Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
103Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodan Maldini: Enciklopedija arhitekture (I-VII), tom II

Slobodan Maldini: Enciklopedija arhitekture (I-VII), tom II

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 8,531 |Likes:
Published by Slobodan Maldini
Moja "Enciklopedija arhitekture" u sedam tomova. Knjige I i II su štampane 2004., do danas su ponavljana izdanja. Deo toma II u prelomu knjige. Počev od toma III, knjige su rađene u punom koloru.
http://www.youtube.com/user/maldini7777#p/a/f/0/bvyp3k14QXs
Moja "Enciklopedija arhitekture" u sedam tomova. Knjige I i II su štampane 2004., do danas su ponavljana izdanja. Deo toma II u prelomu knjige. Počev od toma III, knjige su rađene u punom koloru.
http://www.youtube.com/user/maldini7777#p/a/f/0/bvyp3k14QXs

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: Slobodan Maldini on Mar 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
 
607
 
UČVRŠĆIVANJE TLA ZAMRZAVANJEM
 
V.Smrzavanjezemljišta 
.
UDARNA LAJSNA
(Schlagleiste) Posredna pokrivna lajsnakod dvokrilnih prozora ili vrata.
UDOBNOST U ARHITEKTURI
V. Commodite 
UDRUŽENJA, UMETNIČKA 
,
UDRUŽENJAUMETNIKA
Zajednice umetnika, organizovane zbog
ostvarivanja određenih ciljeva
 –
umetničkih, ekonomskih,
propagandnih.
Zametak umetničkih udruženja javlja se već u
antici. Da bi zaštitili svoje interese, zanatlije odnosno umetnici
formiraju stručna udruženja, koja kod Rimljana nose različite
nazive (collegia, corpora, sodalitates) Krajem rim. doba ta seudruženja raspadaju, ali se ponovo javljaju u velikom broju ufeudalnoj društvenoj strukturi ranoga Srenjeg veka, da se unešto izmenjenim oblicima odrze sve do Francuske revolucije,kada naglo nestaj
u. Od njihovih brojnih naziva (mnogi potičujoš iz rim. vremena) najčešći su: u Italiji
 – corporazioni,compagnie, corpi, frataglie, arti, scuole, mestranze; na Siciliji –ministeria, magisteria; na Sardiniji i u Španiji – gremios; ugerman. zemljama – Innungen, Gilden, Zuenfte, Bauhuetten,u Engleskoj – guilds, gilds, companies; u Francuskoj –
corporations, compagnies, metiers, confreries; u području
Južnih Slovena – cehovi, bratovštine, esnafi, rokodelstva. Tasrednjov. udruženja, cehovi, intenzivno se razvijaju i dobijaju
svoju karakterističnu fizionomiju u periodu između X i XIIIv.Ceh omogućuje svojim članovima da se bave zanatom,određuju cene zanatskim odnosno umetničkim radovima,brine se za povoljne uslove na tržištu i za ograničenje
konkurencije, normira kvalitet proizvoda, vrši nadzor nad
poštovanjem umetničke tradicije, određuje koliko pomoćnika inaučnika može pojedini majstor držati i podučavati u svojoj
radionici itd. U XIVv. cehovi su dostugli vrhunac u svomrazvoju, nakon kojeg nastupa postepeni pad. Izmenjeniekonomski odnosi u doba humanizma i reformacije oslabili su
dotada čvrstu cehovsku strukturu, baziranu na strogojkolektivnoj uzajamnosti. U poč. XVIIv. cehovi ponovo jačaju,a u XVIIIv. dolazi do žestokih borbi između samih cehova; u
tim borbama cehovi se pomalo raspadaju. Princip sloboderada i trgovine, te konkurencija manufaktura i fabrika, ubrzalisu u periodu posle Francuske revolucije definitivnu propastcehova.Uz cehove, javljaju se veoma rano i "akademije": uFrancuskoj u XIVv., a u Italiji u XVv. To je novi oblik
udruženja, u kojima se okupljaju umetnici, diferencirajući se
