Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
98Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CDS Suport Curs

CDS Suport Curs

Ratings: (0)|Views: 5,358|Likes:
Published by missgyulyana

More info:

Published by: missgyulyana on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
CDŞ – PROIECTARE CURRICULARĂ, IMPLEMENTARE, EVALUARE- suport de curs – 
1.
 
Locul şi rolul curriculumul- ui la decizia şcolii
1.1. Dimensiuni ale reformei curriculare în învăţământului preuniversitar1.1.1. Consideraţii generale 
Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general, şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului Internaţional pentruEducaţie (UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european:educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea şi învăţarea centrate peelev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valoridezirabile, dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanţelor şcolare.La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltăriifiecăruia, formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şimaterialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului, implicării elevilor în învăţare princrearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă. Noutatea abordării curriculare a constat în câteva "comutări" esenţiale, dintre care amintim:trecerea de la învăţarea centrată pe acumularea de informaţie la cea definită prinstructurarea/"construirea" graduală de capacităţi şi competenţe; de la conţinuturi "directive" laconţinuturi flexibile, având un caracter exclusiv orientativ; de la învăţământul magistro-centrist la unulfocalizat pe acţiunea propriu-zisă a elevului şi, nu in ultimul rând, pe previzionarea acestuia din urmă,ca "proiectant" şi actor al propriei formări etc.In plus, in ceea ce priveşte statutul pedagogic al curriculum-ului, se urmăreşte - înainte de toate -trecerea de la "programele centrate pe conţinuturi" la "programele operaţionale, focalizate pe obiectivedar si pe ansambluri de "contexte" şi "situaţii de învăţare". Totodată, ele au fost concepute ca programe- cadru, deschise si flexibile, adecvate realizării manualelor alternative.
Conceptul de reformă curriculară
se referă la procesul
continuu
de transformare
 structurală  ş
i
 functională 
a curriculum-ului educaţional (obiective, conţinuturi, strategii) cu scopul creşterii
adaptabilităţii
sale, a
eficienţei si integrarii
in noile tendinţe pedagogice ale educaţiei şi şcolii, pe plan mondial. Revoluţia politică din decembrie 1989 a generat un lanţ de reforme pe toate planurile:economic,social, cultural, educaţional cu efecte mai mult sau mai putin aşteptate,mai mult sau mai
1
 
 putin benefice. Una dintre caracteristicile acestor reforme este continuitatea lor (unii ar spunenesfârşirea) în strânlegatură cu caracterul radical al acestora. Reforma curriculară din România areun început cunoscut -decembrie 1989 dar nu şi un sfârşit, ca o revoluţie.Transformările radicale denatură structurală sunt cele care vor constitui coloana vertebrală a noului edificiu şi care vor avea ungrad mai mare de cristalizare. Componentele funcţionale si de dinamică ale reformei educaţionale secaracterizează printr-o flexibilitate şi fluiditate crescută având capacitatea de a se adaptamai uşor la transformările din cadrul sistemului social.
Nucleul reformei
curriculare din România este constituit din principiile acesteia.
Principiile
reformei curriculare din România sunt considerate urmatoarele:
 I. INTEGRAREA reformei curriculare în reformele globale ale societăţii. II. Reforma curriculară reflectă OBIECTIVELE GLOBALE de dezvoltare a societatii. III. Structurile necesare unei reforme curriculare depăşesc cadrul sistemului educaţional. IV. Reforma curriculară nu devine realitate socială şi pedagogică decât dacă reuşeşte să transforme practica educaţională.V. Reforma curriculară trebuie concepută ca o activitate continuă şi perfectibilă.VI. Reforma curriculară trebuie concepută şi aplicată in interdependenţă cu realizările educaţiei  permanente.
1.1.2. Direcţiile de reformă ale invăţământului românesc
Cercetarea pedagogică iniţiată de organismele specializate de cercetare, de universităţi, deorganismele cu caracter decizional şi desfăşurată pe scena educaţiei aplicate în şcolile de diferite niveledin România a pus în evidenţă urmatoarele direcţii de reformă a învăţământului românesc:
1.Reducerea incărcării programelor de invăţământ şi compatibilizarea europeană de curriculum;2.Convertirea invăţământului românesc dintr-un invăţământ reproductiv într-unul in esenţă creativ şi reamplasarea cercetării ştiinţifice la baza studiilor universitare.3.Generalizarea comunicaţiilor electronice;4.Crearea unui parteneriat şi in general a unei noi interacţiuni între şcoală şi universitate pe de o parte şi mediul economic, administrativ şi cultural pe de altă parte.5.Managament orientat spre competitivitate şi performanţă distantat de populism şi centralism.
2
 
1.
 Reducerea incarcarii programelor de invatamânt si compatibilizarea europeana decurriculum
Invatamântul românesc in perioada comunista in special si-a dezvoltat
caracterul predominantcantitativ
, prin incarcarea programelor, a manualelor si cursurilor cu o mare cantitate de cunostinteredate in modalitati greoaie de prezentare, incalcând de multe ori particularitatile de varsta siindividuale ale educatilor. Incarcarea programelor de invatamânt a fost solutia gasita de organismele politice ale vremii la explozia informationala prezenta si la noi, fiind dependenta in acelasi timp delimitele dotariitehnice a invatamântului .Reducerea incarcarii programelor de invatamânt declansata dupa decembrie 1989 nu inseamnaintroducerea unei cantitati mai mici de cunostinte ci
restructurarea curriculum-ului
in asa fel incât safie selectate cunostintele esentiale, ideile ancora, cu o capacitate mare de proliferare, de generare de noiidei si cunostinte. Modalitatile prin care se pot introduce noi cunostinte nu sunt cele liniare folosite inmod abuziv pâna acum ci cele de
organizare interdisciplinara , modulară şi de integrare
aconţinuturilor invăţământului.Compatibilizarea europeană a curriculum-ului se referă la introducerea disciplinelor de invăţământ, aconţinuturilor educaţionale, a tehnologiei didactice compatibile care sa raspunda unor 
cerinte comuneale globalizarii lumii
in care traim.
2
 .Convertirea invatamântului românesc dintr-un invatamânt reproductiv intr-unul inesenta creativ si reamplasarea cercetarii stiintifice la baza studiilor universitare
Invatamântul românesc este inca predominant reproductiv din mai multe considerente:exterioaresistemului de invatamânt sau interne si specifice acestuia.Dupa decembrie 1989 invatamântul românesc a ramas predominant reproductiv datorita
prelungiriimentalitatilor autoritariste pe de o parte si a celor pasiviste pe de alta parte
, atât la nivelulsocietatii cât si al sistemului educational. Democratia este considerata cea mai buna dintre toate lumile posibile dar este si cel mai dificil de realizat. Trecerea de la un tip de invatamânt reproductiv la unulcreativ se realizeaza pe mai multe planuri:
didactic
 propriu-zis,
educational, managerial
etc. Din punct de vedere didactic invatamântul de tip creativ se refera la toate componentele procesului deinvatamânt: obiective, continuturi, strategii didactice.
Obiectivele creative
sunt cele de formare sidezvoltare a personalitatii autonome, creative si responsabile.
Conţinuturile didactice
sunt creative inmasura in care sunt actualizate pentru a putea reflecta noile descoperiri stiintifice, tehnologice,culturale dar si in functie de capacitatea acestora de a stimula subiectii educationali.
Strategiile
3

Activity (98)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Manuela Victoria liked this
Tata Englezz liked this
Ramona Pitan liked this
Andrea Bica liked this
Radu Tudor liked this
Tata Englezz liked this
addy1986 liked this
Emma Chisalita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->