Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity
P. 1
Sf. Vasile Cel Mare - Constitutiile Ascetice

Sf. Vasile Cel Mare - Constitutiile Ascetice

Ratings: (0)|Views: 125|Likes:
Published by ciulina22

More info:

Published by: ciulina22 on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

 
Sfântul Vasile cel Mare
CONSTITU
Ţ
IILE ASCETICE 
Publicate `n colec]ia “P\rin]i [i scriitori biserice[ti”, vol. 18 editat\ deEditura Institutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,Bucure[ti, 1989.Traducere, introducere, indici [i note deProf. Iorgu D. IvanTehnoredactare de Alina P.
APOLOGETICUM2004
 
 
Sf. Vasile cel Mare
2
CONSTITU}IILE ASCETICE
1
 
C
ă
tre cei care locuiesc chinovitic
ş
i singuri
Introducere
I
Dup
ă
ce ai redobândit, prin Hristos, u
ş
urin
ţ
a de a în
ţ
elege
ş
i ai în
ă
l
ţ
atmintea deasupra dorin
ţ
elor, pl
ă
cerilor 
ş
i grijilor lume
ş
ti
ş
i dup
ă
ce te-aistr 
ă
duit cu râvn
ă
s
ă
separi
ş
i s
ă
smulgi, cu orice chip, gândul de la patimiletrupe
ş
ti, de multe ori ne-ai împ
ă
rt
ăş
it gândurile, c
ă
utând s
ă
înve
ţ
i cumtrebuie s
ă
duci la cap
ă
t lupta început
ă
,
ă
ă
s
ă
fii st
ă
 pânit vreodat
ă
de pl
ă
cerile trupe
ş
ti care asalteaz
ă
sufletul prin trup. Ai dorit dup
ă
aceea s
ă
 
ş
tiicare este cel dintâi lucru pe care se cuvine s
ă
-l evite cineva înainte de toate,apoi pe care (s
ă
-l evite) dup
ă
primul,
ş
i pe care dintre lucrurile bune trebuies
ă
le doreasc
ă
cu ardoare, a
ş
a încât prin veghere atent
ă
s
ă
evite s
ă
vâr 
ş
irealucrurilor ce nu se cuvin, iar prin râvn
ă
s
ă
ob
ţ
in
ă
împlinirea celor bune.Mi-ai cerut, dup
ă
aceea, ca s
ă
-]i expun în scris p
ă
rerea mea în privin
ţ
a aceasta. Pentru aceasta m-am
ş
i gr 
ă
 bit, ca s
ă
nu pierd din vedererâvna ta cea bun
ă
; ci s
ă
înt
ă
resc chiar buna dispozi
ţ
ie a ta
ş
i s-o confirm cu propriile mele sfaturi; dar nu fiindc
ă
ofer înv
ăţă
tur 
ă
potrivit
ă
pentruobiectul discu
ţ
iei, ci ca s
ă
nu ascund sub t
ă
cere, ca în
ţă
rân
ă
, ceea ce exist
ă
,
ş
i ca s
ă
evit, astfel, pedeapsa care a fost pronun
ţ
at
ă
pentru cel care a ascunstalantul în p
ă
mânt.F
ă
ă
îndoial
ă
, c
ă
s
ă
toria este, de obicei, pentru oameni, motivareaantren
ă
rii lor în dorin
ţ
ele, pl
ă
cerile
ş
i grijile lume
ş
ti. C
ă
ci nimeni nu poatedescoperi o dorin
ţă
mai puternic
ă
 
ş
i mai constrâng
ă
toare, existând în naturatrupului, decât dorin
ţ
a b
ă
rba
ţ
ilor pentru femeie, sau a femeilor pentru b
ă
rbat;
ş
i e chiar foarte natural, pentru c
ă
de la natur 
ă
se tinde c
ă
trena
ş
terea descenden
ţ
ilor. Ei bine, fiindc
ă
are putere excep
ţ
ional
ă
, c
ă
s
ă
toriatrebuie s
ă
poarte
ş
i o sarcin
ă
mai grea. C
ă
ci nici chiar grijile care seîntâmpl
ă
oamenilor pe nea
ş
teptate nu sunt mai grele decât acelea care vincu gr 
ă
mada din cauza c
ă
s
ă
toriei, precum spune Sf. Pavel, c
ă
, adic
ă
 
"cel 
ă 
ă 
torit se îngrije 
ş 
te de cele ale lumii" 
 
2
, fiind n
ă
 p
ă
dit de griji. Într-adev
ă
r,cel nec
ă
s
ă
torit poate s
ă
se între
ţ
in
ă
singur pe sine
ş
i nevoile legate de trup,sau poate chiar s
ă
le
ş
i înfrunte, pentru c
ă
are puterea s
ă
se conving
ă
u
ş
or 
1
 
Textul, dup\ J.P.Migne, P.G., vol. 31. col. 1321/1322 – 1427/1428.
 
