Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
47Activity
P. 1
Dianne Doubtfire, Timiditatea

Dianne Doubtfire, Timiditatea

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 3,093|Likes:
Published by felyy

More info:

Published by: felyy on May 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
 
Introducere
Nimeni nu poate spera să fîe tot timpul încrezâtor înpropriile forţe, dar cei mai mulţi dintre noi am puteafi mult mai siguri de noi înşine decât suntem înrealitate. Trebuie să aflăm carc sunt motiveletimidităţii noastre şi apoi sâ perseverăm, într-un efortsusţinut, pentru a ne învinge inhibările şi a dezvoltaceea ce avem mai bun în noi. Fâră încredere în noi înşine nu putem acţiona, cu maximă efîcienţă. pentrua ne men(ine sânătosi şi pentru a-i înveseli şi încuraja pe cei din jurul nostru. încrederea şi fericireamerg mânâ în mână şi sunt de acord cu Robert LouisStevenson câ "nu existâ datorie pe care sâ oneglijăm mai mult, ca datoria de a fi feridţi".Priceperea de a ne cultiva încrederea în noi înşine areo importanţă covârşitoare, ea având efect asupratuturor lucrurilor pe care le înfăptuim. Cu toateacestea, multe persoane timide nu-şi acordă timpulnecesar p^ntru realizarea acestui obiectiv, fiindincapabile să admită că dificultâţile pe care le întâmpină ar putea fi complet înlătiirate, respectândo serie de norme practice, îndelung verificate.Nu existâ soluţii uşoare şi consider că ar fi inutil şi aşda dovadâ de lipsă de înţelegere, dacă aş sugera căoamenii ar trebui să-şi schimbe felul de a fi pestenoapte sau să adopte rapid o altă atitudine. Avemnevoie de nişte sfaturi mai constructive. Amdescoperit, în decursul unei activităţi dc pesteojumătate de secol de cercetare şi dupâ destuleeşecuri, că există nişte legi care acţioneazâ în viatanoastrâ cu aceeaşi precizie şi siguranţă ca ş< legilematematicii. Dacă ţii seama de eîe, rezultateîe pot fiuimisoare; dacâ le ignori, poti muri de foame avânddc toaîe în juru! tău. Cu îoate acestea, muîu ieignoră, ris'pindu-şi energiilc ;i. rcgreîe şi nel;îîişt;,d^şi acs.stc ernoui distructive şi dir'croase ar fi putîJtn în marc mâsură evitate.Dacă suferi de timidiîale, cred că vei găsi îiipagi;iilc carc urmează ceva caic sâ lc faca să spen că
w
vei vindcca dcfinitiv. 0 nia! bună îi'Uelcgerc acauzelor probiemeior tale şi o nourl perspectivăasupia modului în carc ai putea să le rezulvi, ţi-ardescliide calca spre un nebânuii scntiment de înciedcre. Aşadar, rârnâi alături de mine, pcniru acăuta împreună aceste posibilităh. Pot apărea nişteschimbări spcc
taculoase, într-un limp foarte scurt.
 Diamie Doubîfire,
1988
1
Ce este timiditatea?
 înainte de a învăţa cum sâ-ţi învingitimiditatea, hai să vedem dacă într-adevăr estecazul să te îngrijoreze aceastâ problemă. Nu s-arputea să fii doar fermecâtor de blândă,
 
modestă, rezervatâ şi cu o fire mai putin comu-nicats? Multe femei sunt fericite steadeoparte, cum sc spune, ncdorind fie încentrul atenţiei. Vizileazâ o grădiniţă de copii şivei vedea cât de mult diferă aceştia în privinlatemperamentului, chiar îa o vârstâ foarle fra-gedă. Există acolo violete, dar şi floareasoarelui, iar între ele o imensă varietate; nici oo-rte desprc timiditate nu trebuie să încerce săschimbe xîrsonalitatea unei femei, ci numai să oajute sâ se expnme pe deplin şi în
mod creator.
Dacâ eşti mulţumide felul în care tecomporţi şi consideri că nu eşti, în nici un fel,inhibade vreun sentiment de stânjeneală,atunci aceastâ carte nu este pentru tine. Ai totdreptul să te simţi destinsă ştiut fiind câ cei carepreferă sâ trăiască discret, făcând ceea ce credcâ li se poţriveşte, au un loc la fel de importantpe lumea aceasta ca şi cei care sunt maimarcanţi.Dacă, totuşi, ai dori să te poţi comporta cumai puţine reţineri şi sâ te integrezi mai uşor însocietate, dând
glas
 
