Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Rpp Xi Sosiologi

Rpp Xi Sosiologi

Ratings: (0)|Views: 643|Likes:
Published by bedilanguage

More info:

Published by: bedilanguage on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2013

pdf

text

original

 
:
 
RKJ Anmnte 2 R~djam | Ettj Kjtxejaj/ R!R`r
TNABJAJ YNOJLRJAJJA YNKDNOJCJTJA&TYY%
Rjx~ja Ynahehelja 3 RKJKjxj Ynojcjtja 3 R`re`o`meLnojr/Yt`mtjk 3 VE / R`rejoRnknrxnt 3 : &rjx~%Jo`ljre ]jlx 3 :6 v 8> knaex
 
Rxjahjt L`kynxnare
Knkjfjke Rxt~lx~t r`rejo rntxj dntdjmje gjlx`t ynaundjd l`agoel hja k`deoexjr r`rejo/ hja kjky~ knamfjtmje dntdjmje yntdnhjja rntxj lntjmjkjar`rejo/ d~hjuj/ jmjkj/ nxaer hja y`oexel hjojk lnfeh~yja dntdjamrj/ dntanmjtj hja dntkjrujtjljx hnamja heojahjre aeoje+aeoje lnekjaja hja lnxjz}jjalnyjhj X~fja UKN
 
L`kynxnare Hjrjt
Kjky~ knahnrlteyrelja dnax~l+dnax~l rxt~lx~t r`rejo hjojk gna`knaj lnfeh~yja rntxj kjky~ knantjyljaauj hjojk lnfeh~yja rnfjte+fjte hjojk~yjuj knaeamljxlja fjtljx hja kjtxjdjxauj hjojk lnfeh~yja dntkjrujtjljx rndjmje lnbjljyja feh~y hnamja jlfojl k~oej ujam heojahjre aeoje+aeojelnekjaja hja lnxjz}jja lnyjhj X~fja Ujam Kjfj Nrj
 
Eaheljx`t
 
Rer}j hjyjx knamjajoerer rxt~lx~t r`rejo hjojk kjrujtjljx ujam xnthjyjx dntdjmje yntdnhjja hja lntjmjkja!
 
Rer}j hjyjx knacnojrlja hngeaere xnaxjam hegntnarejre hja rxtjxegeljre r`rejo he kjrujtjljx
 
Knojo~e herl~re lno`ky`l rer}j hjyjx knank~lja b`ax`f+ b`ax`f ynamjt~f hegntnarejre hja rxtjxegeljre r`rejo hjojk kjrujtjljx!
 
Rer}j hjyjx Knamlojregeljrelja yt`rnr l`ar`oehjre hja eaxntrnlre ujam xntcjhe hjojk lnfeh~yja
 
Rer}j hjyjx knahnrlteyrelja dnax~l+dnax~l rxt~lx~t r`rejo hjojk gna`knajlnfeh~yja kjrujtjljx rndjmje lnbjljyja feh~y hnamja jlfojl k~oejujam heojahjre aeoje+aeoje lnekjaja hja lnxjz}jja lnyjhj X~fja Ujam Kjfj Nrj
 
X~c~ja Ynkdnojcjtja
Knojo~e ynkdnojcjtja eae/ rer}j rndjmje mnantjre k~hj heeamjxlja jlja djaujlauj lntjmjkja ujam hekeoele `onf djamrj Eah`anrej/ k~oje hjte lntjmjkjar~l~/ djfjrj/ jhjx/ jmjkj/ rxjx~r nl`a`ke/ ynlntcjja/ hja ojea+ojea! Hnamja hnkeleja/ rer}j hjyjx Knamfjtmje dntdjmje yntdnhjja rntxj lntjmjkja r`rejohjojk lnfeh~yja dntdjamrj/ dntanmjtj hja dntkjrujtjljx hnamja heojahjre aeoje+aeoje lnekjaja hja lnxjz}jja lnyjhj X~fja UKN
 
4
 
RKJ Anmnte 2 R~djam | Ettj Kjtxejaj/ R!R`r
 
Kjxnte Jcjt
 
Rxtjxnme hja Knx`hn Ynkdnojcjtja
:!
 
Xjxjy k~ljj!
 
Jlxewexjr M~t~3 rxtjxnme nvy`rex`tu hnamja knx`hn ytnrnaxjre hja Xjauj cj}jdd!
 
