Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
60Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fundamentele_pedagogiei

Fundamentele_pedagogiei

Ratings: (0)|Views: 2,795|Likes:
Published by skumpy_m

More info:

Published by: skumpy_m on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

 
I. Informa
ii generaleDate de identificare a cursului
Cursul este destinat familiariz
ă
rii studen
ilor cu conceptele fundamentale ale pedagogieica
ş
tiin
ă
, cu specificul, func
iile
ş
i rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului
ş
tiin
eloreduca
iei.Obiectivele didactice majore ale disciplinei vizeaz
ă
asimilarea de c
ă
tre studen
i a unorconcepte de baz
ă
privind istoricul apari
iei pedagogiei ca
ş
tiin
ă
, a sarcinilor
ş
i obiectului s
ă
u destudiu, a triplei sale calit
ă
i de
ş
tiin
ă
, teorie
ş
i art
ă
a educa
iei, a caracterului finalist al ac
iuniieduca
ionale precum
ş
i a specificului fiec
ă
reia dintre componentele sistemului
ş
tiin
eloreduca
iei.
Date de contact ale titularului de curs:
Nume: Prof. univ. dr. Mu
ş
ata Boco
ş
 Str. Sindicatelor Nr. 7, Birou 11Telefon: 0264-598814,Fax: 0264-590559E-mail: vasilechisu@yahoo.comConsulta
ii: permanent - online
Date de identificare curs
ş
i contact tutori:
 Fundamentele pedagogiei
Ped 1101Anul I Semestrul ITipul cursului: obligatoriuTutori- Asist. drd. Dana Jucanorian_dana@yahoo.com
Condi
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
e prerechizite
 
Cursul necesit
ă
cuno
ş
tin
e anterioare specifice disciplinei Psihologie educa
ional
ă
, pe carepar
ial, se bazeaz
ă
. De asemenea, pentru unele achizi
ii specifice, studen
ilor li se vor recomandaurm
ă
toarele surse bibliografice:
 
Bîrzea, C., (1998)
 Arta
 ş
i
 ş
tiin
  
a educa
  
iei
, Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
R.A., Bucure
ş
ti.
 
Boco
ş
, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria
ş
i metodologiacurriculumului., Editura Paralela 45, Pite
ş
ti
 
Chi
ş
, V., (2001)
 Activitatea profesorului între curriculum
 ş
i evaluare
, Editura PresaUniversitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.
 
 
Chi
ş
, V., (2002)
Provoc
ă 
rile pedagogiei contemporane
, Editura Presa Universitar
ă
Clujean
ă
,Cluj-Napoca.
 
Cuco
ş
, C., (1996)
Pedagogie
, Editura Polirom, Ia
ş
i.
 
Ionescu, M., Chi
ş
V. (coord.), (2001)
Pedagogie. Suporturi pentru preg
ă 
tirea profesorilor 
,Editura Presa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.
Descrierea cursului
Cursul se bazeaz
ă
pe o metodologie didactic
ă
interactiv
ă
, menit
ă
a stimula participareanemijlocit
ă
a studen
ilor la desf 
ăş
urarea procesului de înv
ăă
mânt.Dintre principalele metode didactice folosite în cadrul întâlnirilor, amintim: prelegerea,explica
ia, studiul de caz
ş
i problematizarea.Cursul urm
ă
re
ş
te dezvoltarea la studen
i atât a competen
elor
ş
tiin
ifice cât
ş
i acompeten
elor comunica
ionale, de rela
ionare social
ă
 
ş
i metodologice.
 
 Organizarea temelor în cadrul cursuluiModulul I: Educa
ia
Î
ş
i propune s
ă
clarifice urm
ă
toarele aspecte:Concept
ş
i sensuriFunc
iile educa
ieiFormele educa
ieiBibliografie:
 
Chi
ş
, V., (2001)
 Activitatea profesorului între curriculum
 ş
i evaluare
, Editura PresaUniversitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.
 
Cuco
ş
, C., (1996)
Pedagogie
, Editura Polirom, Ia
ş
i.
 
Ionescu, M., Chi
ş
V. (coord.), (2001)
Pedagogie. Suporturi pentru preg
ă 
tirea profesorilor 
,Editura Presa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.
 
Stan, C., (2001)
Teoria educa
  
iei. Actualitate
 ş
i perspective
, Editura Presa Universitar
ă
 Clujean
ă
.
Modulul II: Pedagogia – teorie
ş
i
ş
tiin
ă
a educa
iei
Are în vedere urm
ă
toarele subteme:Constituirea pedagogiei ca
ş
tiin
ă
 Caracterul
ş
tiin
ific al pedagogieiCaracterul interdisciplinar al pedagogieiSistemul
ş
tiin
elor educa
ieiBibliografie:
 
Boco
ş
, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria
ş
i metodologiacurriculumului., Editura Paralela 45, Pite
ş
ti
 
Chi
ş
, V., (2001)
 Activitatea profesorului între curriculum
 ş
i evaluare
, Editura PresaUniversitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.
 
Cuco
ş
, C., (1996)
Pedagogie
, Editura Polirom, Ia
ş
i.
 
Ionescu, M., Chi
ş
V. (coord.), (2001)
Pedagogie. Suporturi pentru preg
ă 
tirea profesorilor 
,Editura Presa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.

Activity (60)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edina Apai liked this
Jasmy Milin liked this
Laura Pop liked this
Denisa Lungu liked this
Teodora Georgiu liked this
Laura Pop liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->