time od zanatlija. Po svojoj organizacionoj strukturi akademije
su slične cehovima; tek vremenom dobijaju značaj najviše
ustanove za nastavu lik. umetnosti, kakav status imaju danas.
 Akademije su odigrale značajnu ulogu u istoriji umetnosti,naročito u XVII i XVIIIv., ali su u to vreme nametale svojimčlanovima i učenicima gotovo isključivo ugledanje u umetnostantike "kao izvora večne lepote". Prva akademija
, Academiede Saint-Luc, osnovana je u Parizu 1391 i postojala je do 1789.
Čuvena pariska Academie Royale de Peinture et de la
Sculpture osnovana je 1648. Ona je, kao svoju ekspoziturumosnovala u Rimu 1663 Academie de France i uspostavila "Prixde Rome";
te su ustanove već prave umetničke škole. Iz
cehova su se razvijale i druge evr. akademije, tako u Italiji uFirenci, Rimu, Torinu, Veneciji.
U razvoju nove umetnosti predstavljaju značajnečinioce i nova umetnička udruženja, koja se razlikuju od
cehova
i akademija. Ona se češće javljaju od sredine XIXv. i
od tada njihov broj neprestano raste. Uz bitne ciljeve
tradicionalnih umetničkih udruženja
 –
mogućnosti rada i
prosperiteta –
novim je udruženja često glavna svrha:manifestacija, učvršćenje i proširenje određenih umetničkihideja, ili, još češće, organizacija izložbi zbog afirmacijeudruženja i njegovih članova.Za arhitekturu značajna udruženja predstavljaju:prvo osnovano udruženje 1809, "Lukasbund", Beč, koje još
uvek ima karakteristike srednjovek. bratovštine. - Oko sredineXIXv. organizovan je u SAD "Art Union". – 1861 u Londonuosnovano je udruženje "Arts and Crafts", koje je utemeljio W.Morris s grupom slikara prerafaelita. – 1883, u Londonu, W.Morris osniva "The Art Worker,s Guild". – 1892 u Minhenu je formirana prva "Secesija". –
1897 u Beču utemeljena je
"Secesija". – U Darmstadtu je 1899 utemeljena"Kuenstlerkolonie" (P. Behrens, J.M. Olbrich i dr.). – UMinhenu je 1900 utemeljena grupa "Die Phalanx" (v.Kandinski). –
1903 je u Beču utemelj
eno udruzenje "WienerWerkstaetten". – 1904 u Weimaru, osniva se i održava prvaizložba "Deutscher Kuenstlerbund". – 1907 u Minhenu jeutemeljen "Deutscher Werkbund". – 1910 u Berlinu,
utemeljena je "Neue Sezession" od članova grupe "Bruecke" i
"Neue Kuenstlerfereinigung". – 1916 u Cirihu, osnovana jegrupa "Dada". – Od 1917-32, u Leidenu i Parizu, organizuje se
grupa slikara i arhitekata oko časopisa "De Stijl".
 – 1919 uWeimaru, osnovan je "Bauhaus". – 1923 u Berlinu, ElLissitzky osniva grupu "G" (Gestaltung); u Moskvi se osnivaudruzenje arhitekata "ASNOVA". – 1926 u Milanu, osnovana je "Gruppo 7", udruzenje arhitekata. – 1928, osnovan"CIAM" (Congres Internationaux d'Architecture Moderne"),udruzenje koje se sastoji od tri organa: Congres (glavnaskupšt
ina članova), CIRPAC (Comite International pour la
Resolution des Problemes de l'Architecture Contemporaine) iradne grupe koja rešava posebne probleme; postoje inacionalne sekcije CIAM-a. – 1932 u Parizu osniva seudruženje "Abstractio-Creation". – 1937 u Chicagu, L.Moholy-Nagy utemeljuje "New Bauhaus". – 1946, u SAD,
formira se "TAC" (The Architects Collaborative"), osnivači
W. Gropius i dr.
UDUBLJENA REZBARIJA
Dekorativna tehnika,
korišćena u XVII veku u Engleskoj, kod koje je dizajn ili
uzorak na površini drveta naglašen plitkim rezbarenjem kojimse pozadina uzorka odstranjuje a on ostaje istaknut unutarudubljenja.
UDUBLJENO FUGOVANJE
 