Jlxewexjr Rer}j3 ytnrnaxjre yna~mjrja xntrxt~lx~t eaheweh~/ lno`ky`l/ rndjmje ynaeojeja yt`rnr hja ynaeojeja fjreo knojo~e ynaeojeja ~ac~l lntcjhjojk yna~mjrja xntrnd~x4!
 
Yna~mjrja xntrxt~lx~tRxtjxnme
herb`wntu eaz~ete
hnamja knx`hn ljceja y~rxjlj hja yna~mjrja
 
RXT^LX^T R@REJOHEGNTNAREJRE R@REJORXTJXEGELJRE R@REJOHNGEAERE Dnax~l+dnax~l HNGEAERE Yt`rnr xntdnax~lauj RegjxHjrjt xntdnax~laujHJKYJL Yntdnhjjaujamrncjcjt f`tes`axjo+
 
Tjr+
 
R~l~ djamrj+
 
Loja+
 
Jmjkj+
 
Yt`gnre+
 
Cnaer lnojkeaYntdnhjjaujam dntxeamljx wntxeljojojkejf hernamjcjXntd~ljXntx~x~yBjky~tjaYtek`hejoerknNxa`rnaxteknL`agoel Btexntej Nl`a`keLtexntej R`rejoLtexntej Y`oexel YnlntcjjaYnaheheljaLnx~t~ajaLnljujjaLnl~jrjjaLnf`tkjxja ynaheheljaDnax~l+dnax~laujEAXNTRNLREL@AR@OEHJRE
 
2
 
RKJ Anmnte 2 R~djam | Ettj Kjtxejaj/ R!R`r
2!
 
Yna~mjrja xehjl xntrxt~lx~tRxtjxnme
herb`wntu eaz~etu
hnamja knx`hn ljceja y~rxjlj/ nlryo`tjre eaxntanx hja onkdjt ynamjkjxja &knojl~lja l`ar~oxjre hnamja `tjam x~jhjajxj~ x`l`f kjrujtjljx ujam dntlnajja hnamja ynaeojeja yna~mjrja kjahete xehjl xntrxt~lx~t% ~ax~l lnk~heja hed~jx ojy`tja rnbjtj xntx~oer
 
Lnmejxja Ynkdnojcjtja
 YNTXNK^JA :
:! Xjxjy K~lj
J! Lnmejxja j}jo:! K`xewjre 3 Knaml`aherelja rer}j ln jtjf dnojcjt4! Jyyntrnyre 3 Knacnojrlja knljaerkn rurxnk ynkdnojcjtja hnamja knamm~ajlja k`h~o hja rurxnk ynaeojeja x~mjr ojy`tja hjojk dnax~ly`tx`g`oe`D! Lnmejxja Eaxe
 
Knamjajoerer rxt~lx~t r`rejo hjojk kjrujtjljx ujam xnthjyjx dntdjmje yntdnhjja hja lntjmjkja! Yntdnhjja hja lntjmjkja eae hjyjx heoefjx hjtexeamljxja y`rere+y`rere jxj~ lnh~h~lja eaheweh~ hjojk kjrujtjljx/ ujam heajkjlja rxt~lx~t r`rejo!B! Lnmejxja Yna~x~y:!
 
Knkdnte
 y`rx xnrx
lnyjhj rer}j rnbjtj tjah`k ~ax~l knamm~mjf lnkdjoe eamjxja kjxnte ujam xnojf heynojcjte4!
 
Knajtel lnreky~oja ujam knamjtjf lnyjhj ynacnojrja/ djf}j Kjrujtjljx heedjtjxlja rndjmje rnd~jf lterxjo ujam knky~auje yntk~ljja ujam xehjltjxj! Fjo eae heljtnajlja kjrujtjljx xnthete jxjr dntdjmje yntdnhjja ujam knkdnax~l rjx~ lnrjx~ja ujam ~x~f hja knauno~t~f! Yntdnhjja+yntdnhjjaeae hjojk r`re`o`me heajkjlja rxt~lx~tr`rejo!
4!Yna~mjrja Xntrxt~lx~t
 
Rer}j knamntcjlja ojxefja r`jo+r`jo he k`h~o hja OLR

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gama Muazzam liked this
Lukman Ismail liked this
Komara Dika liked this
opiescor liked this
sudiguna liked this
basoamin liked this
czuy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->