Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Argesis_2007

Argesis_2007

Ratings: (0)|Views: 3,431 |Likes:
Published by Dan Tanasă

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Dan Tanasă on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
11
Discuţie asupra unor "probleme" în legătură cu statuile de Daci din Forullui Traian, la Roma
1
 
Leonard VELCESCU
 
A nu se pierde din vedere : acest domeniu al istoriei artei este un univers al ideilor, ipotezelor, concluziilor plauzibile, nusuntem pe teritoriul ştiinţelor numite exacte.
Statui monumentale de Daci, provenind din Forul lui Traian, la Roma.
Fig. 1 (a-f). Statui de Daci : (a) Muzeul Vaticanului ; (b) Muzeul Vaticanului ; (c) Roma, colecţia Torlonia ; (d) Roma,Muzeul Palatin ; (e) Roma, colecţia Ludovisi ; (f) Roma, Muzeul Canonica ; a, b, d, f : fotografiile autorului.
După cum se cunoaşte Romanii au reprezentat în arta sculpturală popoarele de la Nordde Dunăre printre care şi pe Daci, mă refer, în primul rînd, la Columna lui Traian (Roma),inaugurată în Forul lui Traian la 12 mai 113 d.Hr. Binecunoscutele basoreliefuri ale Columneirelatează războaiele purtate de Romani împotriva Dacilor în anii 101-102 şi 105-106 d.Hr.Dar, reprezentări de Daci nu au fost executate numai în basorelief ci şi în
ronde-bosse
(fig. 1),statui de mari proporţii, depăşind dimensiunile naturale, variind de la 2,17 m, 2,20 m, 2,25 m,2,34 m, 2,39 m, 2,44 m, 2,60 m, 3,00 m, ajungînd pînă la dimensiuni impresionante de 3,15-3,24 m, cum este indicat şi în acest tablou (fig. 2).
Muzeu r. în catalog Dimens. aprox. (m) Material
Florenţa (
 Boboli
) 85 2,17 porfir roşuFlorenţa(
 Boboli
şi
 Laboratorio
)84 şi 87 2,20 porfir roşuVatican nr. inv. 10534 48 2,25 marmură albă Napoli (Muz.
 azionale
) nr. inv. 6116şi 612289 şi 90 2,342,38marmură albămarmură albăLuvru (MA 1381 şi MA 1385) 121 şi 122 2,39 porfir roşu +marmură albăRoma (
Torlonia
)nr. inv. 41267 2,44 marmură albăFlorenţa (
 Pitti
) 83 2,44 marmură albăRoma (
Casino dell’Aurora Ludovisi
) 80 şi 81 2,472,53marmură albămarmură albăRoma (Forul lui Traian) 3-8 şi 10-11 2,60 marmură albăRoma (Forul lui Traian, Vatican – 
Chiaramonti
, Muzeul Capitolului,Muzeul
 Palatino
, Muz.
Canonica
)Arcul lui Constantin (Roma)Muzeul Capitolului (Roma)1-2,54, 66,71, 7658-6578 şi 79aprox. 3,00aprox. 3,003,24 şi 3,15
 pavonazzetto
+marmură albă
 pavonazzetto
+mamură albămarmură griFig. 2. Tablou reprezentativ de statui de Daci (nr. în catalog, dimensiunile, ce fel de material), luat din cartea mea :
 Dacii în sculptura romană – studiu de iconografie antică 
, publicată în 2008, la
 Éditions Les Presses Littéraires
, Saint-Estève (Franţa).
 
1
Un alt articol legat de acest subiect, în limba franceza, este în curs de pregătire : « Observations sur les statues de Daces duForum de Trajan, à Rome ».
Cercetător în istoria artei, Perpignan, France, adresa e-mail :
velcescu66@yahoo.fr 
.
 
