Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. Introdución histórica

1. Introdución histórica

Ratings: (0)|Views: 130|Likes:
Published by Luz Varela Armas
Apuntamentos elaborados a partir das clases de Ana Isabel Boullón Agrelo
Apuntamentos elaborados a partir das clases de Ana Isabel Boullón Agrelo

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2010

pdf

text

original

 
1. Introdución histórica
1.Introducn1.1. Definición de crítica textual
Disciplina que pretende
salvagardar
a
integridade
dun
texto
e poñelo á
disposición
dos
lectores
do xeito
máis
 
fiel
ao orixinal. Así, os textos pódense atopar en mal estado de conservación por diferentes motivos
1
.
1.2. Filoloxía e crítica textual
1.
Filoloxía
:a)
Inadecuación
do termo, xa que fai referencia a
diferentes
 
disciplinas
que na actualidade son autónomas, aínda que teñen unha
raíz común
(lingüistas, literatos e outros afíns). b)
Posibilidade
de usar a etiqueta para referírmonos a todas as
disciplinas
que teñen un
obxecto
de
estudo
 
común
: o
texto e a súa escrita
.
Condicións
físicas
: técnica, materiais, autógrafo / copia, condiciónshistóricas de produción, itinerarios e lugares de conservación.
Outras:
grafía
,
gramática
,
léxico
,
discurso
;
publicación
e
edicións
.2.
 Disciplinas filolóxicas
:a)
Paleografía
: descifra
escrituras
 
antigas
,
evolución
dos sistemasgráficos e escritura
moderna
. Esta asociada tradicionalmente ás cienciashistóricas. b)
Codicoloxía
: estudo do
manuscrito
(características físicas, confección,centros de produción...).c)
Manuscriptoloxía ou crítica xenética
: análise de
autógrafos
coafinalidade de
reconstruír
o
percorrido
da xénese do texto (recente).d)
Bibliografía material
: programa da
codicoloxía
aplicado ao
libroimpreso
. Neste senso cómpre ter en conta que
edición
pode ter dúasacepcións: reimpresión dunha obra ou revisión dunha obra.
1.3. Necesidade da crítica textual
Alta frecuencia de
erros
nas transcricións:
Tipos
de erros: banalizacións
(lectiones faciliores
: transcribir un textonon comprendido por unha forma pareciza
 )
e deformacións.
Condicionamentos
:
dificultade
do oficio de copista (postura, luz solar,distancia cronolóxica e lingüística co texto orixinal, etc.)
Supresións
motivadas pola
censura
ou a
autocensura
(condicionamentos
morais
e
políticos
).
1Por exemplo, Sarmiento afirma que viu usar pergamiños para facer foguetes, ou a desamortización deMendizábal provocou que moitos dos documentos dos mosteiros se perdesen (aínda que tamén foron parar ao Arquivo Nacional de Madrid, á Catedral de Ourense e a outras institucións eclesiásticas).1
Crítica textual galega
2009/2010USC
 
1. Introdución histórica
2.
Tipos de edicións e tipos de crítica textual
1.
Crítica textual / ecdótica
2
:
modelos
(dependentes da finalidade / usuario):a)
Edición facsimilar
:
reprodución
do orixinal, que pode ser:
Unha reprodución
fotográfica
.
Unha reprodución do orixinal, tamén dos seus
materiais
. b)
Edición paleográfica / diplomática
:
transcrición
moi
conservadora
:
Pode
non
desenvolver as
abreviaturas
 
(P 
o
 ).
Pode
desenvolver
as
abreviaturas
(P
O
> P
edr 
o / P
er 
o), caso nos que a partedesenvolta polo editor aparece en
cursiva
. Cómpre ter en conta que nasobras
literarias
 
non
se usa a cursiva nestes casos para non entorpecer alectura do texto.c)
Edición crítica
:
Contido
:
 