Konkavno fugovanje
fugovanje kojim se materijal kojim se čini fuga utiskuje tako da
 je niži” od površine zida.
UDVOJENA VRATA
 
V. Obložena vrata 
UDVOJENI LUK
 
V. Dvostruki luk 
UDVOJENI PILASTER, DVOJNI PILASTER
(nem.Doppelpilaster) Dva zidna stupca postavljena neposredno jedan uz drugi, istureni u polje u odnosu na površinu zida u
kojeg su ugrađeni.
V. Stubac.
UDVOJENO DVORIŠTE
 
V. Dvojno dvorište 
UDVOSTRUČAVANJE
 
V. Niz udvostručavanja 
 
UDVOSTRUČAVANJE, NIZ UDVOSTRUČAVANJA 
 
V. Niz udvostručavanja 
 
UDVOSTRUČENA VRATA 
 
V. Porta gemina 
UDŽERA
(ar. hödžre) Mala i
trošna kućica, straćara.
 
UDŽERICA
 
V. Udžera 
UDŽERICE, NASELJE UDŽERICA
 
V. Naseljeudžerica 
UEBERBAUSCHRANK
(nem.) Forma nemačkog renesansnog nameštaja; orman sa policama koji je načinjen od
dva elementa. Udubljeni gornji deo bio je ukrašen
korniše
kojisu
na uglovima nosili kratki stubovi, često
karijatide,
postavljenina vrhu donjeg elementa. Ceo komad je bio razradjeno1.
 
Uagona perspektiva, Jacques Androuet Du Cerceau(1520-1584), ugaoni prikaz arhitektonskog objekta2.
 
Ugaoni motiv arhitektonskog objekta; Ken Yeang,Guthrie Pavilion, Asham Alam, Selangor, Malaysia,1995-983.
 
Ugaoni plan osnove arhitektonskog objekta; Frank
O. Gehry, Kuća za goste, Minneapolis, 1988,
osnova etaže i krova
 
 
608
 
dekorisan rezbarijom i bogatom marketerijom. Veoma sličan
engleskom
press cupboard,
ueberbauschrank je nastao u Rajnskojiz uzora
francus 
kog gotičkog nameštaja 
a iz oblika
garderobnog ormara.
UGAO OBRTANJA
Ugao za koji se
presek 
prilikomdeformacije obrne u odnosu na svoj prvobitni položaj.
UGAO POSLUŽAVNIK
(engl. Tray corner) Drugi naziv za
ugao sa zdelom; 
konkavno udubljenje na uglu ploč
e stola,
najčešće stola tezge u prodavnici, u koje se stavljao sitan novac
i, uopšte, kovanice.
UGAO SA ZDELON
 
V. Ugao poslužavnik 
UGAO SAVIJANJA
(1) Ugao koji zatvara elastična linijaizazvana napadnim silama sa prvobitno pravom osom nosača.
(2) Ugao za koji se krak epruvete za probu na savijanje iz svogprvobitnog položaja savije do pojave prve prskotine. Služi za
ocenu žilavosti, savitljivosti čelika i zavarenih spojeva priobičnoj temperaturi vazduha.
 
