Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kvalitet marketinga kroz ponašanje potrošača

Kvalitet marketinga kroz ponašanje potrošača

Ratings: (0)|Views: 2,616|Likes:
Published by pedjiko

More info:

Published by: pedjiko on Apr 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
САДРЖАЈ I Потрошач у маркетинг истраживањима.............................II Истраживање потреба и мотива потрошача......................III Детерминанте понашања потрошача..................................IV Социолошка истраживања потрошача..............................V Психолошка и мотивациона истраживања потрошача...VI Одлучивање потрошача о куповини.............................VII Мотиви и понашање индустријског купца.......................VIII Mодели понашања потрошача...........................................IX Потрошач у окружењу.........................................................
 
УВОДУ УВОДУ ТРЕБА НАПИСАТИ ШТА ЈЕ ОПБУХВАТ РАДА,ОДНОСНО НАЗ НАЧИТИ ШТА ЋЕ РАД ОБУХВАТИТИ!
2
 
I Потрошач у маркетинг истраживањима
Основни циљ маркетинг активности предузећа јесте задовољавањепотреба и жеља потрошача на начин који обезбеђује повећање продаје ипрофита на дуг рок. Потрошачи доношењем одлука о куповини производаи услуга, у ствари, опредељују продају и профит предузећа.Игнорисање значаја који информације о понашању потрошача имајуза доношење маркетинг одлука, пре или касније води предузећа у пословнепромашаје и губитке. Зато је потрбно да предузеће спозна и утврди главнемотиве снаге које утичу на понашање потрошача и да томе прилагодимаркетинг стратегије и акције.Суштинско за прихватање и примену маркетинг концепта упословању јесте познавање понашања потрошача. То је кључ успеха свакогтржишног програма. Успешне маркетинг акције и стратегије предузећазасноване су првенствено на добро истраженим потребама и жељамапотрошача, а затим на изналажењу адекватних начина њиховогзадовољавања.Истраживање тржишта представља полазну функцију у маркетингистраживањима на основу којег се касније предузимају производно-продајне, истраживачкоазвојне, промотивне и друге активностипредузећа. Истраживањем тржишта прецизније се дефинишу потребе,мотиви и понашање купаца да би се утврдило да ли постоји и колика јетражња за производима и услугама предузећа. Сврха истраживања је да сеидентификују и предвиде конкретне потребе и жеље потрошача од значајаза пословање предузећа.Понашање потрошача дефинише се као: „понашање које потрoшачипоказују у тражењу, куповини, коришћењу, процењивању и располагањупроизводима и услугама за које очекују да ће задовољити њиховепотребе.“Базична претпоставка успешног маркетинга јесте познавањепонашања потрошача како би се креирала понуда, односно адекватанначин задовољавања потреба и жеља потрошача.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->