P. 1
Reciclarea Tratarea Si Depozitarea Deseurilor Solide DS

Reciclarea Tratarea Si Depozitarea Deseurilor Solide DS

Ratings: (0)|Views: 7,404|Likes:
Published by chicinasraluk

More info:

Published by: chicinasraluk on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
A MOLDOVEIIon Bumbu
RECICLAREA, TRATAREA
Ş
IDEPOZITAREA DE
Ş
EURILOR SOLIDE
 Elemente de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare
 ş
i neutralizare a de
 ş
eurilor solide
Chi
ş
in
ă
u - 2007
Digitally signed byBiblioteca UTMReason: I attest to theaccuracy and integrityof this document
 
UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
A MOLDOVEIFacultatea Urbanism
ş
i Arhitectur
ă
 Catedra Ecotehnie, Management Ecologic
ş
i Ingineria ApelorUNESCO/Cousteau
Prof. univ., dr. hab.
Ion Bumbu
RECICLAREA, TRATAREA
Ş
IDEPOZITAREA DE
Ş
EURILOR SOLIDE
 Elemente de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare
 ş
i neutralizare a de
 ş
eurilor solide
Descrierea CIP a Camerei Na
ţ
ionale a C
ă
ţ
ii
Bumbu, Ion
Reciclarea, tratarea
ş
i depozitarea de
ş
eurilor solide: Elemente de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare
ş
i neutralozare ade
ş
eurilor solide / Ion Bumbu, Univ. Teh. a Moldovei. Fac. Urb.
ş
iArh. Catedra Ecotehnie, Management Ecologic
ş
i Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau. – Ch.: UTM, 2007.- 65p. Bibliogr. p.65 (11 tit)ISBN
Chi
ş
in
ă
uU.T.M.2007
 
Cre
ş
terea standardului de via
ţă
a popula
ţ
iei este strâns legat
ă
 de generarea de
ş
eurilor solide.Prezenta lucrare constituie o încercare de abordare integrat
ă
a problemelor de proiectare a sistemelor de evacuare, valorificare
ş
ieliminare final
ă
a de
ş
eurilor solide, având ca obiectiv identificareametodelor de salubrizare a localit
ăţ
ilor, care s
ă
asigure minimizareariscului de poluare a mediului, protec
ţ
ia apelor subterane, reducereamirosurilor, împiedicarea r 
ă
spândirii vectorilor de boli, reducereaimpactului asupra s
ă
n
ă
t
ăţ
ii umane.Lucrarea este destinat
ă
studen
ţ
ilor 
ş
i speciali
ş
tilor dindomeniile Ingineriei mediului, Ingineriei urbane, Ingineriei apelor.Exprim
ă
m mul
ţ
umiri lectorului superior Ludmila Vârlan, carea contribuit la apari
ţ
ia acestei lucr 
ă
ri.Redactor responsabil: prof.univ., dr.hab. Ion BumbuRecenzent: prof.univ., dr. Dumitru Ungureanu© U.T.M., 2007
 

Activity (99)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sergiu Podoliuc liked this
Laura Polexe liked this
Vilciu Irina liked this
Who Knows liked this
Angy KidDu liked this
Angy KidDu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->