UGAO UPADA SVETLOSTI
 
V. Osvetljenje 
UGAO, ĆOŠAK 
(engl. nook) 1. Ugao jedne sobe, tj.unutrašnji ugao koji formiraju dva zida koji se medjusobno
susreću.
2. Takodje, komad koji je uzet sa ugla, na primer jedne fasade.
UGAO, EKSTRUDIRAN
 
V. Ekstrudirani ugao 
UGAO, HORIZONTAALNI
 
V. Horizontalni ugao 
UGAO, PROBLEM UGLA
(engl. corner, problem of the)Problem ugla u arhitekturi predstavlja problem odnosa arh.objekta postavljenog na uglu i ulice, trga ili drugog prostora
prema kojem je ovaj objekat okrenut. Zbog svog značaja,motiv ugla često je korišćen kao c
entralni motiv jedne arh. ili
urban. kompozicije. U urbanističkom smislu, ugao je nastaopresecanjem dve ulice, ređe kao slobodnostojeće formirana
površina, a svoju geometriju prenosio je na arhitekturu.Problem ugla prvi put se javlja u centralnoj kompoziciji
idealnih gradova 
ili u arhitektonskim oblicima osnova poligonalnih i
centralnih građevina.
U doba
baroka,
motiv ugla je korišćen dabi bila naglašena monumentalnost jedne građevine. Za razlikuod poprečno simetričnih građevina, centralno simetrične
gr
ađevine na uglu predstavljale su dominantne motive gradova
u periodu XVIIIv. U savremenoj arhitekturi, motiv uglapredstavlja kompozicijski izazov za arhitekte, koji oni rešavaju
na različite načine (isticanjem ugla, povlačenjem zgrade u
odnosu na ugao, prosecanjem ugla, konkavnim završetkomugaonog motiva i dr.
UGAONA KOLONETA
(engl. nook-shaft)
Koloneta 
 kostavljena na uglu, tj. na spoljašnjem uglu jedne gradjevine.
UGAONA KONTRAKCIJA
(nem. Eckkontraktion)Smanjenje ugaonog
interkolumnijuma.
Ugaonu kontrakcijupronalazimo kod dorskih hramova, koju prati tzv.
Triglifni sukob 
. Kontrakciju pronalazimo i unutar niza stubova (najčešćekod dva stuba), radi optičke korekture.
 
UGAONA KONTRAKCIJA TRIGLIFA
 
V. Triglifni suko
UGAONA KULA
V. Ekstrudirani ugao 
 UGAONA LETVICA
Letva u uglu (spoju) dveju uzajamnoupravnih površina; postavlja se u cilju maskiranja spojnice.
UGAONA MAMUZA
(nem. Ecksporn)
V. Ugaoni list 
UGAONA MAMUZA ORNAMENT
 
V. Ugaoni list 
UGAONA OPEKA
V. Opeka pseća noga. V. Opeka, tipovi opeke 
 
UGAONA OPEKA, ZIDANJE
 
V. Zidanjeopeko
UGAONA PROFILACIJA
(engl. edge moulding)Srednjovekovno prof
ilisanje koje je najčešće bilo vršeno
užastim nizovima 
sa konveksnim vrhom i
cavetto 
-
m ispod, često
sa oštrim uglom spajanja.
UGAONA SPONA
(engl. corner brace) Kratka
spona 
koddrvenih krovnih konstrukcija koja je postavljena na uglovima
da učvrsti struktu
ru.
UGAONA STOLARSKA VEZA
Drvena veza dva stolarska
elemente pod uglom, najčešće je to ugao od 45
0
.
UGAONA STOLICA
(engl. corner chair) Takodje
stolica vrteška; stolica za pisanje.
Forma nameštaja iz perioda XVIIIveka. Stolica sa naslonom za ruke sa kvadratnim sedištempostavljenim dijagonalno, to jest sa jednim uglom
postavljenim na čelu stolice, dok se naslon za ledja stoliceizdiže iznad preostala tri ugla. Krestasta poprečna letvanaslona za ledja, čiji je vrh oblikovan kao zavijena linija poput
serpentine, leži na tri tokarena ili rezbarena vertikalna štapa
koji se svaki nalazi na jednom uglu. Stolica obično ima po dvarazupirača koja spajaju noge, postavljena jedan iznad drugog.
Noge, ispod svakog ugla, razlikuju se od regije do regije, jer suugaone stolice pravljene širom Evrope, Britanije i Amerike.Ponekad je noga koja se nalazi pozadi znatno manjedekorisana nego tri noge ispred; ponekad je frontalna nogaviše ornamentisana od ostale tri.
UGAONA ŠAPA
(nem. Eckklaue) Ornament
ugaonoglista 
uformi šape ili kandže.
UGAONA VEZA
(engl. angle-tie) 1.
V. Drveneveze.
2. Bilokoji drveni element koji deluje kao veza izmedju dve grede dabi zaustavio njihovo razdvajanje.
UGAONE ŠARKE
(Zgr.). Okov za pokretanje prozora iteških krila vrata. Iz ugaonika koji
m se pojačava veza na uglukrila, odvaja se upolje krak sa omčom kojom se krilo veša zakuku oko koje se okreće i služi kao šarka.
 