12 TIMIDITATEA
pârerilor tale, Hind mai sigură pe tine şi acţionândpentru a avea o atitudine mai hoşi maicategorică, continuă lectura! Oamenii timizi pierdatât de mult în viaţâ şi mulţi dintre ei ar da orice casă poatâ învinge acest handicap, numai să ştie cumsă procedeze. Unii nu vor să recunoască faptul căsunt timizi. nici mâcar faţă de ei înşişi. Alţii pretind căsunt timizi, când, de fapt, nu sunt, poate ca o scuzăpentru că se sustrag de la vfeo activitate care nu leface plăcere. Este important fim cinstiţi cu noi înşine în această problemă, ca în toate situaţiile dealtfel, dar nu este întotdeauna uşor; uneori constat câ îmi este mai greu să fiu cinstită cu mine însămi decâtcu alte persoane!Există grade diferite de timiditate şi o mare varietatede aspecte. Majoritatea oamenilor sunt timizi înanumite ocazii, dar mulţi sunt timizi tot timpul. Esteca un fel de boală şi cei care suferâ de ea ar da oricepentru o licoare fermecatâ ce i-ar putea vindeca cu osingurâ înghiţitură. **Este penibil de timidă**, spunceilalţi. dar ei probabil că nu au nici cea mai vagâidee cât de dureroasă este, de fapt, această stare.Orice ieşire într-un loc public, orice întâlnire cu opersoastină, orice situie care necesiafirmarea siguranţei de sine pot fi un prilej de marinelinişti. Ştiu totul despre acest lucru pentru că şi euam suferit odinioară.Nu existâ, desigur, nici o licoare. fermecată, dar suntmulte mijloace prin carc noi înşine putem neajutăm sâ rezolvăm această problemă şi. uneori, eleacţionează ca un miracol. Sper că aceastâ carte vaarăta multor cititori care este drumul spre vindecare.Eu pot oferi, aici, numai concluziile mele personale, lacare am ajuns datorită interesului mare pe care 1-amavut pentru acest subiect ş
i în urma unei îndelungateexpe
rienţe câpâtate în munca cu oamenii timizi,sau care au rcuşit să-şi învingă în foarte maremâsurâ timiditatea. îmi dau seama cât de greupoate fi ieşi victorioadintr-o asemeneasituaţie inhibantâ, care nu mai conteneşte, şisper că nu îţi închipui că vreau să sugerez că arfi un lu-cru simplu. Totuşi, dorinţa sinceră de aoine o schim-bare şi horea de a nudescuraja pot face minuni, chiar în cazulpersoanelor care sunt, într-adevăr, foarte timide.Să aruncăm o privire asupra unor caracteristiciale oamenilor timizi cuprinse în
Shorter Oxford  Dictionary:
"Se sperie cu uşurinţă; sunt greu de abordat dincauza sflelii, prudenţei sau neîncrederii; temători în a se angâja într-o acţiune; prudenţi, îndârătnici, şoitori; potrivnici acceptăriivreunui principiu sau abordării vreunui subiect;rezervaţi din prea multă prudenţâ; precauţi cândvorbesc; sfii în a se afirma; extrem de

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anea Grigorita liked this
Spleen CB liked this
givemewingstfly5051 liked this
Cititor de Proză -Republica artelor liked this
schimbdecarti liked this
Nicu Bancas liked this
camibuzila741 liked this
Elisabeta Selmenti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->