22
O mare parte din aceste statui ce reprezintă Daci au fost realizate în urma războaielor dintreRomani şi Daci (între 101 şi 106 d.Hr.) pentru a fi plasate în Forul lui Traian, la Roma.Cîteva cuvinte despre complexul Forului lui Traian : situat în centrul Romei, acest For a fostconstruit de arhitectul Apolodor din Damasc
2
la nord-vest de Forul mai vechi al lui
 Augustus
,al cărui plan diferă de canoanele celorlalte pieţe publice din Roma şi care reprezintă ocombinaţie originală dintre stilul arhitectural oriental şi cel occidental. Construit în 6 ani(inaugurat în anul 112), Forul lui Traian ocupa o suprafaţă aproximativă de 300 m pe 185 m,între colinele
Capitolium
(pe care era construit templul lui Jupiter Capitolin) şi
Quirinalis
(dela Quirinus, numele lui Romulus dupa moartea sa) (fig. 3), prezintă schema axială clasică aforului la apogeul său, articulînd spaţii acoperite şi descoperite, supleţea curbelor zidurilor laterale şi din spate. Centrul comercial (halele) de aproximativ 150 de magazine, prăvălii,dughene şi birouri, construit, pe 5 nivele, pe panta colinei
Quirinalis
, completează Forul luiTraian pe care-l domină. După planul tradiţional
3
(fig. 4), în partea de sud-est a forului segăsea intrarea principală, compusă dintr-un arc monumental cu o singură deschidere. Vasta piaţă a forului era înconjurată de un portic cu coloane. La Nord-Est se afla impozantaconstrucţie -
 Basilica Ulpia
. Pe faţada acestui monument precum şi pe porticul înconjurător seaflau plasate numeroasele statui monumentale, reprezentînd Daci ; două secole mai târziuunele statui de Daci din Forul lui Traian vor fi luate şi expuse pe Arcul de triumf a luiConstantin, din Roma, în apropierea Colosseului.
 Basilica Ulpia
, în spatele ei, spre nord-vestul forului, se aflau cele două biblioteci, pentru a adăposti, una volumele (
volumina
)greceşti, cealaltă, pe cele latineşti, precum şi o preţioasă colecţie de cărţi scrise pe pânză de inşi pe fildeş. Între cele două biblioteci se înălţa Columna lui Traian, care de altfel se află şi azi,şi este singurul monument din Forul lui Traian care a rămas în picioare, aproape intact.
Fig. 3. Planul topografic al Romei arhaice în timpul regilor etrusci
Tarquins
 până în primele decenii ale Republicii romane(509-27 î.Hr..) ; harta
Museo della Civiltà Romana
:
 Roma archaica
, 1995, Tipografia Chiovini, Roma.
2
Apolodor din
 
Damasc, în greacă « Ἀπολλόδωρος » (Damas, cca 60 - cca 125 d.Hr.), arhitect grec născut în Siria.Colaborator apropiat al lui Traian, unul dintre cei mai mari artişti ai epocii imperiale romane. S-a remarcat datorită unor realizări celebre : podul peste Dunăre, la
 Drobeta
(în Dacia), Forul lui Traian (Roma), Columna lui Traian (Roma), etc. Întimpul domniei lui Hadrian, celebrul arhitect intră în conflict cu împăratul roman, şi din ordinul acestuia, Apolodor este exilatşi apoi va fi omorît. Conform tradiţiei, Hadrian l-ar fi condamnat la moarte în urma faptului că Apolodor ar fi luat în derâderenişte planuri arhitecturale realizate de împăratul roman ; Dion Cassius,
 Hist. Romaine
, LXIX, 4, (E. Gros şi V. Boissée, Paris,1867, p. 471) : « …Apollodoros, arhitect care construise la Roma Forul, Odeonul şi Gimnaziul lui Traian, el [Hadrian] îlexilă mai întâi, pe urma îl omorî ».
3
În urma noilor săpături arheologice efectuate în Forul lui Traian, începând cu anul 1998, planul tradiţional cunoscut alacestui For este susceptibil de a suporta anumite modificări. A se vedea mai departe « noul plan » al Forului lui Traian.
 
