Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CDS Protectia mediului

CDS Protectia mediului

Ratings: (0)|Views: 2,038|Likes:
Published by missgyulyana

More info:

Published by: missgyulyana on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
Denumirea opţionalului STUDIUL CALITATII MEDIULUITipul: Opţional integratClasa.a-IX a liceu ruta directăDurata: un an şcolar  Număr de ore pe săptămână: 2 oreAutorul..............................................Abilitarea pentru susţinerea cursului....Instituţia de învăţământ.......................
 
 ARGUMENT 
Exigenţele vieţii prefigurează pentru deceniile următoare necesitatea de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furnizaelevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu pricepereafolosirii a cât mai multor canale informaţionale.În acest context educaţia pentru mediu devine o componentă absolut necesară a învăţământuluimodern. Din păcate, Curriculum-ul Naţional pentru învăţământul preuniversitar nu prevede în trunchiulcomun o disciplină de sine stătătoare care abordeze problematica deteriorării mediului şi amodalităţilor de combatere a acestora. Noţiunile despre poluare şi protecţie a mediului se regăsescdisipate la nivelul mai multor discipline ceea ce nu oferă o viziune de ansamblu asupra fenomenelor complexe ce duc la degradarea mediului şi a consecinţelor pe termen mediu şi lung a acestora.Din acest motiv am propus prezentul CDL care se va desfăşura pe parcursul unui an şcolar.Acesta are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini investigative asupra realităţii şi a unuicomportament ecologic vizând grija şi responsabilitatea faţă de calitatea mediului natural, cu implicaţiideosebite asupra sănătăţii. Am propus acest CDL ţinând cont de :
interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă;
complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară;
existenţa bazei materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice;
asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare;
susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ;
corelarea cunoştinţelor dobândite în cadrul diferitelor ore de curs cu cele mai noi cunoştinţe deecologie, factori poluanţi şi protecţia mediului.Disciplina propusa se interrelaţionează cu chimia, biologia, geografia precum si cu disciplinelede specialitate din clasa a IX a – curriculum diferentiat de la profilul Resurse naturale si protectiamediului (Ecologie şi protecţia mediului şi Studiul Calităţii Mediului) urmărind să ofere si elevilor dela profilul tehnic posibilitatea dobandirii unor competente similare. În mod egal disciplina utilizeazăcompetenţele dobândite la disciplina “Tehnologii asistate de calculator” prin realizarea de către elevi aminiproiectelor în Word şi Power Point şi accesarea informaţiilor de pe Internet.
COMPETENŢE GENERALERecunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului.Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic.Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei.Dezvoltarea capacităţii de observare/investigare şi de formare a deprinderilor practice deocrotire a naturii.
 
COMPETENTE SPECIFICE ŞI SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE 
1. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice ecologiei şi protecţiei mediului.Competenţe specificeSituaţii de învăţare
1. Identificarea şi descrierea principalelor componente ale mediului natural2. Caracterizarea factorilor de mediu înscopul stabilirii parametrilor naturali aiacestora3. Folosirea corectă a terminologiei specifice.
identifică elementele componente alemediului natural prin studiereamaterialelor didactice şi observaţii înteren;
studiu de caz;
interpretează informaţiile furnizate demass-media pe tema factorilor de mediu;
realizeaza şi completează de tabele şidiagrame clasificând aerul, apa şi soluldupă compoziţia şi proprietăţile lor;
2. Interpretarea efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului ecologic.Competenţe specificeSituaţii de învăţare
4.Explicarea noţiunilor ce reglementeazăcalitatea mediului5.Indicarea modului de dispersie a poluanţilor 6.Stabilirea influeei factorilor poluanţiasupra diferitelor componente ale mediuluiînconjurător 7.Identificarea surselor de poluare a mediuluiînconjurător din judeţul Gorj
identifică principalii factori poluanţi prinstudierea materialelor didactice şi observaţiiîn teren;
recunosc procese tehnologice sau fenomenecu acţiune poluantă asupra mediului;
se documentează cu ajutorul mijloacelor deinformare asupra fenomenului de poluare;
argumentează propriile opinii referitoare lametode şi tehnici ameliorative de protecţiea mediului;
întocmesc seturi de imagini care săsurprindă modificările în ecosistemeleantropizate în judeţul Gorj
interpretează datele înregistrate prindeterminări practice
Însuşirea legislaţiei de mediu generală şi specifică zonei.

Activity (1)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dobrin Simona liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bianca Botezatu liked this
Katy Kathy liked this
Tudor Zecheru liked this
Tamas Gabriella liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->