UGAONE STOLARSKE VEZE
 
V. Drveneveze 
UGAONE VEZE
(Zgr.). Veze na uglovima. (1) Veze gredau drvodeljskim radovima. To su uvek preklopi raznih oblika:ravan, ukošen, vitoperan i trapezast. (2) U stolarskim radovima
 veze dasaka i gredica; sučeljak pod uglom, preklop, preklop
pod uglom i pero i žleb. (3) U bravarskim radovima: preklop ipero i žleb. (4) Kod zidova (od opeke, blokova i sl.) veza dvazida na uglu.
UGAONI BLOK NAMEŠTAJA
Strukturni element rama
komada nameštaja za sedenje. Blok ili drugi oblik pričvršćenna ugao rama. Ugaoni blok spaja dve strane koje se sreću na
uglu medjusobno i sa nogom ispod njih. Ugaoni blok takodje
može da formira, ukoliko je to neophodno, nosač za
 papučasto
sedište.
UGAONI CVET
(nem. Krabbe
 ) V. Krabbe 
UGAONI ERKER
(nem. Auslugerker, Eckerker)
Erker 
 
postavljen na uglu građevine, za razliku od
erkera,
ili
zidnog erkera 
, koji se nalazi na ravni fasa
dnog zida građevine.
 
UGAONI KABINET
(engl. corner cabinet) Formabritanskog nameštaja iz perioda XVIII i XIX veka. Kutijastikomad nameštaja koji ima funkciju izlaganja malih predmetana policama i dizajniran je da se smesti u ugao prostorije. Imadijagonalno postavljen ili zakrivljen front a stajao je na tri
stope ili je bio okačen na zid. Ugaoni kabinet se razlikovao od
ugaonogormana sa policama 
po tome što je imao staklena vrata.
UGAONI KAMEN
(engl. spur stone) Kamen isturen u poljesa vrh ugla neke gradjevine da bi zaštitio ugao zgrade od
mogućeg oštećenja od saobraćaja koji tuda prolazi. Ugaonikamen je obično kružnog preseka.
V. Quoin 
1.
 
Problem ugla; Rob Krier, Kuća na uglu, studija
tipologije, 19772.
 
Ugaone parcele; Berlin, Tempelhofer Feld.Urbanizam pod uticajem gradjevinskih
spekulanata, gde se pravi što veći broj ugaonihparcela, sa najvećom gustinom izgradjenosti
 
 
 
609
 
UGAONI KAMEN, QUOIN
(engl.) Spoljašnji ugao jednogzida.
UGAONI KAPITEL
(engl. corner capital)
V. Kapitel.
Kapitel koji je postavljen na jednom ugaonom stubu, saposebnom izradom, da bi bio vidljiv sa obe strane ugla, tj., daima jednak izgled sa obe strane.
Kapitel 
na uglu
kolonade 
ili
portika 
. Kod
 jonskogreda 
, frontalna i bočne strane kapitela se
razlikuju, tako da su obe volute sa spoljašnje strane spojenepod uglom 45
0
(ili 135
0
u odnosu na plan elevacije frontalnestrane). Ugaoni kapitel nije isto što i
angularan kapitel.
UGAONI LIST, UGAONA MAMUZA
(nem. Eckblatt)
List, nabor ili mamuzast ukras na četiri umetka posta
vljenimna temenima kvadratne stope stuba (plinte). Ugaoni list se
javlja u mnogobrojnim varijacijama poglavito u romaničkom iranogotičkom graditeljstvu. Na mestu ugaonog lista ponekadse javljaju, najčešće u doba romantizma, male predstavle iz
bajki, u vidu reljefno prikazanih likova.
UGAONI MODILLON
 
