Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kinh Te Phat Trien Nong Thon

Kinh Te Phat Trien Nong Thon

Ratings:
(0)
|Views: 372|Likes:
Published by Lê Thanh Dũng

More info:

Published by: Lê Thanh Dũng on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

 
ĐCCTHP - BM KINH TẾ - KINH TẾ PTNT /01
Trang
1
/
7
 
 BM-QTGD-01/02
UBND TỈNH TIỀN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mỹ Tho, ngày …… tháng …… năm 2009
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH ĐÀO TẠO: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG
1.Tên học phần:
KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
2. Số tín chỉ: 033. Trình độ:
Cao đẳng.
4. Phân bổ thời gian:
- Lý thuyết: 30 tiết- Bài tập tình huống và thảo luận: 15 tiết
5. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên đã học xong giai đoạn đại cương.
 6. Mục tiêu của học phần:
Cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết cho sinh viên trong lĩnh vực pháttriển kinh tế nông thôn. Từ đó tạo cho sinh viên khả năng nghiên cứu tổng thểcác mặt hoạt động kinh tế nông thôn nhằm làm cho kinh tế- xã hội nông thôn phát triển một cách bền vững.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Môn học này gồm 07 chương:
 
-
 
Chương 1: Tổng quan về kinh tế phát triển nông thôn-
 
Chương 2: Cơ cấu kinh tế nông thôn-
 
Chương 3: Kinh tế nông nghiệp-
 
Chương 4: Kinh tế công nghiệp nông thôn-
 
Chương 5: Kinh tế dịch vụ nông thôn-
 
Chương 6: Kinh tế và quản lý môi trường trong phát triển kinh tế nông thôn- Chương 7: Hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước đối với nông thôn
8. Nhiệm vụ của sinh viên:-
 Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp-
 
Dự lớp để nắm vững các nội dung quan trọng của từng bài.-
 
Sinh viên phải tham gia học tập đầy đủ trên lớp, thi giữa kỳ, thực tập kếtthúc môn học, thi cuối kỳ.
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình Kinh tế phát triển nông thôn - Trường Đại học kinh tế quốc dân
 
ĐCCTHP - BM KINH TẾ - KINH TẾ PTNT /01
Trang
2
/
7
 
 BM-QTGD-01/02
-
 
Giáo trình Kinh tế nông nghiệp - Trường Đại học kinh tế quốc dân- Giáo trình Kinh tế phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM- Tất cả các tài liệu có liên quan đến môn học.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.
10.1.
Điểm đánh giá quá trình: Trọng số: 40 %+ Kiểm tra thường xuyên: ....................................................... 1 lần. Hệ số: 1+ Tiểu luận …………………………………………………Hệ số: 2
10.2.
Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số: 60 %, (x+y=100)
10.3.
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trìnhvà điểm thi kết thúc HP nhân với trọng số tương ứng.
11.Thang điểm 10
(từ 0 đến 10).Điểm học phần, điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP được làmtròn đến một chữ số thập phân.
12. Hình thức thi kết thúc học phần:
+ Tự luận x + Trắc nghiệm+ Vấn đáp + Tiểu luận+ Bài tập lớn + ……………
13. Thời gian thi:
60 phút 90 phút x 120 phút 150 phút 180 phút ........phút
14. Nội dung chi tiết học phần phân theo tuần:Tuần lễ thứ 
 
1
: (03 tiết)
Dành 15 phút sinh hoạt lớp về nội dung môn học, phương pháp học,…
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
I- Khái niệm và vai trò vùng nông thôn
1/ Khái niệm2/ Đặc trưng của vùng nông thôn3/ Phân biệt vùng nông thôn và đô thị4/ Vai trò kinh tế của vùng nông thôn
Tuần lễ thứ 2:
(03 tiết)
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (tt)II- Quan hệ giữa vùng nông thôn và đô thị
1/ Quan hệ về đất đai2/ Quan hệ về dân số, lao động và đời sống3/ Quan hệ về cơ cấu kinh tế
 
ĐCCTHP - BM KINH TẾ - KINH TẾ PTNT /01
Trang
3
/
7
 
 BM-QTGD-01/02
4/ Quan hệ về bảo vệ môi trường
III- Quan niệm và phương hướng phát triển nông thôn ở nước ta
1/ Nông thôn trong những năm đổi mới2/ Những quan điểm phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình côngnghiệp hoá, hiện đại hoá.3/ Phương hướng phát triển kinh tế nông thôn
Tuần lễ thứ 3:
(03 tiết)
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (tt)IV- Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học kinh tế pháttriển nông thôn
1/ Đối tượng nghiên cứu của môn học2/ Nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế phát triển nông thôn3/ Phương pháp nghiên cứu môn học
CHƯƠNG II: CẤU KINH TẾ NÔNG THÔNI- Bản chất và đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn
1/ Bản chất cơ cấu kinh tế nông thôn2/ Đặc trưng của cơ cấu kinh tế nông thôn3/ Những chỉ tiêu đánh giá trình độ và hiệu quả kinh tế của cơ cấu kinh tế nông thôn
Tuần lễ thứ 4:
(03 tiết)
CHƯƠNG II: CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN (tt)II- Nội dung của cơ cấu kinh tế nông thôn
1/ Cơ cấu kinh tế theo ngành2/ Cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ3/ Cơ cấu theo thành phần kinh tế
III- Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
1/ Nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên2/ Nhóm các nhân tố kinh tế - xã hội3/ Nhóm nhân tố về tổ chức - kỹ thuật
Tuần lễ thứ 5:
(03 tiết)
CHƯƠNG II: CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG THÔN (tt)IV- Phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông thôn ở Việt Nam
1/Phương hướng chuyển dịch kinh tế nông thôn Việt Nam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->