Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PS01-PERMOHONAN SERENTAK

PS01-PERMOHONAN SERENTAK

Ratings:
(0)
|Views: 364|Likes:

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: MAJLIS DAERAH KERIAN on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2010

pdf

text

original

 
 
PSPSPSPS
01010101
 
OSCOSCOSCOSCMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIAN
SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC)
(PERMOHONAN SERENTAK)
No. Rujukan Fail :Nama/Alamat Pemilik Bangunan :No. Telefon :Tajuk Cadangan :
Bil. Dokumen Yang DiperlukanTandakan(√)Untuk KegunaanPejabat1.0 Dokumen
1.1 Butiran-butiran tanah1.1.1 4 Salinan Hakmilik Tanah1.1.2 4 Salinan Carian Rasmi terkini1.1.3 4 Salinan perjanjian sewa tapak/perjanjian jual belitanah
(jika berkaitan)
 
1.2 4 Salinan Surat Kuasa Wakil ‘Power of Attorney (PA)’ yangdidaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat KelulusanMMKN
(jika berkaitan)
 1.3 4 Salinan Surat persetujuan pemilik yang berkepentinganke atas tanah
(
 jika berkaitan
)
 1.4 4 Salinan Resit Cukai Tanah terbaru1.5 4 Salinan Bil Cukai Taksiran terbaru1.6 4 Salinan Kad Pengenalan/Dokumen Tubuh Syarikat1.7 4 Salinan gambar tapak dan kawasan sekitar tapak cadangan1.8
 
4 Salinan “soft copy” gambar tapak gambar kawasan sekitartapak cadangan1.9 4 Salinan Pelan Akuan
(Certified Plan)
yang dikemaskinidari Jabatan Ukur Negeri
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)MAJLIS DAERAH KERIAN
NO.1, WISMA MDK, JALAN PADANG, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK DARUL RIDZUANTEL: 05-7161228 (4 TALIAN) FAX: 05-7169268. Homepage:http//www.mdkerian.gov.my 
1111////12121212
 
 
PSPSPSPS
01010101
 
OSCOSCOSCOSCMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIAN
Bil. Dokumen Yang DiperlukanTandakan(√)Untuk KegunaanPejabatPermohonan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan A. Borang Permohonan Kebenaran Merancang
1.1 Borang A (
Permohonan Untuk Kebenaran Merancang
Kaedah 2
(1))1.2 Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah
B. Borang Permohonan Pelan Bangunan
1.1 Borang A (Perakuan dari Perunding / Arkitek 1.2 Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding1.3 1 salinan Surat Akujanji akan mengemukakan Pelan KonkritTetulang ( RC Plan & Calculation ) dari Jurutera Perunding yang dilantik.
2.0
 
Pelan
(rujuk syarat-syarat penyediaan pelan susunatur/pelan pertapakan)
 
2.1 12 salinan Pelan Bangunan Lengkap termasuk 2 linen(bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)
 2.2 12 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) yang perludisediakan dan ditandatangani oleh Jururancang BandarBertauliah
(utk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)
 2.3 5 salinan ringkasan laporan pembangunan yang disediakandan ditandatangani oleh Arkitek (
dikemukakan bagi tapak
 
bangunan perniagaan melebihi 900 meter persegi ruang lantai – rujuksyarat-syarat bgn. sesebuah/rumah kedai/ industri/bangunan warisan
 )
 2.4 5 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perludisediakan ditandatangani oleh Jururancang BandarBertauliah
(utk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)
 2.5 2 salinan “soft copy” Pelan Susunatur / Pelan Pertapakandlm format *.dxf /*.dwg berkoordinat
Cassini Perak 
 