Transcrición
, conservadora ou normalizada.
Grupos de
variantes
.
Fases
de elaboración:
Recensión
: recompilación dos testemuños do texto (se só hai un só serealiza a transcrición e a corrección de erros evidentes).
Colación
: cotexo dos testemuños (variantes que os separan).
Estemática
: creación dunha árbore xenealóxica (parentesco entre ostestemuños).
Establecemento do texto
>
Transcrición
dos segmentos invariables.>
 Emenda
: corrección de erros e escolla de variantes.
Anotación
: comentario interpretativo sobre as dificultades do texto, osmotivos das decisións tomadas, etc.c)
Edición divulgativa
:
non
ten que indicar os
problemas
que presenta o texto.
2.Tipos de crítica textual 
:a)
Crítica do orixinal ausente
: aproximación ao
orixinal
, a partir do
 stemma
oudun
testemuño
. Os pais desta crítica tradicional son:
Lachmann
: considera que mpre ter en conta
todas as copias
dundeterminado texto para a partir delas elaborar outro novo.
Bédier
: considera que se deben estudar todos os textos e
escoller
un entreeles para a a edición, depurándoo dos erros evidentes. A críticatradicional ten a súa base en Lachmann, pero tamén comtempla as críticas deBédier. b)
Crítica do orixinal presente
:
reprodución
 
fiel
,
varios
 
orixinais
(etapas,variación, fixación do texto);
variación
e
proceso
de creación da obra (
crítica
2Algúns autores non consideran as etiquetas como sinónimas, senón que diferencian entre a
ecdótica
coma a disciplina que estuda o texto con vistas á súa edición en todos os aspectos; e a
crítica textual 
que se centra nos aspectos especificamente filolóxicos.2
Crítica textual galega
2009/2010USC
 
1. Introdución histórica
 xenética
).
3.Breve historia da crítica textual tradicional
Grecia clásica
(450 a. C.): xorden as primeiras preocupación deste tipo polointerese de darlle unidade á
 Ilíada
e á
Odisea
, que ata entón circulaban comotextos orais.
Cristianismo
: neste caso é a
 Biblia
a obra que esperta o interese pola críticatextual. Así, nos séculos IV-V
San
 
Xerome
realiza a tradución da
 Biblia
aolatín (a
Vulgata
). Desde entón convértese nun dos principais temas de estudoda edición (e tamén da tradución).
Humanistas italianos
(desde Francesco Petrarca, 1304-1374): sobre tododesde o s.
XV
a edición de textos vólvese importante por mor da súaadmiración pola
antigüidade
 
greco
-
latina
.
codex vetustissimus
: consideración do códice máis antigo coma o máisfiable.
codex
 
optimus:
códice considerado o máis fiable polo editor, no que se baseará a edición.
Imprenta
:
Realízanse
editiones
 
 princepes
dos clásicos, a partir dos
codicesrecentiores
 
(os máis novos).
Distínguese xa entre
edicións
 
comerciais
e
eruditas
.
 No que se refire ao
texto
que se escolle para a edición, distínguese entre:
Codex 
 
vetustissimus
: o máis
antigo
.
Codex 
 
optimus
: o máis
fiable
, que non ten por qué coincidir coanterior.
Século XVI (
Reforma e Contrarreforma): a crítica textual céntrase na
 Biblia
.
Séculos XVII-XVIII
:
documentos
 
históricos
 
medievais
.
Karl Lachmann
: comparacn obxectiva entre manuscritos para oestablecemento da xenealoxía ou
stemma
 
codicum
, tendo en conta os
erros común
. Con todo, na práctica débense ter en conta outras variablescoma a contaminación ou as correccións que puido facer o copista.
Século XIX
: interese pola
Idade
 
Media
(Romanticismo), especialmente polos textos
literarios
.
Joseph Bédier
: pon en
dúbida
as posibilidades de aplicación do métodode Lachmann á literatura románica medieval, volvendo ao criteriohumanista do
codex
 
optimus
.
Século XX
:
todo
tipo de
textos
.
3.1. Karl Lachmann
(s. XVIII)
Contexto: no s. XVIII as edicións facíanse tendo en conta un só manuscrito, poloque os resultados eran moi heterodoxos. De aí que algúns editores apuntasen anecesidade de coñecer a
tradición
 
textual 
e optasen por recompilar os
3
Crítica textual galega
2009/2010USC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->