Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Polžna gonila - Flašker, Ren

Polžna gonila - Flašker, Ren

Ratings: (0)|Views: 1,606|Likes:
Published by glihkr

More info:

Published by: glihkr on Mar 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
 
Jože FLAŠKER in Zoran REN
POLŽNA GONILA
Monografija
Maribor 2005
 
 
Jože Flašker in Zoran Ren: Polžna gonila
©
2005 Fakulteta za strojništvo. Naslov publikacije: Polžna gonilaVrsta publikacije: MonografijaAvtorja: Red. prof. dr. Jože Flašker, univ. dipl. inž. str.Red. prof. dr. Zoran Ren, univ. dipl. inž. str.Založba: Založništvo Fakultete za strojništvo, Maribor Tisk: Tiskarna tehniških fakultet Naklada: 20 izvodovLeto izdaje: 2005 Naslov avtorjev: Red. prof. dr. Jože Flašker, univ. dipl. inž. str.Red. prof. dr. Zoran Ren, univ. dipl. inž. str.Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvoSmetanova ul. 17, 2000 Maribor E-mail: joze.flasker@uni-mb.si; ren@uni-mb.si
Avtorske pravice so pridržane.Gradiva v tem u
č
beniku ni dovoljeno kopirati, reproducirati, objavljati aliprevajati v druge jezike brez pisnega dovoljenja avtorjev.
 
 
PREDGOVOR 
Monografija Polžna gonila obravnava teorijo in prakso gonil, ki spadajo v skupino ozobljenih prenosnikov za prenos gibanja med mimobežnimi osmi gredi. Mimobežnost gredi omogo
č
a,da lahko prenašamo mo
č
od ene pogonske gredi na ve
č
gnanih gredi. Najpogosteje je pogonski del gonila polž (
č
e se vrši zmanjšanje – redukcija – števila obratov), vendar je lahko pogonski del prenosnika tudi polžnik (v primeru pove
č
anja – multiplikacije – števila obratov,z nizkim izkoristkom gonila). Smer vrtenja polžnika je odvisna od smeri vrtenja polža insmeri vija
č
nice polža.S polžnimi gonili lahko dosežemo velika prestavna razmerja, pri redukciji od
i
= 1…100, primultiplikaciji pa od
i
= 1…0,6. S povezovanjem dveh ali ve
č
polžastih gonil lahko dosežemozelo velika prestavna razmerja. Polžna gonila obratujejo tiho obratovanje pri visokem innizkem številu obratov, prakti
č
no v celotni življenjski dobi obratovanja; odlikuje jih visokaobremenilnost, ki jo omogo
č
a ubiranje ve
č
 jega števila zob (2 do 4); praviloma imajo dolgoživljenjsko dobo, relativno dober izkoristek pri ve
č
stopenjskih polžih, možnostsamozapornosti itd.Polžna gonila se najpogosteje uporabljajo za prenose mo
č
i do 150 kW, uporabljamo pa jih priizdelavi transporterjev, dvigal, motornih dvigal, tekstilnih strojev, ladijskih krmil, pri bobenskih pogonih, žarih, centrifugah,
č
rpalkah itd. Razen tega se uporabljajo tudi pri gradnjiorodnih strojev, tirnih in cestnih vozil. V novejšem
č
asu uporabljamo polžna gonila tudi zamanjša prestavna razmerja (
i
= 1 do 5), s katerimi dosegamo prenos velikih mo
č
i z dobrimizkoristkom. Takšni prenosniki se vgrajujejo pred ali za valjasta gonila zaradi doseganjavelikih prestavnih razmerij z dobrim izkoristkom. Navedena dejstva nazorno ilustrirajo pomembnost polžnih gonil za inženirsko prakso prenosamo
č
i. Vendar je za doseganje optimalnih obratovalnih parametrov potrebno posvetiti ustrezno pozornost oblikovanju in predvsem izdelavi ozobja polžnih gonil, saj nedoslednosti hitrovodijo do poslabšanja ubirnih razmer ozobja in s tem zmanjšanja u
č
inkovitosti gonil. Vsledtega je nujno potrebna ustrezna referen
č
na strokovna literatura s podro
č
 ja polžnih gonil zanamene pravilnega oblikovanja, izdelave in vzdrževanja teh gonil. Predlagana monografijazadovoljuje vse navedene potrebe in izhaja iz ve
č
letnega uspešnega dela avtorjev na tem podro
č
 ju.Monografija je razdeljena na 11 poglavij, ki predstavljajo posamezne zaklju
č
ene celote.Poglavja so v splošnem oblikovana tako, da podajajo ustrezna teoreti
č
na in prakti
č
naizhodiš
č
a, podajajo navodila za zasnovo, oblikovanje, analizo, kontrolo, izdelavo invzdrževanje polžnih gonil ter navajajo ustrezne doma
č
e in mednarodne standarde ter ustreznegeometrijske, materialne in proizvodne podatke. Zaradi tega je monografija primerna kot priro
č
nik za sodobno inženirsko prakso, kar je tudi njen bistveni namen.Avtorja

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Toni Meklin liked this
Ana Krulič liked this
zlatko5 liked this
zlatko5 liked this
Martin Novak liked this
DD113 liked this
blaz158 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->