2
I Corinteni, 7, 33.
 
Constitu]iile ascetice
3
spre aceasta; dar cel care are grija so
ţ
iei
ş
i a copiilor nu este st
ă
 pânul p
ă
reriilui, ci lucreaz
ă
de nevoie dup
ă
pl
ă
ceri
ş
i - fiindc
ă
se ocup
ă
cu îngrijireacopiilor - este invadat de griji nenum
ă
rate, pe care vom putea s
ă
leenumer 
ă
m mai pe larg alt
ă
dat
ă
.
II
A
ş
adar, cel care dore
ş
te mult s
ă
fie liber de leg
ă
turile lumii evit
ă
 c
ă
s
ă
toria ca pe c
ă
tu
ş
e; iar dup
ă
ce evit
ă
aceasta, î
ş
i închin
ă
via
ţ
a luiDumnezeu
ş
i accept
ă
ă
ă
rezerv
ă
via
ţ
a castit
ăţ
ii, a
ş
a încât s
ă
nu poat
ă
s
ă
semai întoarc
ă
la c
ă
s
ă
torie, ci s
ă
lupte cu orice chip pentru castitate, luptândcontra naturii
ş
i, mai ales, contra pasiunilor mai violente ale ei. C
ă
ci, dup
ă
 ce devine un astfel de iubitor al lui Dumnezeu, fiindc
ă
dore
ş
te s
ă
seîmp
ă
rt
ăş
easc
ă
de lini
ş
tea (apatia) Aceluia, oricât de pu
ţ
in
ş
i fiindc
ă
dore
ş
tes
ă
guste sfin
ţ
enia duhoviceasc
ă
, calmul, lini
ş
tea, buna dispozi
ţ
ie
ş
idesf 
ă
tarea
ş
i bucuria care rezult
ă
din acestea, vegheaz
ă
cu grij
ă
s
ă
-
ş
i
ţ
in
ă
 gândul departe de orice patim
ă
material
ă
 
ş
i trupeasc
ă
, care tulbur 
ă
sufletul,
ş
i cerceteaz
ă
cele dumnezeie
ş
ti cu privirea curat
ă
 
ş
i neumbrit
ă
a sufletului,umplându-se, f 
ă
ă
s
ă
se sature, din lumina care vine de acolo.
Ş
i, dup
ă
ce aexersat sufletul într-o asemenea obi
ş
nuin
ţă
 
ş
i stare, devine familiar luiDumnezeu, atât cât îng
ă
duie "asem
ă
narea"
ş
i se face iubit
ş
i foarte dorit deAcesta, fiindc
ă
a îndurat lupta mare
ş
i greu de câ
ş
tigat
ş
i a avut bucuria s
ă
 intre în leg
ă
tur 
ă
cu Dumnezeu cu mintea cur 
ăţ
it
ă
de amestecul celor materiale
ş
i desprins
ă
de frecventarea patimilor lume
ş
ti. Este potrivit, deci,
ş
i just ca acela care s-a în
ă
l
ţ
at la o asemenea obi
ş
nuin
ţă
, prin exercitarea decare am amintit mai înainte, s
ă
nu mai coboare iar 
ăş
i prin excit
ă
rile c
ă
rniila practicarea pasiunilor ei; s
ă
nu accepte nici aburii care se ridic
ă
de acolo,ca s
ă
nu se întunece astfel ochiul sufletului ca de o pâcl
ă
foarte adânc
ă
 
ş
i s
ă
 nu decad
ă
din contemplarea dumnezeiasc
ă
, a
ş
a cum se irit
ă
privireacugetului de fumul patimilor.
Capitolul I
Se cuvine ca rug
ă
ciunea s
ă
fie avut
ă
în vedere înainte de toate
IOrice fapt
ă
, iubitule,
ş
i orice cuvânt al Mântuitorului nostru IisusHristos este norm
ă
de pietate
ş
i de virtute. Pentru aceasta, desigur, S-a
ş
iîntrupat, înf 
ăţ
i
ş
ând ca într-un tablou pentru noi pietatea
ş
i virtutea, pentruca privind la acest tablou s
ă
imit
ă
m fiecare, dup
ă
putere, originalul

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Zehan Doru liked this
aicacs liked this
DanielaColtan liked this
Marina Vaduva liked this
Marina Vaduva liked this
svayambhu liked this
imihai_cosmin liked this
imihai_cosmin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->