33
Statuia lui Traian din vârful Columnei a dispărut, fiind înlocuită în anii 1589-1590 din ordinul papei Sixtus V cu statuia apostolului Petru, sculptată la 1587 de Gerolamo della Porta, statuiece există şi azi. Reliefurile sculptate pe fusul Columnei puteau fi privite, în vechime, de laetajul bibliotecilor. La Nord-Vest, este presupus ca forul sa fi fost închis de Templul luiTraian
4
, edificat de împăratul Hadrian în memoria predecesorului său. Forul lui Traian si-a păstrat admiraţia pînă în antichitatea tîrzie. Istoricul Ammianus Marcellinus
5
relatează cumîmpăratul
 Flavius Iulius Constantius
, cu reşedinţa în noua capitală de la Constantinopol,vizitând Roma în anul 357 d.Hr., a rămas uimit de complexul construcţiilor Forului lui Traianşi de statuia ecvestră a împăratului, situată aproximativ în mijlocul pieţei acestui For. Acestcomplex monumental a rămas intact pînă în secolul IV
6
, ca pe urmă, de-a lungul veacurilor, săcadă treptat în ruine. Preţioasele materiale de construcţie au fost recuperate pentru a servi laedificarea diferitelor clădiri, iar o bună parte din operele de artă au fost luate pentru aîmpodobi diverse vile şi grădini particulare, devenind astfel colecţii private şi, mai tîrziu, destat. Din păcate, în ziua de azi, din acest faimos şi de excepţie For nu a rezistat decît Columnalui Traian, restul a ajuns numai ruine (fig. 5).
Fig. 4. Forul lui Traian (Roma), planultradiţional ; Filippo Coarelli,
Guidearchéologique de Rome
, Paris,Hachette, 1994, p. 76 ; ca urmare anoilor săpături arheologice planulForului lui Trajan a fost modificat : ase vedea mai departe.
4
În această zonă a fost descoperită inscripţia Templului, dedicată Divinului Traian şi Divinei Plotina, azi pastrată la MuzeulVaticanului ; vezi şi nota 8.
5
Ammianus Marcellinus,
 Histoire
, XVI, 10, 15, text stabilit şi tradus de Édouard Galletier cu colaborarea lui JacquesFontaine, Paris, 1968, p. 167.
6
Distrugerea Forului lui Traian a început destul de timpuriu, la începutul sec. IV d.Hr., datorită faptului că au fost deplasatedin acest complex unele elemente iconografice de decor (relief cu Daci, statui de Daci) pentru a fi incorporate la Arcul luiConstantin, la Roma, monument inaugurat în anul 315 d.Hr. Pe urma suita de distrugeri provocate Romei în urma invaziilor Vizigoţilor lui Alaric I, în anul 410, a Vandalilor lui Ginseric, în anul 455, a Ostrogoţilor lui Totila, în anul 546. În anul 663,Împăratul bizantin Constant II a luat anumite statui din bronz şi ornemente din Roma. Şi, probabil, printre aceste opere senumăra şi statuia lui Traian, din bronz aurit, care se afla în vîrful Columnei (disparută în cursul evului mediu). De asemenea,trebuiesc semnalate şi o serie de cutremure de pământ devastatoare care au zdruncinat Italia, în diferite perioade, cauzînd, înmod sigur, importante distrugeri în Forul lui Traian : în anul 801 (25 sau 30 aprilie) d.Hr., un altul semnalat în anul 1222 (11ianuarie) la Köln (Cologne) şi care a fost simţit până în Italia, un altul în 1348 (25 ianuarie), produs în Carintia (Austria) şicare s-a extins până la Roma. La începutul sec. XI o mică biserică a fost amenajată în spaţiul bazei Columnei lui Traian ; azieste încă vizibilă urma săpată, sub formă de acoperiş, deasupra intrării, distrugând o parte din inscripţia antică a acestuimonument. În cursul evului mediu distrugerea Forului lui Traian s-a accentuat datorită faptului că o mare parte din preţioasele marmuri colorate au fost luate pentru a fi utilizate atît la diferite construcţii cît şi în sculptura contemporană.Columna lui Traian a fost salvată datorita unui decret dat de Senatul roman, datat din 27 martie 1162, care declara,ameninţînd cu moartea, interzicerea de a deteriora şi care prevedea protejarea acestui monument lăsat de Roma imperialăoraşului sfînt. Această solicitudine a fost menţinută în continuare pentru Columna lui Traian, dar, din păcate, nu era prevazutăşi pentru alte zone ale Forului lui Traian, care au continuat să fie exploatate din ce în ce mai mult, mai ales în sec. XVI, pentru construcţia noilor biserici ; vezi : Feu A. Nibby,
 Itinéraire de Rome et de ses environs
, Rome, 1842, t. I, p. 206 ;Alexis Perrey, « Mémoire sur les tremblements de terre, le quatrième siècle de l’ère chrétienne jusqu’à nos jours (1843inclus) », în
Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers
, publicat de
l’Academie royale des sciènces et belles-lettres
, Bruxelles, t. XVIII, 1845, p. 12, 21-23 ; Salomon Reinach,
La Colonne Trajane
, Paris, 1886 ; Michael Grant,
 Le Forum romain
, Paris, 1971, p. 179 şi următoarele (« IX. La destruction du Forum »).

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
olimpiagherban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->