Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatii Pt Prof Financiar Contabil

Informatii Pt Prof Financiar Contabil

Ratings: (0)|Views: 770|Likes:
Published by paul_inho

More info:

Published by: paul_inho on Mar 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

 
 1
 
INFORMATIC
Ă
PENTRU PROFESIONISTULCONTABIL
Prof. univ. dr. Alexandru
Ţ
UGUI
2007-2008
 
 2
 CUPRINS
CAPITOLUL I................................................................................................................................................................................4SISTEMUL INFORMA
Ţ
IONAL CONTABIL AL INTREPRINDERII MODERNE............................................................................41.1.
 
S
TADIUL ACTUAL AL TEHNOLOGIILOR INFORMA
Ţ
IONALE
..........................................................................................................4
1.1.1. Tranzi 
ţ 
ia c 
ă
tre societatea global informa
ţ 
ional 
ă
.......................................................................................................4
 
1.1.3. Noile forme de munc 
ă
 
ş
i activit 
ăţ 
i specifice societ 
ăţ 
ii informa
ţ 
ionale.......................................................................
 1.2.
 
 Î 
NTREPRINDEREA MODERN
Ă
 
Ş
I TEHNOLOGIILE INFORMA
Ţ
IONALE
.............................................................................................8
1.2.1. Caracteristicile întreprinderii moderne......................................................................................................................
 
1.2.2. Tehnologiile informa
ţ 
ionale
ş
i de comunica
ţ 
ii din întreprinderea modern
ă
..............................................................
 
1.2.3. Întreprinderea virtual 
ă
 
ş
i viitorul ei..........................................................................................................................11
 
1.2.4. Muta
ţ 
ii ce privesc întreprinderea modern
ă
în viitoarea societate a cunoa
ş
terii......................................................13
 1.3.
 
S
ISTEMUL INFORMA
Ţ
IONAL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE
.....................................................................................................13
1.3.1. Aspecte de ordin conceptual..................................................................................................................................13
 
1.3.2. Structura sistemului informa
ţ 
ional al unei întreprinderi..........................................................................................15 
 
1.3.3. Evolu 
ţ 
ia sistemelor informatice din întreprinderi.....................................................................................................18 
 1.4.
 
S
ISTEMUL INFORMA
Ţ
IONAL CONTABIL PARTE COMPONENT
Ă
A SISTEMULUI INFORMA
Ţ
IONAL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE
.........18
1.4.1. Structura sistemului informa
ţ 
ional contabil din cadrul întreprinderii.......................................................................19
 
1.4.2. Elemente de baz 
ă
în cadrul SIC.............................................................................................................................20 
 
1.4.3. Principalele circuite contabile.................................................................................................................................21
 
1.4.4. Modalit 
ăţ 
i de tratare a datelor contabile într-un mediu informatizat.......................................................................24
 
1.4.5. Arhitectura sistemului informa
ţ 
ional contabil informatizat......................................................................................25 
 
1.4.6. Utilizarea informa
ţ 
iilor 
ş
i cuno
ş
tin
ţ 
elor contabile....................................................................................................28 
 
1.4.7. Asimilarea noilor forme de munc 
ă
 
ş
i de activit 
ăţ 
i în cadrul sistemului informa
ţ 
ional contabil al întreprinderii........30 
 
1.4.8. Ce presupune în plan contabil virtualitatea unei întreprinderi................................................................................31
 1.5.
 
C
RITICA SISTEMULUI INFORMA
Ţ
IONAL CONTABIL
..................................................................................................................31
1.5.1. Principalele critici aduse contabilit 
ăţ 
ii ca sistem.....................................................................................................31
 
1.5.2. Caracteristicile viitoarei contabilit 
ăţ 
i.......................................................................................................................32 
 
1.5.4. Virtualitate versus tradi 
ţ 
ionalism contabil...............................................................................................................33
 
1.5.5. Sistemul informa
ţ 
ional contabil al unei întreprinderi virtuale..................................................................................33
 
1.5.6. Externalizarea serviciilor din domeniul financiar-contabil.......................................................................................34
 CAPITOLUL II.............................................................................................................................................................................36UTILIZAREA PRODUSELOR INFORMATICE ÎN DOMENIUL CONTABILIT
ĂŢ
II......................................................................362.1.
 
C
ONCEPTE SPECIFICE PRODUSELOR INFORMATICE
..............................................................................................................362.4.
 
F
UNC
Ţ
IUNILE CONTABILE POSIBIL DE INFORMATIZAT
............................................................................................................38
2.4.1. Tipuri de aplica
ţ 
ii informatice în cadrul SIC............................................................................................................38 
 
2.4.2. Principalele cerin
ţ 
e func 
ţ 
ionale pentru produsele informatice de contabilitate.......................................................39
 
2.4.3. Analiza cerin
ţ 
elor func 
ţ 
ionale pentru dezvoltarea de produse informatice în domeniul contabilit 
ăţ 
ii financiare
ş
i degestiune............................................................................................................................................................................44
 2.5.
 
C
ERIN
Ţ
E LEGISLATIVE PENTRU PRODUSELE INFORMATICE DIN DOMENIUL CONTABILIT
ĂŢ
II
.......................................................47
2.5.1. Cerin
ţ 
e
ş
i criterii ale Ministerului Finan
ţ 
elor............................................................................................................47 
 CAPITOLUL III............................................................................................................................................................................49EVALUAREA PRODUSELOR INFORMATICE..........................................................................................................................493.1.
 
E
LABORAREA PRODUSELOR INFORMATICE
..........................................................................................................................493.2.
 
S
TRUCTURA INTERN
Ă
A UNUI SISTEM INFORMATIC DINTR
-
O ORGANIZA
Ţ
IE
..............................................................................49
3.2.1. Modalit 
ăţ 
i de organizare a func 
ţ 
iunii informatice....................................................................................................49
 
3.2.2. Modernizarea sistemului informatic........................................................................................................................51
 3.3.
 
C
ALITATEA PRODUSELOR INFORMATICE
..............................................................................................................................51
3.3.1. Evaluarea de ansamblu..........................................................................................................................................51
 
3.3.2. Evaluarea echipamentelor informatice...................................................................................................................54
 
3.3.3. Evaluarea produselor informatice...........................................................................................................................55 
 3.4.
 
E
VALUAREA PROFESIONAL
Ă
A PRODUSELOR INFORMATICE
...................................................................................................57
3.4.1. Descriere general 
ă
.................................................................................................................................................57 
 
3.4.2. Drepturile de autor asupra produselor informatice.................................................................................................58 
 
3.4.3. Deprecierea produselor informatice.......................................................................................................................58 
 
3.4.4. Metode utilizate în evaluarea produselor informatice.............................................................................................59
 
3.4.5. Surse de date utilizate în evaluarea produselor informatice..................................................................................63
 
3.4.6. Studiu de caz..........................................................................................................................................................64
 
 
 3
CAPITOLUL V.............................................................................................................................................................................66GESTIUNEA PROIECTELOR INFORMATICE...........................................................................................................................665.1.
 
P
ROIECTELE INFORMATICE
Ş
I EVALUAREA EFICIEN
Ţ
EI LOR
....................................................................................................665.2.
 
D
ECIZIA DE ACHIZI
Ţ
IE A PRODUSELOR INFORMATICE
...........................................................................................................69
5.2.1. Cump
ă
rarea de produse informatice......................................................................................................................69
 
5.2.2. Procurarea produselor informatice prin construire în logica utilizatorului final.......................................................70 
 CAPITOLUL VI............................................................................................................................................................................71MODELAREA INFORMATIC
Ă
A INFORMA
Ţ
IILOR FINANCIARE PENTRU PLANURI DE AFACERI.....................................716.1.
 
T
ABLOUL DE BORD
............................................................................................................................................................726.2.
 
I
NVESTI
Ţ
II
.........................................................................................................................................................................736.3.
 
D
ECLARAREA PRODUC
Ţ
IEI FIZICE
Ş
I VALORICE
.....................................................................................................................756.4.
 
R
E
Ţ
ETAR PRODUSE
...........................................................................................................................................................766.5.
 
C
HELTUIELI VARIABILE
Ş
I CHELTUIELI FIXE AFERENTE PROIECTULUI
.......................................................................................776.6.
 
A
NALIZA PUNCTULUI CRITIC PE PRODUS
Ş
I PE TOTAL ACTIVITATE
..........................................................................................786.7.
 
R
ECAPITULA
Ţ
IE VENITURI
Ş
I CHELTUIELI
..............................................................................................................................796.8.
 
C
ASH
-F
LOW PROIECT
........................................................................................................................................................796.9.
 
V
ENITURI
Ş
I
C
HELTUIELI AFERENTE PROIECTULUI
................................................................................................................806.11.
 
P
LAN DE RAMBURSAEW CREDIT
........................................................................................................................................806.12.
 
E
VALUAREA PROIECTULUI DE INVESTI
Ţ
II
............................................................................................................................80CAPITOLUL VII...........................................................................................................................................................................82PRODUS INFORMATIC PENTRU ANALIZA FINANCIAR
Ă
DIAFIN......................................................................................827.1.
 
A
SPECTE GENERALE
..........................................................................................................................................................827.2.
 
D
OMENIUL DE UTILIZARE
....................................................................................................................................................827.3.
 
U
TILIZATORI
......................................................................................................................................................................837.4.
 
S
TRUCTURA PRODUSULUI INFORMATIC
DIAFIN...................................................................................................................837.5.
 
D
ESCRIEREA PROPRIU
-
ZIS
Ă
A PRODUSULUI INFORMATIC
DIAFIN..........................................................................................847.6.
 
A
NALIZA FINANCIAR
Ă
A UNEI SOCIET
ĂŢ
I COMERCIALE
-
 
S
TUDIU DE CAZ
..................................................................................887.8.
 
D
ATE FINANCIARE PENTRU UTILIZAREA MODELULUI
..............................................................................................................94BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................................................................96

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gantzy Gabi liked this
SV Iulian liked this
pretty2snow liked this
Timbulmasu Ioana liked this
dany81 liked this
Croitorularisa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->