2.6 2 salinan “soft copy” Pelan Butiran & Aras dlm format*.dxf /*.dwg
dan berkoordinat
Cassini Perak 
 
dari Jurukur Berlesen
 
3.0 Fee
3.1 1 salinan pengiraan Fee Kebenaran Merancang / Fee PelanBangunan
( Kadar Mengikut Jadual Pertama Undang – Undang
 
ecil Bangunan Seragam, 1984 (UBBL).
 3.2 Salinan Resit Bayaran Fee Kebenaran Merancang(termasuk Bayaran Borang A) dan Pelan Bangunan
4.0 Dokumen/Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal uaran)
4.1
 
Jabatan Perancang Bandar dan Desa
 4.1.1 2 salinan Pelan Bangunan lengkap (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik &  pemaju berdaftar)
 
4.1.2 2 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) disediakan dan
 
ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah
 
(untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)
4.1.3 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perludisediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar
(untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)
2222////12121212
 
 
PSPSPSPS
01010101
 
OSCOSCOSCOSCMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIANMAJLIS DAERAH KERIAN
Bil. Dokumen Yang DiperlukanTandakan(√)Untuk KegunaanPejabat
4.1.4 1 salinan Hakmilik Tanah dan Carian Rasmi Terkini4.1.5
 
1 Salinan Surat Kuasa Wakil ‘Power of Attorney (PA)’ yangdidaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat Tawaran atauKelulusan MMKN
(jika berkaitan)
 4.1.6 1 salinan Pelan Akuan
(Certified Plan)
yang dikemaskinidari Jabatan Ukur Negeri4.1.7 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan olehJurukur Berlesen
 
4.1.8 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf 
/
.dwg berkoordinat
Cassini Perak 
dari JurukurBerlesen4.1.9 1 salinan “soft copy” Pelan Susunatur / Pelan Pertapakandalam format .dxf 
/
.dwg berkoordinat
Cassini Perak 
 4.1.10 2 salinan Pelan Konsep Landskap
(jika berkaitan)
 4.1.11 2 salinan Pelan Inventori Pokok 
(jika berkaitan)
 4.1.12 2 salinan Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level) termasuk aras tapak sediada dan kaw. sekitar dlm jarak 100 meter(kesesuaian) dari sempadan tapak 
(jika berkaitan)
 4.1.13 2 salinan Pelan Keratan Rentas sediada termasuk kaw.sekitar dlm jarak 100 meter dari sempadan tapak dancadangan Keratan Rentas
(jika berkaitan)
 4.1.14 2 salinan Pelan Kawasan Sekitar dalam jarak 100 meter
(jika berkaitan)
4.1.15 2 salinan Pelan Perspektif dan Model 3D
 
(jika berkaitan)
 
4.1.16 2 salinan Pelan Terrain kawasan berbukit
 
(jika berkaitan)
 
4.1.17 2 salinan Laporan (Geoteknikal, Kerja Tanah, TIA,MASMA, Kemudahan Utiliti, EIA (yg diluluskan), SIA,Konsep Landskap
(jika berkaitan )
 
4.2 Pejabat Tanah dan Daerah/Pejabat Tanah dan Galian
(jika berkaitan)
 
4.2.1 2 salinan Pelan Bangunan lengkap (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik &  pemaju berdaftar)
 4.2.2 1 salinan pelan susunatur yang perlu disediakan danditandatangani oleh Jururancang Bandar BertauliahBertauliah
(untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)
 4.2.3 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perludisediakan dan ditandatangani oleh Jururancang BandarBertauliah
(untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)
 4.2.4 1 salinan Pelan Akuan
(Certified Plan)
yang dikemaskinidari Jabatan Ukur Negeri
 
4.2.5 1 salinan Borang 7D/12D4.2.6 1 salinan Kad Pengenalan disahkan4.2.7 1 salinan pelan Pra-perhitungan (pre-computation plan)
 
(jika berkaitan)
 
4.2.9 1 salinan Surat Kuasa Wakil “Power of Attorney “(PA) yangdidaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/ Surat KelulusanMMKN
(jika berkaitan)
 
3333////12121212

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->