Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sądy w Polsce

Sądy w Polsce

Ratings:

4.86

(7)
|Views: 6,254 |Likes:
Published by eNdi~
Sądy w Polsce
Jakie są ich rodzaje?
Jakie sprawy rozpatrują?
Sądy w Polsce
Jakie są ich rodzaje?
Jakie sprawy rozpatrują?

More info:

Published by: eNdi~ on May 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
SĄDY WPOLSCE
Jakie są ich rodzaje?Jakie sprawy rozpatrują?
Publikacja przygotowanadzięki wsparciu finansowemuUnii Europejskiej
MinisterstwoSprawiedliwości
 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka
 gwarantuje każdemu obywatelowi prawodo sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przewłaściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły  sąd.Polska podpisała i ratyfikowała również  , gwarantującą wszystkim osobom prawo do sprawiedliwego i publicznegorozstrzygnięcia jego sprawy w rozsądnymterminie przez niezawisły i bezstronny sąd.
2
 
3
SĄDOWNICTWO POWSZECHNE
Sąd Najwyższy to sąd kasacyjny. Mieści się w Warszawie.Do tego sądu wnosi się , czyli zaskarżenie wyrokulub postanowienia wydanego przez sąd II instancji.d Najwszy nie rozpoznaje ponownie sprawy,ale sprawdza, czy sądy powszechne i wojskowe prawidło-wo zastosowały prawo przy orzekaniu. Nie we wszystkichkategoriach spraw można wnieść kasację. Kasacja musi byćzłożona przez adwokata lub radcę prawnego.
kasację*
To sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe.Rozstrzygaone sprawy cywilne, rodzinne, nieletnich,z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, gospo-darcze, upadłościowe, karne, w tym o wykroczenia,penitencjarne oraz prowadzą księgi wieczyste i rejestry.Sądownictwo powszechne jest .dwuinstancyjne
SĄD NAJWYŻSZY 
Sąd Najwyższysądy powszechnesądy administracyjnesądy wojskowe
W Polsce wymiar sprawiedliwości sprawują:
 
Co to oznacza?
Oznacza to, że osoba, która nie jest zadowolonaz rozstrzygnięcia jej sprawy przez sąd, może odwołaćsię od tego orzeczenia (wyroku, postanowienia).Można zatem wystąpdo du wyższej instancji(nazywanego dem odwoławczym) o zmiatego orzeczenia.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lengus95 liked this
al87b182 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->