊαΨώθνςκ φρ ξωόηϊσορ μοθάώύνρ Ψφρ σο εάθξσο σοϊ %>3μ$έ$& ςϊβλΨθσώφςκ ςσξγζξλά όηκρ σζρ κδοϊςίκρ ςσξ ύΨώζξσοϊ, γζξμοώπτθοθσξρ Ψσςζ σο μΨύώζ σόσκ γνμολώξσζλό ωοηί¨σκϊμξ σνρ ήτμνρ ςκ νβκμοθζλό μκ ξώύνβό σοϊ λώάσοϊρ,ϊωκψεϊθο βζξ σνθ κςφσκώζλΤ λξζ κδφσκώζλΤ ωοηζσζλΤ, σοθ Ξϊσολώάσοώξ$Σοθ Ζο ξζ$ μ$έ$ σξ ςψθοώξ σνρ ξϊσολώξσοώίξρ εξ πεάςοϊθωώορ αοώώά μΨύώζ σο ήΤθο λξζ σοθ Γοψθξαν, ωώορ γϊςμάρςσοθ Ξσηξθσζλό, ωώορ ξθξσοηάρ ςσοθ Κϊπώάσν λξζ ωώορ σοθόσο εξ ωκώζηάαοϊθ όην σνθ ωξώάλσζξ ΞπώζλΤ μκ ξώλκσόαάεορ φρ σνθ Ψώνμο λξζ σνθ Ξίβϊωσο$ Ν Μκςόβκζορ εξ λξ¨σξςσκί ωηΨοθ §ώφμξϋλΤ ηίμθν·$ Ν ωώτσν κζλοςξκσίξ σοϊ 1οϊξζ$ μ$έ$ εξ αώκζ σο ξύξθΨρ ώφμξϋλό λώάσορ θξ λξσΨύκζ κωζ¨ωηΨοθ σν Αώκσξθίξ, αόώκζξ σοϊ Γοψθξαν σν Γξλίξ %ήοϊμξ¨θίξ&, θοσζοξθξσοηζλά σν Μκςοωοσξμίξ %Ζώάλ& λξζ θξ κλσκίθκ¨σξζ μΨύώζ σζρ ξλσΨρ σνρ Λξςωίξρ$Ν ώφμξϋλΤ λξσξλσνσζλΤ ωοηζσζλΤ Ψπεξςκ ωηΨοθ ςσο ξθτ¨σξσο όώζό σνρ$ ΢λοωόρ σφθ ώφμξϋλτθ ηκβκφθτθ κίθξζ ςσοκδΤρ θξ πϊηάσσοϊθ σξ ςψθοώξ σνρ ξϊσολώξσοώίξρ, κθτ ςσο
>:
 
κςφσκώζλό ξωητθκσξζ μζξ κζώΤθν %ynu Qohndn&, ωοϊ κϊθοκίσνθ ξθάωσϊδν σοϊ κμωοώίοϊ, ξηηά λξζ σνθ λξηηζΨώβκζξ σοϊωθκψμξσορ λξζ σφθ κωζςσνμτθ$΢σξ κϊσϊύζςμΨθξ ξϊσά ύώόθζξ, ωοϊ Τσξθ κηκψεκώορ ο λξ¨εΨθξρ θξ σξδζγκψκζ μκ ξςπάηκζξ ς- όωοζο μΨώορ σοϊ ωοηζσζςμΨ¨θοϊ λόςμοϊ κωζεϊμοψςκ, Ψΰνςκ ο Ωξϊςξθίξρ$ ΒκθθΤενλκ βψώφςσξ >>9 μ$έ$ –όσξθ ξϊσολώάσοώξρ σφθ ήφμξίφθ Τσξθ οΣώξϋξθόρ %65(>>= μ$έ$&– λξσά ωάςξ ωζεξθόσνσξ ςσν Μξβθν¨ςίξ σοϊ ΅ώμοϊ, ωοϊ λϊηά σξ θκώά σοϊ λάσφ ξωό σοϊρ αόώκζοϊρωώόωογκρ σοϊ ΢ζωψηοϊ, όώοϊρ σνρ Μ$ Ξςίξρ$ Γκθ Τσξθ ΅ηην¨θξρ$ Ωώοκώύόσξθ ξωό μζξ ωηοψςζξ οζλοβΨθκζξ ςϊθσνώνσζλτθξώύτθ λξζ μκ λξηΨρ ςύΨςκζρ ξωΨθξθσζ ςσοϊρ ήφμξίοϊρ ξδζφ¨μξσοψύοϊρ σνρ ωκώζούΤρ, ν οωοίξ πώόθσζςκ ζγζξίσκώξ βζξ σνμόώπφςν σοϊ, τςσκ θξ μάεκζ ςφςσά σνθ ξσσζλΤ γζάηκλσο λξζθξ μκηκσΤςκζ μκ άθκςν σοϊρ ΅ηηνθκρ ωοζνσΨρ, πζηοςόποϊρ λξζζςσοώζλοψρ$ ΅ύοθσξρ ωζεξθτρ μζξ μόθζμν κώβξςίξ ςσν αζαηζο¨εΤλν σνρ Ωκώβάμοϊ λξζ οζλοθομζλΤ κϊύΨώκζξ ηόβφ σνρ ωξσώζ¨λΤρ σοϊ ωκώζοϊςίξρ κωζύκίώνςκ ξωό θΨορ ωοηηά σξδίγζξ ςσνθ Ξίβϊωσο, σν ΢ϊώίξ, σνθ Ωξηξζςσίθν, σν ήτμν λξζ ςκ άηηξμΨών σνρ Ζσξηίξρ, λξετρ λξζ ςσν θόσζξ Μξλκγοθίξ λξζ Εκς¨ςξηίξ$ Σν θόσζξ Κηηάγξ ξςπξητρ εξ κωζςλΨπενλκ ωκώζςςό¨σκώκρ ποώΨρ, όσξθ ςϊθΨηξακ σνθ ζγΨξ σνρ ςϊββώξπΤρ σνρ§ΩκώζνβΤςκφρ·, ξδζοωοζτθσξρ σο ωάεορ σοϊ βζξ σν βθφώζ¨μίξ ξώύξίφθ σόωφθ μκ σοϊρ ωξμωάηξζοϊρ θξοψρ λξζ σξ ςκ¨αάςμζξ ζκώά, σζρ σοωζλΨρ ηξσώκίκρ λξζ γοδξςίκρ, σζρ ζςσοώζλΨρμθΤμκρ λξζ ηξϋλΨρ εώνςλκϊσζλΨρ ωξώξγόςκζρ, ςσζρ οωοίκρ Ψύκζζγζξίσκών ξγϊθξμίξ$Ωκώζνβκίσξζ λξζ ωκώζβώάπκζ ύφώίρ όμφρ θξ κθγζξπΨώκσξζκωζςσξμΨθφρ βζξ σνθ λξηηζσκύθζλΤ ξδίξ σφθ ξωκζώάώζεμφθξβξημάσφθ σφθ κβλξεζγώϊμΨθφθ ςκ γνμόςζοϊρ ύτώοϊρ Τ ςκζκώά σκμΨθν, ύφώίρ θξ σοθ ςϊβλζθοψθ ξζςενσζλά οζ ωοηϊωην¨εκίρ θξοί μκ σοθ ωηοψςζο ξώύζσκλσοθζλό λξζ βηϊωσζλό σοϊργζάλοςμο Τ Ψώβξ πνμζςμΨθφθ ΰφβώάπφθ σνρ ξώύξζόσνσξρωοϊ κίγκ λξζ σξ οωοίξ γζξσνώΤενλξθ ξζτθκρ μΨύώζ σνθ κωούΤσοϊ μκ ύώτμξσξ ξθκδίσνηξ ςσοϊρ κςφσκώζλοψρ σοίύοϊρ ςσοτθ$Ωξώ- όηξ ξϊσά ο Ωξϊςξθίξρ ϊωΤώδκ βζξ σοϊρ μκσξβκθΨ¨ςσκώοϊρ σοϊ ωοηψσζμν ωνβΤ ξπεοθίξρ βθτςκφθ ςύκσζλτθ μκσν μϊεοηοβίξ, σνθ ωοηζσζλΤ ζςσοώίξ λξζ σο ηξϋλό ωοηζσζςμό,ξηηά λξζ ογνβόρ σνρ ξώύξζοηοβζλΤρ ςλξωάθνρ ςσνθ ξώύξίξσοωοβώξπίξ, όσξθ άώύζΰξθ οζ μκβάηκρ ξθξςλξπΨρ ςσοθ Λκώξ(
>0

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kostas1900 liked this
nic1238 liked this
bleuouranos liked this
bleuouranos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->