Modillon 
postavljen dijagonalno na
spoljašnji ugao klasičnog 
korniša 
, po pravilu, smatran za
pogrešnu upotrebu, mada se povremeno pojavljuje u antičkoj
rimskoj arhitekturi.
UGAONI MOTIV
 
V. Ugao, problem ugla 
UGAONI ORMAN SA POLICAMA
(engl. corner
cupboard) Forma britanskog i američkog nameštaja iz perioda
XVIII i XIX veka. Kutijasti komad nameštaja sa funkcijomsmeštanja predmeta koji je dizajniran da bude postavljen uuglu prostorije. Imao je dijagonalan ili zakrivljen front i bio je
postavljen na tri noge ili je bio okačen o zid.
 
UGAONI PILASTER
(nem. Eckpfeiler)
Zidni stubac 
koji se
nalazi na uglu nekog zida, odnosno, koji je izbačen u polje van
zida sa obe strane ugla zida, tj. sa obe strane ravni.
V. Stubac.
UGAONI PILASTER
NI NOSAČ
(nem. Eckpilaster)
Pilaster 
postavljen na uglu, sa dve vidne strane.
V. Ugaoni stuba
UGAONI PODUPIRAČ
Jedan ili par podupirača
postavljeni na uglu gradjevine pod uglom od 90
0
jedan premadrugom kao i prema zidu na koji su naslonjeni.
V. Podupirač,vrste podupirača.
 
UGAONI PROZOR
(engl. nook-window) Prozor koji jepostavljen u uglu jedne prostorije u neposrednoj blizini
ognjišta, obično udubljen.
Prozor na uglu zgrade.
UGAONI RIZALIT
(nem. Eckrisalit)
V. Rizalit 
UGAONI ROG
Glavni rog ispod
 grebenjače 
koji nosi
rožnjače 
 
na kojima počivaju obični rogovi.
UGAONI ROL
(engl. edge roll) Konveksno profilisanje, kaošto je
ovolo 
ili
torus.
UGAONI ROMANESKNI STUBAC
(engl. edge shaft)
Uobičajeni romaneskni aranžman, sa
angažovanim 
polustu
pcem koji je pridodat nosećem stubu, obično kao element
sa kojeg se uzdiže luk.
UGAONI SLOG
(engl. nogging) Naziv za slog opekepostavljene pod uglom od 45
0
u odnosu na horizontalukonstrukcije i to tako da je slog postavljen samo od dužnjaka.Prvi dužnjak u slogu postavljen je pod uglom od 45
0
, dok jedužnjak do njega postavljen po uglom od 135
0
u odnosu na
horizontalu. Niz podseća na “cik 
 – cak” liniju. Ugaoni slog se
često koristi za umetanje opeka unutar okvira koji činibondručna konstrukcija.
 
UGAONI SPOJ
(od franc. coin,
ugao,
engl. quoin)
Ugaoni kamen,
spoljni ugao jednog zida. Obradjeni kameni blokovi
koji se nalaze na uglovima zidova gradjevina, obično takougradjeni da su im lica postavljena naizmenično podužno ipoprečno.
Pojam nastao od francuske
reči coin (ugao).
 
UGAONI STUB
(engl. angle – shaft) 1. Dekorativna
koloneta 
 na spoljašnjem uglu gradjevine. 2.
Koloneta 
na dovratnikuromanesknog vratnog ili prozorskog otvora. 3. (engl. cornerpost) Vertikalni strukturalni element gradjevine postavljen nauglu.
UGAONI STUBAC
(engl. angle post) Vertikalan stubac nauglu drvene konstrukcije. On se pruža samo dužinom jednogsprata i predstavlja
spratni stubac.
UGAONI SUKOB
(nem. Eckkonflikt)
V. Triglifni sukob 
UGAONI SVITAK, UGAONI ZAMOTULJAK
(engl.angle roll) U ravni zakrivljeni profil.
UGAONI ŠAV
Šav izradjen u uglu obrazovanom od delovakoji se spajaju zavarivanjem.
UGAONI TROČETVRTNI STUB
(nem.
Dreiviertelsaeule) Najčešće na uglovima postavljen zidni stub,čiji presek čini tri četvrtine kruga.
 
UGAONI UMETAK
 
V. Cvikla 
UGAONI UMETAK - UGAONA CVIKLA
(nem.Eckzwickel)
V. Pandantif, v. Cvikla.
UGAONI ZRNASTI PROFIL
(engl. angle bead) Profil koji je postavljen na uglu jedne prostorije da bi se izbegai
arris.
UGAONIK
 
Valjani profil 
od čelika ili kod drugog me
tala kojise primenjuju kao konstruktivni elementi pri izradi
raznovrsnih čeličnih i dr. metalnih konstrukcija. Čeličniugaonici se izradjuju obično dve vrste, ravnokraki (B), sa
krakom od 15 do 160 mm, debljine od 3 do 19 mm iraznokraki (A), dimenzija: a=30 do 100 mm, b=40 do 200mm, d=3 do 13 mm.
UGAONIK ZA PROZORE I VRATA, NAUGLICA
V.Prozor, Vrata, Ugaonik 
 
UGAONO REBRO
(engl. nook-rib)
Rebro 
postavljeno u
uglu jednog gotičkog 
svoda.
 
UGAONO REŠENJE TRIGLIFA
 
V. Triglifni sukob 
UGIB, LINIJA UGIBA
 
V. Linija ugiba 
UGIB, POVIJANJE
V. Povijanje 
 
UGLADJENA ARHITEKTURA
 
V. Stil u arhitekturi 
UGLJARNICA
(Arh.). Podrumska prostorija za smeštaj uglja
uz kotlovnicu za centralno grejanje. Ugalj se obično ubacuje
kroz okno a raznosi vagonetima na šinama. Ima vodovod, apod je betoniran i ima slivnik za pranje.
UGLJEN
(engl. cool, franc. charbon, nem. Kohle, ital.carbone) U lik. umetnosti, suvi materijal za crtanje, koji napodlozi od papira ostavlja kompaktan crn i mekan trag koji semože i razmazivati.Zbog lakog ru
kovanja, ugljenom se najčešće izvode
skice, studije i predlošci.
Čar je ove tehnike u efektnim belo
-
crnim kontrastima te u senčenju kojim se postižu veoma finebaršunaste nijanse. U. za crtanje izrađuje se u štapićima;najbolja vrsta crtačkog u. dobija se
od vrbovog i lipovogdreveta.
UGLJENI NAMEŠTAJ
(engl. coal furniture) Nameštaj,uglavnom stolovi, koji su radjeni od ugljena; uglavnompopularni u Britaniji u 1850-tim.
UGNUTI LUK
(engl. depressed arch)
V. Četvorocentrični luk
 
UGODNOST U ARHITEKTURI
 
V. Commodite 
 
UGOVORNI NAMEŠTAJ
V. Contract furniture 
UGRAĐENA KUĆA 
(Arh.)
V. Uzidana zgrada.
1.
 
Ugaone kule na fasadi; Poitiers, Notre Damedu Grand, zapadna fasada, oko sredine XIIv2.
 
Ugaoni list3.
 
Ugaoni ukras stope stuba

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tijana Iloski liked this
Sanja Pavlovic liked this
Sassa Jankovic liked this
mico145810 liked this
neuesjahr liked this
ivana20v liked this
niktas7 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->